• #Viac noviniek

     • Školské kolo Olympiády z ANJ písomná časť
      • Školské kolo Olympiády z ANJ písomná časť

      • Vo štvrtok 25. 11. o 14:15 uskutočnilo školské kolo olympiády z ANJ. 
       Súťaž bola organizovaná prezenčne - papierovou formou.

       Veľké uznanie za nasadenie a vedomosti z ANJ patrí všetkým zúčastneným. 

       V tomto roku sa v kategórii 1B stretol rekordný počet účastníkov - 10! 

       Súťaž rozdelená do 2 kategórií. 
       1A =  žiaci 5. ,6.,7. roč. 
       1B = žiaci 8. a 9. roč. 
       Na krajské kolo, ktoré sa koná 12. 1. 2022, postupuje z každej kategórie LEN víťaz. 

       MA 

     • Skvelé umiestnenie na olympiáde a postup na kraj!
      • Skvelé umiestnenie na olympiáde a postup na kraj!

      • Nielen športovci, ale aj školské predmety majú svoje olympiády. Účasť na nich je podmienená výbornými vedomosťami, pevnými nervami a bystrým úsudkom.
       Všetkými týmito vlastnosťami disponuje aj naša deviatačka Monika, ktorá sa v piatok 12.11. zúčastnila on-line okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku..... a zvíťazila!

       Podmienky postupu olympiády zo SJL sú veľmi prísne.
       Do krajského kola postupuje LEN a JEDINE víťaz okresu.
       Monika sa ako víťazka a jediná reprezentantka skalického okresu prebojovala do krajského kola.
       Vo februári 2022 bude súťažiť s víťazmi inych okresov:) 

       Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechu v krajskom kole.

       šTVORlístok 

     • „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.
      • „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.

      • „Hovorme o jedle" je názov projektu, ktorý každoročne organizuje Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., Bratislava (www.opotravinach.sk).
       V rámci projektu sa naši žiaci zapojili do literárnej a výtvarnej súťaže, ktorá niesla názov „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.
       Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o lokálne potraviny, prehĺbiť poznatky o zdravom stravovaní a vlastnostiach jednotlivých potravín.
       Aj keď súťaž je pre tento školský rok už uzavretá, rozhodli sme sa, že v osvete a aktivitách na danú tému budeme pokračovať aj naďalej. Preto sa počas celého školského roka budeme stále venovať témam ako zdravé stravovanie, prevencia plytvania potravín, lokálne ovocie a zelenina, mliečne výrobky, správny pitný režim či zloženie a vlastnosti potravín. Rozhodne sa je na čo tešiť!

       šTVORlístok 

     • KOMPARO vo štvrtok aj na našej škole
      • KOMPARO vo štvrtok aj na našej škole


      • V apríli 2022 by sa mali deviataci povinne zúčastniť na celoštátnom Testovaní 9. Jeho výsledky sú dôležité, pretože ich väčšina stredných škôl zohľadňuje v prijímacom konaní. Je preto v záujme každého deviataka, aby v testovaní obstál čo najlepšie. Testovanie KOMPARO, do ktorého sa naša škola už niekoľko rokov zapája, je  výborná príležitosť a spôsob, ako si vyskúšať testy podobné tým , ktoré budú deviataci absolvovať v apríli.

       Test vyhodnocuje spoločnosť EXAM, ktorá sa testovaniu profesionálne venuje už 27 rokov. Hoci je toto testovanie dobrovoľné, v minulom školskom roku sa doňho zapojilo viac ako 11 000 deviatakov z takmer 500 škôl.

       Každý účastník testovania dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch, dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Ako sa hovorí: „šťastie praje pripraveným“ – ak chceme, aby deti Testovanie 9 zvládli čo najlepšie, potrebujeme najskôr zistiť, kde majú medzery.

       Aj pre našu školu je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou, preto sme prihlásili našich žiakov na testovanie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.11.2021 prvé 3 vyučovacie hodiny.

       Takže držme spoločne našim ôsmakom a deviatakom palce!

