• Deň podľa Ámosa - rovesnícky a zážitkovo
   • Veľká noc
   • Výlet do Oponíc
   • Well-being konferencia
   • Karneval
   • Lyžiarsky kurz
   • MODROTLAČ
   • "Dobrí holubi sa vracajú"
   • Konferencia o hračkách
   • Vianočná tržnica
   • Mikuláš
   • Exkurzia Bratislava
   • Modrotlač
   • Aj TY v IT
   • Mapujeme stromy v meste
   • Medová desiata
   • ... pre psíkov do útulku
   • Slnečná sústava
   • Návšteva seniorov
   • Jabĺčkový beh
   • Jesenná výstavka plodov
   • Teddy Bear Day
   • Útulok Skalica
   • Micro:bit
   • Deň zdravého srdca
   • Šarkaniáda
    • Darovanie 2% z daní
     • Darovanie 2% z daní

      Vážení priatelia školy,

      dovoľte, aby sme Vás oslovili aj v roku 2024 o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre naše občianske združenie Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č.2042/4, Skalica. Cieľom občianskeho združenia je podporovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v škole.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      Dnes 22.4. si pripomíname medzinárodný Deň Zeme. Tento deň upozorňuje na enviromentálne krízy a zároveň pripomína dôležitosť ochrany našej planéty. Deti sa týmto témam budú venovať v rámci celého týždňa na rôznych predmetoch. Jedným z hlavných cieľov je zvýšiť povedomie o enviromentálnych problémoch, klimatických zmenách, znečistení vody a vzduchu alebo o strátach biodiverzity a viesť tak mladú generáciu k správnym návykom ochrany životného prostredia.

    • Šachový turnaj GPX v Osuskom
     • Šachový turnaj GPX v Osuskom

      V sobotu, 20.4., si naši šachisti boli zahrať na turnaji v Osuskom. Bohužiaľ, väčšina starších detí sa turnaja nemohli zúčastniť, tak teda prvé skúsenosti boli naberať hlavne naši druháci. Boli si zahrať: druháci Samko, Alex, Tomáš a Adam. Tretici Edko a Adam, a siedmačka Veronika. Bez medailí sme ani tentokrát neodišli. Veronika získala 2. miesto v D14, Edko 2. miesto v CH11 a Tomáško 2. miesto v CH8.

    • Hodina vlastivedy v štvrtom ročníku
     • Hodina vlastivedy v štvrtom ročníku

      V piatok sme si na hodine vlastivedy pripravili aktivity zamerané na opakovanie učiva. Žiaci boli rozdelení na 4 skupiny a na štyroch stanovištiach mali na svoju prácu vymedzených 10 minút. Niečo bolo ľahšie, niečo ťažšie.

      Najľahšie označili stanovište nazvané Ninkin kvíz.

      1/ Ninkin kvíz – je to obrázkovo-textový kvíz, kde pomocou obrázkov, mapky a indícií mali určiť, o ktoré mesto ide. (Ninkin kvíz nám pripravila ôsmačka Nina H. ešte keď bola štvrtáčka)

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

      Každoročne si pripíname malý kvietok – narcis za všetkých, ktorí bojujú so zákernou chorobou.

      Včera 18.4.2024 sa uskutočnila známa zbierka narcisov na podporu onkologických pacientov. Táto zbierka trvá na Slovenku už niekoľko rokov. Je to jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tradične sa do tejto zbierky zapája aj naša škola a sme radi, že môžeme byť aj my súčasťou a pomôcť.

