• Rada by som touto cestou poďakovala Vám všetkým za to, ako pohotovo ste sa v marci 2020 prispôsobili situácii a umožnili našim deťom vzdelávať sa v domácom prostredí. Určite to i pre Vás nebolo jednoduché a museli ste prekonať nejednu prekážku. Vďaka Vám sme my, rodičia, mali v tom období neistoty istotu v tom, že naše deti si zachovajú určitý denný režim a venujú sa školským povinnostiam. Toto zaťažkávajúce obdobie bolo hlbokým poznaním toho, ako veľmi dôležité je vzdelávanie a ľudia, ktorí ho poskytujú. Veľmi oceňujem trpezlivosť, lásku a prístup našich pedagógov. Verím, že mnohí si budú ich prácu ceniť oveľa viac.
    • rodič L.P.
    • Veľmi pekne Vám ďakujem za usporiadanie popoludnia pre budúcich prváčikov a aj za spôsob akým prebehol. Ešte aj nasledujúci deň som mala v sebe nesmierne dobrý pocit zo všetkého a veľkú radosť z toho, že sme sa rozhodli pre Vašu školu a ako dobre sme urobili. A ten pocit stále mám. Veľmi obdivujem Vašu prácu, Vaše nasadenie, Vašu vytrvalosť a páči sa mi celkovo filozofia Vašej školy. Som nesmierne vďačná za to, aký dôraz kladiete na ľudské vzťahy.
    • rodič Ľ.P.
    • Sme nesmierne vďační, že máme deti v škole, kde majú veľa možností realizácie svojich snov, učia ich nebáť sa povedať svoj názor, diskutovať, komunikovať a prezentovať sa na verejnosti. Z detí vychovávajú osobnosti a deti chodia do školy s radosťou.
    • rodič Z. V. R.
    • Obrovskú radosť nám spravila Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica, zaslaním vysoko-kvalitnej fotopasce (SG550M-8M). Žiaci budú od nás pravidelne dostávať zábery (nielen) z ich školskej fotopasce v rámci programu Oko-Zeme. Nádherne fungujúca školička s priateľskou atmosférou, kde sú deti vedené pedagógmi k úcte k prírode. Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.
    • projekt NEPZ
    • Dovoľte mi, prosím, na absolútny záver vám všetkým poďakovať. Tých 9 rokov priam uletelo. Znova zopakujem, že nechať vzdelávať moje dieťa v Súkromnej základnej škole Štvorlístok, bolo skvelé rozhodnutie.
    • rodič G.R.
    • Ďakujem, že moja dcéra mohla byť 9 rokov súčasťou tejto školy. Ďakujem za vedomosti, ktoré ste jej odovzdali, za dni, kedy to nebolo až také ľahké, no napriek tomu, vždy chodila do tejto školy s radosťou. Za Vašu obetavosť, hodnotenia, poznatky a za to, že práve aj vďaka Vám si môže plniť ďalšie životné ciele.
    • rodič J.K.L.
    • Expert Geniality Show aj online už 30.11.2021
     • Expert Geniality Show aj online už 30.11.2021

      28. 11. 2021

      Milí Experti,

      tento školský rok sa vás veru prihlásilo neúrekom, z čoho máme vo šTVORlístku veľkú radosť:) 


      Deň súťaže sa blíži a pretože situácia sa mení každým dňom, je možné, že mnohí budete môcť súťažiť len ONLINE FORMOU z domu. 

      Online forma súťaže bude sprístupnená v utorok 30. 11. od 8 - 18 hod
      na stránke Expert Geniality Show

      Na prihlásenie však potrebujete svoj jedinečný kód. 

      Nájdete si ho dnes (nedeľa 28.11.) v správe od EduPage. 

      Ak ste sa prihlásili do súťaže a kód ste nedostali, prosím kontaktujte koordinátora súťaže = MA:) 

      Ak ste sa prihlásili a nemôžete pre chorobu súťažiť ani online - ohláste sa prosím = MA :) 

      PS: Ak budete v škole - radi vám ponúkneme papierovú formu súťaže. 

       

    • Školské kolo Olympiády ANJ online ústna časť
     • Školské kolo Olympiády ANJ online ústna časť

      27. 11. 2021

      V sobotu 27. 11. sa uskutočnila ústna časť olympiády v anglickom jazyku online formou. 

      Prví dvaja súťažiaci z oboch kategóríí sa stretli v online svete, aby skúsili porozprávať príbeh podĺa obrázku a vžiť sa do úlohy podľa zadania ROLEPLAY. 