       šTVORlístok 

     • Pozdravy od detí do zariadenia pre seniorov
      • Pozdravy od detí do zariadenia pre seniorov

      • Fotografie sú vo fotoalbume :)

       Mesiac úcty k starším patri už typicky k mesiacu október.
       Deti z prvého stupňa vyrobili pre seniorom v zariadení pre seniorov v Skalici pozdravy s vlastnou tvorbou.
       Pevne veríme, že ich aj tento rok darček poteší. 

       DH 

     • Bezpečnosť detí na internete II
      • Bezpečnosť detí na internete II

      • Pokračuje séria webinárov určených rodičom, ktorým záleží na vytvorení pravidiel pre bezpečné používanie internetu. Užitočné návody a postupy ako ochrániť deti pred nástrahami virtuálneho sveta získajú rodičia v stredu 3.11.2021 o 17:00 hod. Prihláseným rodičom bude zaslaný link.

       Tešíme sa na Vašu účasť.

       šTVORlístok

     • GEOLABORATÓRIUM 2
      • GEOLABORATÓRIUM 2

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Krajšie októbrové počasie by sme si na stredu 27. 10. ťažko vymsleli.

       Po 10 hod. sme sa my ôsmaci a deviataci stretli s pánom profesorom Romanom Paštekom a docentkou Natáliou Hudáčkovou Hlavatou z Prírodovedeckej fakulty, katedry geológie a paleontológie, UK Bratislava.
       Zamierili sme priamo na miesto bývalého geologického odkryvu, ktorý je dnes skrytý pod umelým násypom a zarastený trávou.
       Práve pomocou georadaru, sme mohli nájsť tzv. „skalické súvrstvie“.
       Je to vrstva hornín so špecifickým zložením a vlastnosťami, ktorá vznikala v období treťohôr -  Miocénu - asi pred 20 mil. rokov a je charakterizovaná drobivými pieskovcami a zlepencami s úlomkami schránok a ulít lastúrnikov a mäkkýšov, ktorú je možno identifikovať v rôznych častiach Viedenskej panvy.
       V práci s georadarom sme sa pekne striedali.
       Jedna skupinka ťahala prístroj po zemi a sledovala obrazovku s radargramom.
       Druhá skupinka počúvala výklad pani docentky, porovnávala geologické mapy Slovenska, stratigrafickú tabuľku, modely lastúr a ulít 3D okuliarmi, osievala pôvodnú horninu skalického súvrstvia a vyberala úlomky lastúr.
       Že či to malo pre nás zmysel?

       Veruže áno.
       Teraz vieme, že Skalica stojí na miestach, ktoré boli kedysi morom a kúsok toho mora sme videli na vlastné oči:)

       Ďakujeme za čas, energiu, elán trpezlivoť, nové vedomosti a materáily pre školu:) 
       MA

     • Pochod svetlonosov
      • Pochod svetlonosov

      •      Rok s rokom sa zišiel a my sme sa tešili na tajomné odpoludnie.
       Poobede v škole nastal rozruch. Menšie deti sa odrazu premenili na bytosti, ktoré v škole bežne nestretnete.

            Na štarte pochodu sme mohli vidieť Harryho Pottera, ježibabky, čarovné princezné a iné čierne strašidielka. Úlohou všetkých detí bolo zastaviť sa v piatich stanovištiach a splniť tajomné úlohy a hry záhadných stvorení. Po splnení zadaní celou triedou získavali deti záznamy v kartičke a žetóny, ktoré po návrate do cieľa pochodu vymenili za sladkú odmenu.

            Veľká vďaka patrí bývalej žiačke školy Anetke K., deviatakom, deviatačkám, siedmačkám a piatačkám za to, aký program pripravili a ako sa zhostili aktivít s pestrými zručnosťami zahalenými tajomstvami a množstvom záhad. Tešili sme sa z radosti detí a prekvapení, čo všetko musia vykonať.

