• #Viac noviniek

     • EkoTOP film v ZOC MAX Skalica
      • EkoTOP film v ZOC MAX Skalica

      • Milí naši, 

       poobedňajší program na 24.5 (utorok) pre deti je nasledovný: 

       16:00 – 17:00 Zbláznení do oriešku (film o veveričkách) - odporúčaný pre deti 

       17:00 – 18:00 Bielokarpatský ovocný poklad

       18:00 – 19:00 Impoznatný Yellowstone oheň a ľad

       19:00 – 19:30 – film, ktorý sa bude v tomto čase premietať už len pre dospelých 

       Deti, ktoré budú v ŠKD odvedieme (po dohode s rodičmi) do kina a tí, čo už budú doma, môžu prísť pred kino sami alebo s rodičmi.

       Predstavenie sú zdarma, kapacita je 118 detí.

       Ospravedlňujeme sa, no škola nedostala pozvánku a prihlasovanie na doobedňajšie premietania boli organizované cez fb. 

        

       šTVORlístok

     • Raňajky v tráve:) v pondelok 23.5.2022
      • Raňajky v tráve:) v pondelok 23.5.2022

      • Milí naši, 

       pred tromi rokmi, presne 21.6.2019, sme usporiadali prvý krát pravý letný piknik na zelenej tráve nášho školského dvora.
       Cez veľkú prestávku sme rozprestreli deky, rozložili vankúšiky a otvorili piknikové košíky ...
       Pikniková desiata presiahla všetky naše očakávania a v koncoročnom hodnotení školských akcií sa umiestnila na popredných priečkach:)

       Ďalší ročník sme už nezrealizovali, preto lebo ... Covid 2020, Covid 2021, ... ale svitá na lepšie časy ... J 

       V pondelok 23.5.2022 si môžeme opäť pripraviť desiatu v súlade s myšlienkou „zero waste“.

       Nie je to ťažké, len treba chvíľku popremýšľať, ako preniesť a priniesť do školy jedlo, ovocie, nápoj tak, aby sme pri tom spotrebovali čo najmenej obalového materiálu (mikroténových vrecúšok, alobalu, potravinových fólií, ...), a ak už máme jedlo zabalené, aby to bol obal dobre recyklovateľný alebo viacnásobne použiteľný (desiatový boxík, krabička, voskový obrúsok, ...).  

       Radi by sme Vás poprosili o spoluprácu pri príprave práve takejto pre niekoho desiatej a pre iného raňajok:)
       Tešíme sa na Vaše originálne nápady!

       šTVORlístok

     • Školská šachová online liga 2022
      • Školská šachová online liga 2022

      • Vo štvrtok, 19.5., sa odohralo prvé kolo online šachovej ligy základných škôl na celom Slovensku.

       Túto ligu vytvoril Slovenský šachový zväz, komisia Šach na školách v spolupráci s MŠVVaŠ.
       Do konca školského roku sa majú odohrať 4 turnaje.

       ​​​​​​​Hrať sa bude vo štvrtok – 19.5., 26.5., 9.6. a 23.6.

       Prvé kolo máme za sebou. Hrať sa začalo o 18:00 a hralo sa až do 19:30.

       V konkurencii 45 škôl sme skončili na siedmom mieste. Našu školu reprezentovali – Kristína D., Ela R., Veronika K., Andrej N. a Michal J.

       Do druhého kola môžu nastúpiť aj ďalší hráči, ktorí by nás chceli reprezentovať.

       Dobrý výsledok, hráčom ďakujeme.
       VieH

     • Trdlofest a Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu
      • Trdlofest a Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu

      • Názov podujatia:      Noc múzeí 2022 – Deň otvorených dverí

       Organizátori:             Trnavský samosprávny kraj - Záhorské múzeum v Skalici

       Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

       Dátum konania:        v sobotu 21. mája 2022 o 10.00 – 18.00 hod.

        

       Každoročne múzeá pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí otvárajú svoje dvere návštevníkom s ponukou sprievodných podujatí. Záhorské múzeum Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v sobotu 21. mája od 10.00 do 18.00.