     • Vesmír očami detí

      Dňa 18.04.2024 sa naši ocenení žiaci zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov výtvarnej súťaže s názvom Vesmír očami detí. Súťaž je celoslovenská a výtvarné práce našich žiakov postupujú do celoslovenského kola. Oceňovanie prebiehalo v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Do výtvarnej súťaže bolo poslaných vyše štyristo prác, z toho 120 z okresu Skalica a zvyšné boli z okresu Senica. Aj samotný porotca, výtvarník Štefan Orth povedal, že mal ťažké rozhodovanie. Našich žiakov ocenil za výborné výtvarné stvárnenie témy a originálne nápady. T.K. získal ocenenie za svoju výtvarnú prácu s názvom Farebné planéty, O.Š. za svoju výtvarnú prácu s názvom Kozmonaut a ufo a N.H. sa svoju výtvarnú prácu s názvom Návštevník. Všetky ocenené výtvarné práce budú vystavené do 10.5. 2024 v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici a potom poputujú na výstavu do hvezdárne v Hurbanove. Môžet

    • Exkurzia Mikulčice
     • Exkurzia Mikulčice

      Dňa 16.4.2024 sa žiaci 6.,7. a 8. ročníka zúčastnili vzdelávacej exkurzie. Navštívili sme Slovanské hradisko v Mikulčiciach, kde sme sa zúčastnili aj edukačného programu s názvom ,,Není voják jako voják“. Žiaci si vyskúšali vojenskú výstroj a výzbroj, dozvedeli sa zaujímavé informácie a tiež si zahrali súboje medzi Slovanmi, Kočovnými kmeňmi, Frankami a Vikingami. V expozícii si pozreli krátke video o fungovaní hradiska a popozerali si celú výstavu, kde sme objavili mnohé zaujímavé predmety a tiež sme sa dozvedeli veľa nových informácií. Exkurziu sme ukončili prehliadkou zámku v Miloticiach.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      V dňoch 9.4. a 10.4 sa uskutočnili okresné kolá matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Konkurencia bola silná v pondelok v kategórii P3, P4 a P5 sa zúčastnilo vyše 130 detí a v utorok v kategórii P6, P7 a P8 ich bolo menej 50. A ako sa nám darilo?

      V kategórii P3 boli úspešnými riešiteľmi A. H. získala 11 + 10 = 21 bodov a skončila na 11. mieste. V. S. získal 10 + 7 = 17 bodov a skončil na 22. mieste.

    • Opäť sme u štvrtákov privítali jedného z našich rodičov
     • Opäť sme u štvrtákov privítali jedného z našich rodičov

      V pondelok, 15.4., sme u nás v triede privítali opäť jedného z rodičov našich detí. O svojej práci nám prišla porozprávať Filipova mamka, ktorá robí na Úrade práce - Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Práca, ktorú robia nie je vôbec jednoduchá.

      Vysvetlila nám, že ich úlohou je zastupovať práva dieťaťa tak, aby boli naplnené práva a potreby každého dieťaťa. Porozprávala nám o deťoch a rodinách, ktoré to nemajú v živote jednoduché, o deťoch v detských domovoch, ale aj o deťoch, kde napr. rodičia nezvládajú ich výchovu. Naši štvrtáci boli veľmi zvedaví a za 45 minút, ktoré u nás Filipova mamka strávila, nestihla ani odpovedať na všetky otázky. Sme radi, že ich táto tematika zaujíma a že nie sú ľahostajní voči osudu iných detí.

    • Abstraktné umenie
     • Abstraktné umenie

      V priebehu tohto týždňa sa deti prvého stupňa počas hodín výtvarnej výchovy vybrali na návštevu do. Záhorského múzea. Pomaly sa zoznámili s abstraktným umením a dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o tvorbe Bohumila Baču, ktorému je výstava venovaná. Tento umelec určite patrí svojou tvorbou medzi popredných výtvarníkov na Slovensku. Deti spoznali aj iné umelecké smery a známe obrazy prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Vyskúšali si aj samotnú abstraktnú tvorbu pomocou zaujímavých a netradičných výtvarných techník a aktivít. Ukážky si môžete pozrieť vo fotogalérii.
      Ďakujeme za pekne pripravený program a aktivity. Tešíme sa nabudúce.
      ZuzŠi

    • Golfujeme v škole
     • Golfujeme v škole

      Druháci sa počas dvoch stried zúčastnili projektu – Golfujeme v škole. Projekt bol realizovaný v rámci telesnej a športovej výchovy, kde žiaci získali základy golfu. Za ochotu a trpezlivosť ďakujeme p. Petrovičovi.
      ZJ a DH