      V komisii sa objavil náš bývalý žiak Rudko a lektor anglického jazyka Ed (poznáme ho z ACTIVE ENGLISH WEEK z pred troch rokov.) 

      Stres a nové prostredie urobili svoje. 
      Po sčítaní bodov posielame do okresného kola deviataka Juraja a siedmačku Lenku. 

      Well done! 
       

      MA  

    • Školské kolo Olympiády z ANJ písomná časť
     • Školské kolo Olympiády z ANJ písomná časť

      23. 11. 2021

      Vo štvrtok 25. 11. o 14:15 uskutočnilo školské kolo olympiády z ANJ. 
      Súťaž bola organizovaná prezenčne - papierovou formou.

      Veľké uznanie za nasadenie a vedomosti z ANJ patrí všetkým zúčastneným. 

      V tomto roku sa v kategórii 1B stretol rekordný počet účastníkov - 10! 

      Súťaž rozdelená do 2 kategórií. 
      1A =  žiaci 5. ,6.,7. roč. 
      1B = žiaci 8. a 9. roč. 
      Na krajské kolo, ktoré sa koná 12. 1. 2022, postupuje z každej kategórie LEN víťaz. 

      MA 

    • Skvelé umiestnenie na olympiáde a postup na kraj!
     • Skvelé umiestnenie na olympiáde a postup na kraj!

      15. 11. 2021

      Nielen športovci, ale aj školské predmety majú svoje olympiády. Účasť na nich je podmienená výbornými vedomosťami, pevnými nervami a bystrým úsudkom.
      Všetkými týmito vlastnosťami disponuje aj naša deviatačka Monika, ktorá sa v piatok 12.11. zúčastnila on-line okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku..... a zvíťazila!

      Podmienky postupu olympiády zo SJL sú veľmi prísne.
      Do krajského kola postupuje LEN a JEDINE víťaz okresu.
      Monika sa ako víťazka a jediná reprezentantka skalického okresu prebojovala do krajského kola.
      Vo februári 2022 bude súťažiť s víťazmi inych okresov:) 

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechu v krajskom kole.

      šTVORlístok 

    • „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.
     • „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.

      15. 11. 2021

      „Hovorme o jedle" je názov projektu, ktorý každoročne organizuje Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., Bratislava (www.opotravinach.sk).
      V rámci projektu sa naši žiaci zapojili do literárnej a výtvarnej súťaže, ktorá niesla názov „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.
      Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o lokálne potraviny, prehĺbiť poznatky o zdravom stravovaní a vlastnostiach jednotlivých potravín.
      Aj keď súťaž je pre tento školský rok už uzavretá, rozhodli sme sa, že v osvete a aktivitách na danú tému budeme pokračovať aj naďalej. Preto sa počas celého školského roka budeme stále venovať témam ako zdravé stravovanie, prevencia plytvania potravín, lokálne ovocie a zelenina, mliečne výrobky, správny pitný režim či zloženie a vlastnosti potravín. Rozhodne sa je na čo tešiť!

      šTVORlístok 

    • KOMPARO vo štvrtok aj na našej škole
     • KOMPARO vo štvrtok aj na našej škole

      10. 11. 2021


      V apríli 2022 by sa mali deviataci povinne zúčastniť na celoštátnom Testovaní 9. Jeho výsledky sú dôležité, pretože ich väčšina stredných škôl zohľadňuje v prijímacom konaní. Je preto v záujme každého deviataka, aby v testovaní obstál čo najlepšie. Testovanie KOMPARO, do ktorého sa naša škola už niekoľko rokov zapája, je  výborná príležitosť a spôsob, ako si vyskúšať testy podobné tým , ktoré budú deviataci absolvovať v apríli.

      Test vyhodnocuje spoločnosť EXAM, ktorá sa testovaniu profesionálne venuje už 27 rokov. Hoci je toto testovanie dobrovoľné, v minulom školskom roku sa doňho zapojilo viac ako 11 000 deviatakov z takmer 500 škôl.

      Každý účastník testovania dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch, dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Ako sa hovorí: „šťastie praje pripraveným“ – ak chceme, aby deti Testovanie 9 zvládli čo najlepšie, potrebujeme najskôr zistiť, kde majú medzery.

      Aj pre našu školu je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou, preto sme prihlásili našich žiakov na testovanie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.11.2021 prvé 3 vyučovacie hodiny.

      Takže držme spoločne našim ôsmakom a deviatakom palce!

      šTVORlístok 

  •