       Vo vestibule múzea sa môžu návštevníci zblízka oboznámiť s historickou zástavou skalického Dobrovoľného hasičského zboru z roku 1937 a ďalšími zbierkovými predmetmi dokladajúcimi históriu hasičov.

       Vo výstavnom priestore k 650. výročiu povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto prezentujeme panelovú výstavu o jej histórii s názvom Skalica.

       Každú celú hodinu budú pripravené komentované prehliadky Stálej expozície Záhorského múzea.

       Vo vestibule budeme priebežne premietať čiernobiely film Skalica 750 z roku 1967, ktorý vznikol podľa námetu Ľudovíta Buchtu a dve nové propagačné videá o Záhorskom múzeu a jeho expozíciách z roku 2020 z dielne Erika Čermáka.

       Vo vestibule ponúkame návštevníkom zadarmo duplicitné alebo do nášho fondu sa nehodiace knihy. K dispozícii na doplnenie alebo pre záujemcov budú i staršie čísla časopisu Záhorie.

        

       www. zahorskemuzeum.sk

       zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk

       034/6644230

     • IQ olympiáda
      • IQ olympiáda

      • Napísala Monika B.: 

       Dňa 10.5. 2022 som sa zúčastnila regionálneho kola súťaže IQ olympiáda.
       IQ olympiáda je súťaž zameraná na logické uvažovanie, určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

       Regionálne kolo sa konalo na Radnici mesta Trnava a postúpilo doň 80 najlepších riešiteľov online školského kola Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.


       Regionálne kolo pozostávalo z piatich častí, a to z filmovej ukážky zameranej na postreh, z logického písomného testu, z časti zvanej lietajúce písmenká (z písmen sme mali vytvoriť slovo a určiť, do akej kategórie patrí), z premietaného logického testu (ktorý bol ľahší ako písomný, no mali sme naň oveľa menej času) a z pamäťového testu.
       V programe bola zahrnutá aj anketa a diskusia o Mense a tiež workshop od LEAF Academy.

       Prví dvadsiati z regionálnych kôl postupujú do celoštátneho kola.

       Ja som nakoniec skončila piata.

       ... a my, Monika,  blahoželáme:) 

     • Expert Geniality Show -  výsledky
      • Expert Geniality Show -  výsledky

      • V tomto školskom roku sme mali až 21 adeptov na titul Expert.
       Súťažilo sa ešte online a každý súťažiaci si vybral 2 témy.
       Súťaž je celoslovenská a v každom ročníku súťažilo okolo 1400 žiakov - medzi nimi aj naši noví TOP EXPERTI:
       Martin B.: „Mozgolamy“ 1. miesto a „Do you speak English?“ 6. miesto
       Laura S.: „Svetobežník“ 4. miesto a Do you speak English?“ 4. miesto
       Ela R.: „Mozgolamy“ 8. miesto a „Do you speak English?“ 54. miesto

       Tešíme sa s každého žiaka, ktorý sa zapojil a vyskúšal si riešiť aj takéto „expertné“ úlohy.

       MA

     • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády
      • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády

      • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády:

       Dňa 12.4. sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka ešte online formou. V rámci 7. ročníka sme zastúpenie nemali, z ôsmeho ročníka sme mali jednu žiačku a zo šiesteho štyroch žiakov. A ako sme dopadli?

       Tak ako sa nám toho roku nedarilo v Pytagoriáde, tak Matematická olympiáda nám vyšla!

       DF – žiačka ôsmeho ročníka bola úspešná riešiteľka, získala 15 bodov a 1. miesto,

       V šiestom ročníku – MJ a BZ získali 18 bodov (maximálny počet) a skončili obidvaja na 1.a 2. mieste, NA získal 17 bodov a skončil na 3. a 4. mieste a ME získala 14 bodov a tak je na 5. a 6. mieste.

       Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy!

     • Deň podľa Ámosa je späť
      • Deň podľa Ámosa je späť

      • Deti by možno povedali: „Deň podľa Ámosa, je deň, keď sa v škole neučíme, ale hráme.“

       ... a mali by pravdu v tom, že sa hráme a hrou sa spolu učíme:) napríklad flexibilite, spolupráci, trpezlivosti, orientácii v mape aj teréne, komunikácii, organizácii práce alebo vytrvalosti. Popri tom si precvičujeme logické uvažovanie, matematiku, slovenčinu, históriu, geofrafiu ...