    • Čo všetko sa dá zistiť, keď nám berú krv a iné zaujímavosti
     • Čo všetko sa dá zistiť, keď nám berú krv a iné zaujímavosti

      Štvrtáci dnes privítali vo svojej triede Jurkovu mamku, Mgr. MUDr. Švehlovú, ktorá nám prišla porozprávať zaujímavosti o odbere krvi. Krv a krvný obeh je učivo štvrtého ročníka a keď sme túto tému preberali, padlo veľa otázok. Na niektoré z nich sme dnes dostali odpoveď.

      Čo všetko sa dá zistiť pri odberoch – rôzne ochorenia, alergie, ako sa má naša pečeň a obličky. Či sa nám dobre zráža krv alebo bojujeme s nejakým zápalom. Máme v tele dostatok minerálov? Čím si ich môžeme doplniť. Všetci sme už boli na odberoch, a tak deti zaujímalo, čo sú guľôčky v striekačke na odber. Sú to látky, ktoré zabraňujú zrážaniu odobratej krvi.

    • Knižná výzva
     • Knižná výzva

      Keďže mesiac marec je mesiacom knihy, žiaci mali možnosť zapojiť sa na našej škole do knižnej výzvy. Mali dva mesiace na to, aby prečítali tri vybrané knihy z našej bohatej školskej knižnice. Naši žiaci samozrejme nezaháľali a pustili sa do čítania kníh a ich napínavých dejov. Tých, čo sa s chuťou
      zapojili, sme sa rozhodli odmeniť. Aby odmena bola o niečo zaujímavejšia a veselšia, tak chlapci z ôsmeho ročníka pripravili Kahoot! Prví traja víťazi si so spokojným úsmevom odniesli poukážky do Panta Rhei, aby sa potešili novou knihou. :)
      Blahoželáme!

    • Expert Geniality Show 2023/24 - vyhodnotenie
     • Expert Geniality Show 2023/24 - vyhodnotenie

      Súťaže sa každoročne zúčastňujú žiaci zo základných a stredných škôl celého Slovenska a každý súťaží vo svojej kategórii v ktorej je zvyčajne viac ako 1000 súťažiacich. Tískať titul Expert (umiestniť a v prvej štvrtine rebríčka) alebo dokonca TOP Expert (byť v prvej 100 súťažiacich) je naozaj obdivuhodné. Z 28 zúčastnených žiakov z 5. - 9. ročníka našej školy získalo titul Expert alebo TOP Expert 18 detí. Uvádzam mená našich TOP Expertov a jednotlivé kategórie:
      TOP Expert: Ako funguje svet: Ema H. Nina B.
      TOP Expert: Päť jazykov kultúry: Karin Š., Samuel O., Matiáš H.
      TOP Expert: Do you speak English?: Tomáš H.
      TOP Expert: Tajomstvá prírody: Zuzana B., Matej K., Barbora Fl.
      TOP Expert: Svetobežník: Timotej Š., Ema M.
      TOP Expert: Od Dunaja k Tatrám: Barbora Fa.

    • Deň podľa Ámosa
     • Deň podľa Ámosa

      Dnešný predprázdninový deň bol niečím výnimočný. Naši ôsmaci a deviataci si pripravili aktivity pre všetky deti z nižších ročníkov. Prípravu rozhodne nepodcenili a ich aktivity boli prepracované do detailov.
      Témou tohotoročného dňa bolo kritické myslenie, ku ktorému ôsmaci a deviataci nedávno absolvovali aj celodenný workshop. Cieľom bolo upozorniť aj mladších žiakov na kritické myslenie, ktoré sa stáva neodmysliteľnou súčasťou moderného života preplneného rôznymi informáciami. Venovali sa komplexne témam ako sú sociálne siete, názory, fakty, predsudky... Naši najmladší dokonca objavili poklad 💎 alebo vytvárali vlastné kráľovstvá 👑.

  • Sledujte nás na