• Základné informácie

  •          

   Naša škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení 1.9.2006. Každý školský rok otvárame jednu prvú triedu s počtom detí 15 – 19. Škola má v súčasnosti 9 tried (4 na prvom stupni a 5 na druhom), celkový počet žiakov je 153. Profilujeme sa ako menšia škola rodinného typu. Na škole realizujeme učebný plán s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský) a prírodovedných predmetov. Náš program výchovy a vzdelávania vychádza z koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy, ktorá je zameraná na rozvoj pozitívneho vzťahu dieťaťa k sebe samému a k okolitému svetu. Školský vzdelávací program sme si ušili na mieru – nepreberáme (nekopírujeme) nijaký konkrétny alternatívny smer či školu. Náš školský vzdelávací program stavia na tradíciách slovenského školstva, no obsahuje aj prvky niektorých zahraničných alternatívnych koncepcií. Vo vyučovacom procese využívame prvky vysoko efektívneho učenia, ktoré podporuje rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti v pokojnej, radostnej a rodinnej atmosfére.

   Súčasťou školy je i školský klub detí a centrum voľného času, ktoré okrem svojich oddychových a poznávacích aktivít ponúkajú žiakom možnosť navštevovať rôzne záujmové útvary.

   Žiaci školy sú úspešní v rôznych okresných, krajských i celoslovenských súťažiach, po ukončení základnej školy študujú na gymnáziách, bilingválnych gymnáziách, technikých lýceách či stredných odborných školách.

   Naši pedagógovia pripravujú pre žiakov mnoho zaujímavých aktivít, exkurzií a výletov, na ktorých sa zúčastňujú aj rodiny žiakov, čo výrazne prispieva k skvalitneniu spolupráce medzi rodinou a školou.   

   Naša vízia – sprevádzať žiakov na ceste za poznaním a skúmaním nových vecí a popritom vytvárať zo školy miesto, kde sú žiaci a rodičia šťastní, kde je im dobre a kam sa chcú vrátiť.

   Náš cieľ – žiak, ktorý:

   • vie vyjadriť svoj vlastný názor,
   • má vedomosti a záujmy, 
   • má ambície, 
   • je výborne pripravený na ďalšie štúdium.

    

   Kliknite na priložené súbory:

   hladame prave teba.pdf

   mily nadejny spoluziak.pdf