       Kým na 2. stupni sa, po rokoch odriekania, do školy vrátila aj „outdoorová“ aktivita vo forme pátračky, deti na prvom stupni mali pripravené vonku aj v triedach rôzne stanoviská s rôznorodými aktivitami pri ktorých si precvičili telo aj ducha:)

       Ďakujeme v tomto roku aj rodičom, ktorí v čase svojho voľna/ dovolenky prišli pomôcť.

       MA

     • Európsky deň MINERÁLOV
      • Európsky deň MINERÁLOV

      • Fotky sú vo fotolabume:)

       Európsky deň minerálov si pripomíame 12. 5. už od roku 2007. Dôvodom je zvýšenie povedomia o význame a nenahraditeľnosti minerálov v živote človeka. 
       Minerály zaujmú tak svojou jedinečnou krásou, ako aj praktickým využitím v rôznych priemyselných odvetviach. 
       Zaslúžia si ochranu, rozumné a opätovné použitie tak, aby sme chránili zdroje nerastných surovín a tým aj  biodiverzitu, ktorú rôzne prostredia, práve vďaka jedinečnému zloženiu hornín, poskytujú. 

       Naši milí prváčikovia sa oboznámili s niektorými prírodnými minerálmi a v tento deň ich aj na počesť ochrany vytvorili.

       NNS 1.A

       viac info na: európsky deň minerálov a SAV

     • Mini-výprava do predajne kameňa vo Vrádišti
      • Mini-výprava do predajne kameňa vo Vrádišti

      • V ôsmom ročníku je predmetom skúmania geológia.
       Školskú zbierku hornín sme začali budovať minulý školský rok a tento rok sme ju opäť, vďaka ochote a ústretovosti vedúceho predajne, doplnili.
       Jeho kolega ochotne nás previedol areálom a porozprával o materiáloch, ktoré majú rozložené na dvore. Do školy sme si priniesli „kamienky“ mramoru, ruly, travertínu, pieskovca, vápenca a dokonca aj ďalší drobný púštny kvet.
       Mini- výpravu si ôsmaci sami plánovali a organizovali. Urobili si inventúru školskej zbierky, vopred preskúmali tovar v predajni, spísali požiadavky, zabezpečili si skorší obed a vyhľadali spoj tam i späť.  Vrátili sme sa síce kúsok neskôr ako sme plánovali, no verím, že bohatší o skúsenosť a zážitok:)

       MA

     • „Eko nad Zlato“ comeback
      • „Eko nad Zlato“ comeback

      • Tešíme sa z toho, že naši absolventi, dnes druháci na susednom gymnáziu, prijali pozvanie a prišli so skečom „Eko nad Zlato“ (autori Samo Trnka a Tomáš Hudák) späť na našu školu.

       Scénku zahrali pred obecenstvom prvého aj druhého stupňa a pobavili aj učiteľov. Vďaka nim sme opäť vytiahli na svetlo sveta a na pódium naše “4 grácie” na separovaný odpad a so žiakmi 4. a 9. ročníka si potom aj pripomenuli správne triedenie odpadu.

       Vďaka všetkým zúčastneným za čas a nadšenie.

       MA 

     • Krajské kolo Hollého pamätníka
      • Krajské kolo Hollého pamätníka

      • Dňa 27. a 28. apríla 2022 sa v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Našu školu reprezentovali víťazky okresného kola – Sofia I. (I. kategória, poézia) a Nina H. (II. kategória, próza). Hollého pamätníka sa zúčastnilo veľa výborných recitátorov, ale Nina H. si svojím skvelým výkonom vybojovala 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

       SH

     • Debatný klub opäť dýcha!
      • Debatný klub opäť dýcha!

      • Krúžok komunikačných zručností alias „Debaťák“ po rokoch opäť ožil.
       V piatok o 14 hod. sa v podkroví opäť učíme argumentovať.
       Novú energiu, skúsenosti a zručnosti priniesol bývalý žiak našej školy RA, ktorý krúžok s nadšením vedie.

