• #Viac noviniek

     • Tretiacke posedenie pri jesennom punči
      • Tretiacke posedenie pri jesennom punči

      • Fotky sú fotoalbume :)

       Zo začiatku sme si mysleli, že to bude len taká komornejšia zábava pre nás tretiakov. No mýlili sme sa. Po vyučovaní sme sa prezliekli do "halloweenskych" kostýmov, pustili hudbu, naliali ovocný punč a párty začala. Po tanečnom vystúpeni nám poriadne vyhladlo a o to viac sme sa tešili na super obed - prvá PIZZA v školskej jedálni v histórii školy:) 
       Po obede na nás čakalo sladké prekvapenie. Pustili sme si rozprávku COCO a maškrtili si. Na záver sme si zahrali divadlo a pomaly sa lúčili a odchádzali domov. 

       Prajeme všetkým deťom pohodové jesenné prázdniny.
       DH

     • Jeseň v 1.A
      • Jeseň v 1.A

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Naši šikovní prváčikovia si v škole veľmi rýchlo zvykli. Ich prvé školské dni boli plné zábavy a spoznávania, či už spolužiakov alebo školských pravidiel. 

       Od začiatku školského roka síce neubehlo veľa času, no naši milí "zajkovia" sa stihli naučiť veľa nových vecí s pani učiteľkou Niki a zažiť veľa zábavy s pani vychovávateľkou Nikol.

       Pred nami je ešte dlhá cesta plná vzdelávania a hier a najmä spoločne stráveného času. 
       NNS

     • Strašidelná plagátová výzva
      • Strašidelná plagátová výzva

      •      Blíži sa obdobie strašidelných a čudesných postavičiek, ktoré každým rokom zavítajú aj medzi nás. Pri tejto príležitosti pripravujeme pre deti prvého stupňa strašidelný pochod s tajuplnými prekvapeniami.

            Vyzývame všetkých kreatívnych nadšencov a dizajnérov školy  k naplneniu dvoch úloh:

       1) Vyzdob svoju triedu v strašidelnom dizajne
           (celá trieda v triede, v hygienickom duchu a dodržaní všetkých nariadení a opatrení),

            Výzdobu triedy pripravte do stredy 27, 10. 2021
        

       2) Vyrob a odovzdaj strašidelný plagát k chystanému pochodu.

       Súčasťou informácií na plagáte musia byť:

       • Názov aktivity:  Strašidelný pochod
       • Čas konania: Streda, 27. 10. 2021 od 15:00 do 16:00 hodiny v sprievode pani vychovávateľky
       • Prekvapenia:
        čarodejnice – lyžičky, vidličky,
        nože - 
        lámanie kostí,
        čarovná skrinka
        klincová záhada
        čarovné vedro
        „ďábelské koláčki“

            Termín odovzdania plagátov je v pondelok, dňa  25. 10. 2021 u pána učiteľa Černin. Všetky plagáty budú súčasťou celoškolskej pozvánky na strašidelný pochod a vyvesené na každom kroku. Prajeme veľa nápadov.

       Odmenou je pocit zadosťučinenia a L4L:)) 

       IC, 19. 10. 2021          

     • GEOLABORATÓRIUM 1
      • GEOLABORATÓRIUM 1

      • stredu 20.10. sme, my ôsmaci a deviataci, boli málilinko zasvätení do sveta geofyzikálnych metód:)
        
       Profesor Roman Pašteka z Katedry geológie a paleontológie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave k nám prišiel online, aby sa nám pokúsil vysvetliť fungovanie georadaru pri určovaní stavby geologického prostredia.

       Jeho prezentácia bola doplnená naozaj zrozumiteľnými obrázkami, tak aby sme si vedeli urobiť predstavu aj my na ZŠ. 

       Bolo zaujímavé vidieť záznam radargramu a spôsob, ako ho odborníci vedia interpretovať pre určovanie objektov -  napr. zvyškov historických základov stavieb alebo hrobiek. 

       Páčil sa nám aj výber jedného zo zastavení Kalvárie v Skalici a snímka jeho základov z georadaru.
       Zaujala aj snímka z Dobšinskej ľadovej jaskyne s porovnaním dnešnej  ľadovej vrstvy a vrstvy ľadu spred 10 rokov.

       Pýtate sa prečo toto všetko?
       Zapojili sme sa do projektu : GEOLOGICKÉ DOBRODRUŽSTVO :)

       O týždeň, by sme sa mohli pozrieť pomocou georadaru, kde by sme vedeli nájsť zasypaný odkryv profilu skalického súvrstvia, ktorý by sme mohli s pomocou mestského úradu a žiakov našej školy odkryť, pripraviť a označiť tabuľou.
       Je to projekt, ktorý nám ponúkla doc. Natália Hudáčková- Hlavatá z rovnakej katedry v minulom školskom roku počas dištančného vyučovania.
       Dodatočne ďakujem za online prezentácie a prednášky ako aj za materíaly - Geologická mapa Slovenska a publikácie, ktoré dostala naša škola darom. 