       IC, 28. 10. 2021

     • Tretiacke posedenie pri jesennom punči
      • Tretiacke posedenie pri jesennom punči

      • Fotky sú fotoalbume :)

       Zo začiatku sme si mysleli, že to bude len taká komornejšia zábava pre nás tretiakov. No mýlili sme sa. Po vyučovaní sme sa prezliekli do "halloweenskych" kostýmov, pustili hudbu, naliali ovocný punč a párty začala. Po tanečnom vystúpeni nám poriadne vyhladlo a o to viac sme sa tešili na super obed - prvá PIZZA v školskej jedálni v histórii školy:) 
       Po obede na nás čakalo sladké prekvapenie. Pustili sme si rozprávku COCO a maškrtili si. Na záver sme si zahrali divadlo a pomaly sa lúčili a odchádzali domov. 

       Prajeme všetkým deťom pohodové jesenné prázdniny.
       DH

     • Jeseň v 1.A
      • Jeseň v 1.A

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Naši šikovní prváčikovia si v škole veľmi rýchlo zvykli. Ich prvé školské dni boli plné zábavy a spoznávania, či už spolužiakov alebo školských pravidiel. 

       Od začiatku školského roka síce neubehlo veľa času, no naši milí "zajkovia" sa stihli naučiť veľa nových vecí s pani učiteľkou Niki a zažiť veľa zábavy s pani vychovávateľkou Nikol.

       Pred nami je ešte dlhá cesta plná vzdelávania a hier a najmä spoločne stráveného času. 
       NNS

     • Strašidelná plagátová výzva
      • Strašidelná plagátová výzva

      •      Blíži sa obdobie strašidelných a čudesných postavičiek, ktoré každým rokom zavítajú aj medzi nás. Pri tejto príležitosti pripravujeme pre deti prvého stupňa strašidelný pochod s tajuplnými prekvapeniami.

            Vyzývame všetkých kreatívnych nadšencov a dizajnérov školy  k naplneniu dvoch úloh:

       1) Vyzdob svoju triedu v strašidelnom dizajne
           (celá trieda v triede, v hygienickom duchu a dodržaní všetkých nariadení a opatrení),

            Výzdobu triedy pripravte do stredy 27, 10. 2021
        

       2) Vyrob a odovzdaj strašidelný plagát k chystanému pochodu.

       Súčasťou informácií na plagáte musia byť:

       • Názov aktivity:  Strašidelný pochod
       • Čas konania: Streda, 27. 10. 2021 od 15:00 do 16:00 hodiny v sprievode pani vychovávateľky
       • Prekvapenia:
        čarodejnice – lyžičky, vidličky,
        nože - 
        lámanie kostí,
        čarovná skrinka
        klincová záhada
        čarovné vedro
        „ďábelské koláčki“

            Termín odovzdania plagátov je v pondelok, dňa  25. 10. 2021 u pána učiteľa Černin. Všetky plagáty budú súčasťou celoškolskej pozvánky na strašidelný pochod a vyvesené na každom kroku. Prajeme veľa nápadov.

       Odmenou je pocit zadosťučinenia a L4L:)) 

       IC, 19. 10. 2021          

     • GEOLABORATÓRIUM 1
      • GEOLABORATÓRIUM 1

      • stredu 20.10. sme, my ôsmaci a deviataci, boli málilinko zasvätení do sveta geofyzikálnych metód:)
        
       Profesor Roman Pašteka z Katedry geológie a paleontológie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave k nám prišiel online, aby sa nám pokúsil vysvetliť fungovanie georadaru pri určovaní stavby geologického prostredia.

       Jeho prezentácia bola doplnená naozaj zrozumiteľnými obrázkami, tak aby sme si vedeli urobiť predstavu aj my na ZŠ. 

       Bolo zaujímavé vidieť záznam radargramu a spôsob, ako ho odborníci vedia interpretovať pre určovanie objektov -  napr. zvyškov historických základov stavieb alebo hrobiek. 

       Páčil sa nám aj výber jedného zo zastavení Kalvárie v Skalici a snímka jeho základov z georadaru.
       Zaujala aj snímka z Dobšinskej ľadovej jaskyne s porovnaním dnešnej  ľadovej vrstvy a vrstvy ľadu spred 10 rokov.