       Poskladať „tvrdenie – vysvetlenie – dôkaz“ môže byť na prvé pohľad prosté... no nie jednoduché:) a hoci sa naše vystúpenia zatiaľ viac podobajú umiernenej hádke ako kultivovanej debate, veríme, že sme na ceste, ktorá je naším cieľom.
       ... bo prezentačné zručnosti sa dajú získať len a len prezentovaním:)

       PS:
       Krúžok je určený pre žiakov 7., 8., 9. ročníka a čím skôr sa pridáte, tým viac získate:) 
       Záruka pokračovania na budúci rok neexistuje...
       MA

     • Celoslovenské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
      • Celoslovenské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • 25.-26.4. prebehlo v Bratislave celoslovenské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Bolo to už posledné možné postupové kolo, do ktorého sa prebojovali už len tí najlepší z najlepších. Olympiáda pozostávala z troch častí, v ktorých si súťažiaci zmerali svoje vedomosti vo vedomostnom teste, tvorbe vlastného textu podľa zadaného žánru a témy a napokon z ústneho prejave, ktorý predniesli pred porotou i ostatnými súťažiacimi.

       Do celoslovenského finále sa prebojovala i naša deviatačka Monika, ktorá napokon obsadila krásne ôsme miesto. Vďaka svojej svedomitej a zodpovednej príprave potvrdila skutočnosť, že všetko sa dá, ak sa chce. Za tento mimoriadny úspech Monike blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

       LuVr

     • Deň Zeme v ŠKD
      • Deň Zeme v ŠKD

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Na životnom prostredí nám záleží.

       22. apríl - Deň Zeme - je jedným z tých dní v roku, kedy by sme si mali uvedomiť, aké dôležité je chrániť našu planétu.

       Každým rokom sa k tejto myšlienke snažia prispieť svojími aktivitami aj žiaci z našej školy.

       Na prvom stupni si starší žiaci pripravili projekty o zvieratách a mladší žiaci prispeli tvorbou šťasnej planéty Zem.

       NNS

     • Ako sa ekoDOMček rozrástol ...
      • Ako sa ekoDOMček rozrástol ...

      • Takýto milý mail sme dostali  zo susedného gymnázia práve ku DŇU ZEME:) 

       Milá škola, 

       predtým, ako vypukol Covid a školy sa zavreli, sme sa dohadovali, že by Vaši deviataci prišli k nám na gymnázium zahrať divadielko "Eko nad zlato". Pamätáte sa? 

       Teraz, keď sú už u nás druháci, sa podujali na organizáciu aktivít ku Dňu Zeme pre našich mladších žiakov. Navrhla som im, či chcú zahrať aj to divadielko a oni súhlasili. Sami si ho zopakovali a precvičili. 

       Zajtra divadielko dvakrát pre našich prímanov-kvartánov zahrajú. Sama som zvedavá a teším sa, že sú takí aktívni, ochotní a šikovní. Riešili si všetko oni sami, ja som im len trošku pomohla s kostýmami. 

       Tak som Vám o tom chcela napísať, azda trošku aj potešiť a hlavne poďakovať za to, že ste sa im vtedy v škole venovali a aj túto scénku s nimi nacvičili. 
       Malo to zmysel a aj po čase táto vložená energia prináša ovocie :)

       Ďakujem veľmi pekne! Teším sa z toho.

       S pozdravom a prajem všetko dobré.

       Mgr. Margita Kojšová 
       Gymnázium F. V. Sasinka  

       MA

     • Pytagoriáda - okresné kolá
      • Pytagoriáda - okresné kolá

      • V dňoch 29.3. a 30.3. 2022 sa uskutočnili okresné kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťažilo sa opäť online. V tejto súťaži deti musia vyriešiť 15 úloh za 60 minút. Do konečného počtu bodov sa im započítava aj ušetrený čas, ak test odovzdali skôr. Za každé ušetrené 4 minúty jeden bod. Deti sa snažia počítať nielen dobre, ale aj rýchlo... a ako sa nám darilo?

       V ôsmom ročníku sa najviac darilo D.F., ktorá získala 11 bodov za úlohy a 4 body za čas spolu teda 15 bodov a umiestnila sa na 5. mieste.

       V siedmom a šiestom ročníku sa nám nedarilo byť úspešnými. V piatom ročníku bol úspešný riešiteľ F.H., ktorý získal 10 bodov za úlohy a umiestnil sa na 11. mieste.

       V štvrtom ročníku sme mali tiež úspešných riešiteľov s veľkým počtom bodov, no na medailové miesta to nestačilo. S.S. získal za úlohy 11 bodov a za čas 10, spolu teda 21 bodov a M.H. za úlohy 12 bodov a za čas 8 bodov, spolu 20 bodov. Krásne, 20 bodové zisky, ale stačilo to len na 11. a 13. miesto... škoda...

       Najúspešnejší boli najmladší riešitelia, ktorí získali nielen veľa bodov, ale aj krásne umiestnenia... S.O. za úlohy 14 bodov a za čas 10, spolu 24 bodov!!! A E.H. za úlohy 12 a za čas 11, spolu 23 bodov!!! S.O. je na 2. mieste a E.H. na 3. mieste v okresnom kole.

       Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že prípadný neúspech nás neodradí a budeme bojovať ďalej!

       VLev

     • Veľkonočná paráda
      • Veľkonočná paráda

      •  Fotky sú vo fotoalbume :)  

             Na sviatky sme sa svedomito pripravovali dlhodobo. S chlapcami v krúžku „Turisti s. r. o.“ sme mali v pláne vybehnúť do terénu a pripraviť prútiky na korbáče, ktoré sme chceli pliesť v škole. Počasie nám však neprialo, museli sme zmeniť stratégiu.

            Pán vychovávateľ sa vydal do prírody a pozberal množstvo materiálu na budúce korbáče. Zároveň sme vyhlásili aktivitu „Zber prútikov.“ Jediným, ktorý priniesol prírodný materiál bol šiestak Rasťo, ktorému patrí vďaka.

       Dohovorili sme sa s pánom Švrčkom (dedo šiestaka Jakuba), ktorý každým rokom podporuje našu školičku svojím šikovným umením v pletení korbáčov. Počasie nám prialo. Na zadnom dvore sme sa rozložili a pripravili si všetko, čo sme potrebovali. Dievčatá s pani vychovávateľkami zasa skrášľovali vajíčka rôznymi technikami a chlapcom zhotovili mašličky na korbáče. Korbáčov sme spravili mnoho, jeden krajší než druhý.

       Veľkonočnú parádu sme ukončili v deň odchodu na prázdniny, kedy sme so skupinou mládencov pobehali školu s vinšom a povzbudením dievčat a pani učiteliek do jarného obdobia so želaním pevného zdravia a kvitnutia osobnej krásy.

            Ďakujeme pánovi Švrčkovi, ktorý nám neustále dokazuje, že má šikovné ruky.

       IC

     • Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní
      • Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní

      • V dňoch 2. a 3. apríla 2022 zorganizoval Slovenský krasokročuliarsky zväz v spolupráci s Kraso Centrum Košice Majstrovstvá Slovenska Juniorov, Staršieho a Mladšieho žiactva a Nádejí v krasokorčuľovaní pre rok 2022

       Súťaž sa konala v Košiciach a v kategórii Staršie žiačky sa zúčastnilo až 32 dievčat. 
       Naša ôsmačka Nelly J. bola tiež medzi súťažiacami a umiestnila sa na krásnom druhom mieste! 

       Srdečne blahoželáme k striebornej medaile a prajeme veľa ďalších úspechov. 

       ZuŠi 

     • Okresné kolo Hurbanovho pamätníka a postup na kraj:)
      • Okresné kolo Hurbanovho pamätníka a postup na kraj:)

      • V utorok 5. apríla 2022 sa v priestoroch Františkánskeho kláštora v Skalici konala okresná recitačná súťaž Hurbanov pamätník.
       Mladí recitátori súťažili v prednese poézie a prózy.
       Našu školu reprezentovali víťazi obvodného kola – Sofia I. (I. kategória-poézia) a Nina H. (II. kategória-próza).

       Sofia aj Nina si svojím prvotriednym prednesom vybojovali 1. miesta a postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 27. apríla v Trnave.

       Srdečne blahoželáme a držíme palce!!! " 
       SH