       Pýtate sa prečo toto všetko?
       Zapojili sme sa do projektu : GEOLOGICKÉ DOBRODRUŽSTVO :)

       O týždeň, by sme sa mohli pozrieť pomocou georadaru, kde by sme vedeli nájsť zasypaný odkryv profilu skalického súvrstvia, ktorý by sme mohli s pomocou mestského úradu a žiakov našej školy odkryť, pripraviť a označiť tabuľou.
       Je to projekt, ktorý nám ponúkla doc. Natália Hudáčková- Hlavatá z rovnakej katedry v minulom školskom roku počas dištančného vyučovania.
       Dodatočne ďakujem za online prezentácie a prednášky ako aj za materíaly - Geologická mapa Slovenska a publikácie, ktoré dostala naša škola darom. 

       MA 

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • 15.10. sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa tento rok po prvýkrát uskutočnilo online formou. Šiesti šikovní deviataci si zmerali svoje vedomosti z gramatiky, slohu, literatúry a otestovali si svoju čitateľskú gramotnosť a prácu s textom. Postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční taktiež online formou 12.11., si napokon vybojovala Monika B. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole!

       LV

     • EXPERT GENIALITY SHOW
      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Milí piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci:))

       ak máte chuť, energiu a odvahu porovnať si svoje vedomosti - zručnosti s rovesníkmi celého Slovenska, je tu opäť šanca prihlásiť sa do súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. 

       TUTO  je stránka, kde sa dozvieš o súťaži viac - prípadne sa spýtaš koordinátora súťaže = MA

       Prihlás sa priamo u triednej pani učiteľky alebo povedz koordinátorovi. 

       Prihlás sa do pondelka 26.10.2021 

       Dosúťaženia, EXPERTI:)) 

       MA 

     • Upracme si mesto
      • Upracme si mesto

      • Fotky ú vo fotoalbume :)

       Aj naša škola odpovedala na výzvu mesta Skalica k spolupráci „Upracme si mesto“ a v piatok 15.10. sa najprv väčší žiaci (štvrtáci, piataci a šiestaci) a neskôr najmenší žiačikovia = prváčikovia v sprievode pedagógov vybrali do mesta.
       „Vyzbrojení“ rukavicami a s ovešaní taškami pre „recyklónov“ poctivo vyzbierali to, čo do trávnika, na chodník, či pod kríky naozaj nepatrí.
       Postupne, po skupinkách a rôznych časoch, sme prešli ulicu Gorkého – Kollárova - dopravné ihrisko - Predmestie – Hollého- Koreszkova - Hurbanova, časť ulice Potočná.
       Pozreli sme zastávky SAD a parkoviská okolo predajne Billa a Lidl.
       Detí boli pri zbieraní odpadkov spravodlivo rozhorčené, veľmi kritické a nesmierne dôsledné.
       Boli ochotné zozbierať aj tie najmenšie smietky, vrátane ohorkov od cigariet!!! ... ale to by sa nikdy nedozbierali konca:(
       Tašky a vrecia sme priniesli za bránu školy a vytriedený odpad sme nasypali do kontajnerov.

       Tešíme sa, že Skalica bude opäť o čosi krajšia a čistejšia aj vďaka deťom zo šTVORlistka.

       Rodičom ďakujeme za podporu.

     • ZÁHORÁCKY ROBOT
      • ZÁHORÁCKY ROBOT

      • Fotka je vo fotoalbume :)

       Dňa 15.10. sme sa zúčastnili 3. ročníka súťaže Záhorácky robot. Súťaž sa konala online formou od 9:00 do 12:00. Spolu s nami sa tento rok zúčastnilo 12 tímov. My sme súťažili s programom, vďaka ktorému robot zmeral dĺžku a šírku stola. Ostatní prišli s programami, ako napríklad tlačiareň, automat na cukríky a kosačka. Skončili sme na peknom 2. mieste. Za účasť sme získali pozvánku do firmy ABB, ktorá sa zaoberá programovaním priemyselných robotov a 100€ poukážku.

       Ema V. a Monika B.

       My BLAHOŽELÁME:) a sme na Vás pyšní.

       šTVORlístok

     • Chutná desiata u druhákov
      • Chutná desiata u druhákov

      • V rámci projektu ,,Hovorme o jedle“ si  druháci – Žirafky pripravili v pondelok ráno vajíčkovú nátierku a ovocný šalát. Do tejto chutnej desiatej deti použili ovocie a zeleninu z jesennej výstavky. Spoločne sme sa naučili, aké suroviny treba použiť a aký postup zvoliť. Práca išla deťom od ruky  a odmenou im boli nimi vyrobené dobroty. VN

     • Bezpečnosť detí na internete
      • Bezpečnosť detí na internete

      • Dobrý deň, vážení rodičia,

       pozývame Vás na webinár k téme „Bezpečnosť detí na internete“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 7.10.2021 o 17:00 hod online formou prostredníctvom platformy Cisco Webex. Predpokladaná dĺžka webinára je 45 – 60 minút. Prihlasovať sa môžete elektronicky - už tradične cez online prihlasovanie EduPage -  do stredy 6.10.2021 do 12:00 hod. Prihláseným účastníkom pošleme pred konaním webinára link.

       Cieľom webinára je informovať o bezpečnosti žiakov na internete, tak ako ju máme realizovanú v škole, poskytnúť praktické návody pri nastavení bezpečného prostredia doma, informovať o možnostiach ochrany detí pred online predátormi, kyberšikanou a inými nástrahami digitálneho sveta.

       Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Webinár: Revízia MSN a receptúr pre školské stravovanie 2021 v praxi
      • Webinár: Revízia MSN a receptúr pre školské stravovanie 2021 v praxi

      • 13. 10. 2021 (streda) | 14:30 – 16:30

       Forma: ONLINE

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania Vás pozýva na webinár s názvom:

        "Revízia materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie 2021 v praxi" 

       Pre koho je určený zriaďovatelia škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, tvorcovia politík v oblasti verejného stravovania, pedagógovia, rodičia.

       Prečo by ste sa mali zúčastniť: Cieľom je pomôcť zariadeniam školského stravovania s implementáciou (zavedením) jednotlivých zmien vychádzajúcich z Revízie MSN 2021 do praxe a zároveň podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže na školách a v škôlkach či v školských jedálňach.

       Cena: účasť voľná, na zapojenie sa je však potrebná registrácia. 

       Registrácia: na webinár sa registrujte TU:

       Po registrácii Vám pred konaním webináru pošleme inštrukcie k pripojeniu a link, na ktorom môžete webinár sledovať a priamo sa zapájať aj otázkami.

       Sledovať webinár môžete z počítača, notebooku, tabletu alebo smart phone-u, odkiaľkoľvek.

     • Škola plná zábavy a zábavného učenia sa
      • Škola plná zábavy a zábavného učenia sa

      • Je to tu !!!
       Konečne sme sa dočkali !!!
       Rozbehli sa naplno krúžky v rámci Centra voľného času v našej škole. Minúty plné vedomostí, maľovania, kreatívnych nápadov, kulinárskeho umenia, bystrých hlavičiek, športových a pohybových aktivít.

       Maliari a grafici nám vyzdobili nejednu nástenku, či kút školy. Mozgovničky už vyriešili niekoľko matematických záhad. Šachoví benjamínkovia aj machri už dávno oprášili šachovnice. Šikovní kuchári majú za sebou krst ohňom - vyrobili svoj prvý francúzsky slivkový koláč. Turisti s. r. o. prejazdili zopár kilometrov na bicykloch. Menšie deti si natiahli svoje kostričky a svaly v krúžky „Pohni kostrou“.
       Ďalší si doplnili, či upevnili svoje vedomosti a zručnosti v študovni v rôznych vedných a jazykových disciplínach:)

       Len tak ďalej!
       Želáme veľa-preveľa peknych zážitkov a radosti v našej škole.

       šTVORlístok 

       IC, 11. 10. 2021