       MA 

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • 15.10. sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa tento rok po prvýkrát uskutočnilo online formou. Šiesti šikovní deviataci si zmerali svoje vedomosti z gramatiky, slohu, literatúry a otestovali si svoju čitateľskú gramotnosť a prácu s textom. Postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční taktiež online formou 12.11., si napokon vybojovala Monika B. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole!

       LV

     • EXPERT GENIALITY SHOW
      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Milí piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci:))

       ak máte chuť, energiu a odvahu porovnať si svoje vedomosti - zručnosti s rovesníkmi celého Slovenska, je tu opäť šanca prihlásiť sa do súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. 

       TUTO  je stránka, kde sa dozvieš o súťaži viac - prípadne sa spýtaš koordinátora súťaže = MA

       Prihlás sa priamo u triednej pani učiteľky alebo povedz koordinátorovi. 

       Prihlás sa do pondelka 26.10.2021 

       Dosúťaženia, EXPERTI:)) 

       MA 

     • Upracme si mesto
      • Upracme si mesto

      • Fotky ú vo fotoalbume :)

       Aj naša škola odpovedala na výzvu mesta Skalica k spolupráci „Upracme si mesto“ a v piatok 15.10. sa najprv väčší žiaci (štvrtáci, piataci a šiestaci) a neskôr najmenší žiačikovia = prváčikovia v sprievode pedagógov vybrali do mesta.
       „Vyzbrojení“ rukavicami a s ovešaní taškami pre „recyklónov“ poctivo vyzbierali to, čo do trávnika, na chodník, či pod kríky naozaj nepatrí.
       Postupne, po skupinkách a rôznych časoch, sme prešli ulicu Gorkého – Kollárova - dopravné ihrisko - Predmestie – Hollého- Koreszkova - Hurbanova, časť ulice Potočná.
       Pozreli sme zastávky SAD a parkoviská okolo predajne Billa a Lidl.
       Detí boli pri zbieraní odpadkov spravodlivo rozhorčené, veľmi kritické a nesmierne dôsledné.
       Boli ochotné zozbierať aj tie najmenšie smietky, vrátane ohorkov od cigariet!!! ... ale to by sa nikdy nedozbierali konca:(
       Tašky a vrecia sme priniesli za bránu školy a vytriedený odpad sme nasypali do kontajnerov.

       Tešíme sa, že Skalica bude opäť o čosi krajšia a čistejšia aj vďaka deťom zo šTVORlistka.

       Rodičom ďakujeme za podporu.

     • ZÁHORÁCKY ROBOT
      • ZÁHORÁCKY ROBOT

      • Fotka je vo fotoalbume :)

       Dňa 15.10. sme sa zúčastnili 3. ročníka súťaže Záhorácky robot. Súťaž sa konala online formou od 9:00 do 12:00. Spolu s nami sa tento rok zúčastnilo 12 tímov. My sme súťažili s programom, vďaka ktorému robot zmeral dĺžku a šírku stola. Ostatní prišli s programami, ako napríklad tlačiareň, automat na cukríky a kosačka. Skončili sme na peknom 2. mieste. Za účasť sme získali pozvánku do firmy ABB, ktorá sa zaoberá programovaním priemyselných robotov a 100€ poukážku.

       Ema V. a Monika B.

       My BLAHOŽELÁME:) a sme na Vás pyšní.

       šTVORlístok

     • Chutná desiata u druhákov
      • Chutná desiata u druhákov

      • V rámci projektu ,,Hovorme o jedle“ si  druháci – Žirafky pripravili v pondelok ráno vajíčkovú nátierku a ovocný šalát. Do tejto chutnej desiatej deti použili ovocie a zeleninu z jesennej výstavky. Spoločne sme sa naučili, aké suroviny treba použiť a aký postup zvoliť. Práca išla deťom od ruky  a odmenou im boli nimi vyrobené dobroty. VN

     • Bezpečnosť detí na internete
      • Bezpečnosť detí na internete

      • Dobrý deň, vážení rodičia,

       pozývame Vás na webinár k téme „Bezpečnosť detí na internete“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 7.10.2021 o 17:00 hod online formou prostredníctvom platformy Cisco Webex. Predpokladaná dĺžka webinára je 45 – 60 minút. Prihlasovať sa môžete elektronicky - už tradične cez online prihlasovanie EduPage -  do stredy 6.10.2021 do 12:00 hod. Prihláseným účastníkom pošleme pred konaním webinára link.

       Cieľom webinára je informovať o bezpečnosti žiakov na internete, tak ako ju máme realizovanú v škole, poskytnúť praktické návody pri nastavení bezpečného prostredia doma, informovať o možnostiach ochrany detí pred online predátormi, kyberšikanou a inými nástrahami digitálneho sveta.

       Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Webinár: Revízia MSN a receptúr pre školské stravovanie 2021 v praxi
      • Webinár: Revízia MSN a receptúr pre školské stravovanie 2021 v praxi

      • 13. 10. 2021 (streda) | 14:30 – 16:30

       Forma: ONLINE

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania Vás pozýva na webinár s názvom:

        "Revízia materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie 2021 v praxi" 

       Pre koho je určený zriaďovatelia škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, tvorcovia politík v oblasti verejného stravovania, pedagógovia, rodičia.

       Prečo by ste sa mali zúčastniť: Cieľom je pomôcť zariadeniam školského stravovania s implementáciou (zavedením) jednotlivých zmien vychádzajúcich z Revízie MSN 2021 do praxe a zároveň podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže na školách a v škôlkach či v školských jedálňach.

       Cena: účasť voľná, na zapojenie sa je však potrebná registrácia. 

       Registrácia: na webinár sa registrujte TU:

       Po registrácii Vám pred konaním webináru pošleme inštrukcie k pripojeniu a link, na ktorom môžete webinár sledovať a priamo sa zapájať aj otázkami.

       Sledovať webinár môžete z počítača, notebooku, tabletu alebo smart phone-u, odkiaľkoľvek.

     • Škola plná zábavy a zábavného učenia sa
      • Škola plná zábavy a zábavného učenia sa

      • Je to tu !!!
       Konečne sme sa dočkali !!!
       Rozbehli sa naplno krúžky v rámci Centra voľného času v našej škole. Minúty plné vedomostí, maľovania, kreatívnych nápadov, kulinárskeho umenia, bystrých hlavičiek, športových a pohybových aktivít.

       Maliari a grafici nám vyzdobili nejednu nástenku, či kút školy. Mozgovničky už vyriešili niekoľko matematických záhad. Šachoví benjamínkovia aj machri už dávno oprášili šachovnice. Šikovní kuchári majú za sebou krst ohňom - vyrobili svoj prvý francúzsky slivkový koláč. Turisti s. r. o. prejazdili zopár kilometrov na bicykloch. Menšie deti si natiahli svoje kostričky a svaly v krúžky „Pohni kostrou“.
       Ďalší si doplnili, či upevnili svoje vedomosti a zručnosti v študovni v rôznych vedných a jazykových disciplínach:)

       Len tak ďalej!
       Želáme veľa-preveľa peknych zážitkov a radosti v našej škole.

       šTVORlístok 

       IC, 11. 10. 2021

     • Šikovní štvrtáčikovia v kuchyni
      • Šikovní štvrtáčikovia v kuchyni

      • V školskom klube vymýšľame rôzne aktivity, aby sme sa tešili, radosťou výskali, či niečo sa podučili zo sveta dospelejších. Nezabudli sme, že maškrtné jazýčky majú všetky deti na svete, nevynímajúc naše štvorlístkové:)

       Pustili sme sa do zhotovovania rôznych delikates. Pripraviť francúzsky slivkový koláč, upiecť jablkovú štrúdľu nebolo jednoduché. Vždy sme si zoradili ingrediencie, naštudovali postupy v receptúrach. Neskôr sme sa zoznamovali so všetkými vôňami a chuťami, s ktorými sa pri pečení stretneme.

       Francúzsky slivkový koláč

       Položky cesto: 300 ml mlieko, 120 g múka hladká, 3 ks vajce, cukor práškový, soľ, 1/2 ČL škorica mletá, 1 ks struk vanilkový (dreň), 1 PL rozpustené maslo, 500 g čerstvé zrelé slivky.

       Ešte potrebujeme: arómu - rumovú do sliviek, maslo na vymastenie formy a práškový cukor na posypanie koláča.

       POSTUP

       Chutný tradičný francúzsky koláč s čerstvými slivkami s názvom flaugnarde. Variant čerešňového clafoutis. Koláč podobný bublanine, ovocie však nekladieme do cesta, ale najprv do formy naukladáme a cestom až potom zalejeme. Cesto je podobné palacinkovému.

        

       1. Rúru predhrejeme na 180 °C. Okrúhly plech s vlnitým okrajom o priemere 28 cm vymastíme maslom.
       2. Slivky umyjeme, vykôstkujeme, pokrájame na štvrtinky, pokvapkáme rumovou arómou, zľahka premiešame a necháme odstáť.
       3. Múku preosejeme, zmiešame s práškovým cukrom, škoricou a soľou.
       4. Vajcia pridáme do vlažného mlieka spolu s rozpusteným maslom, dreňou z vanilkového struku a rozšľaháme metličkou.
       5. Do mliečnej zmesi postupne pridáme múku s ostatnými ingredienciami a znovu metličkou prešľaháme na stredne riedke cesto, podobné palacinkovému.
       6. Ochutené nakrájané slivky poukladáme na pripravený plech a zalejeme cestom. Pečieme v predhriatej rúre na 180 °C približne 40 minút.
       7. Hotový vychladnutý koláč po okraji formy posypeme práškovým cukrom.

       Jablková štrúdla

       Položky: 1 ks lístkové cesto, 4 ks jablko, 1 balíček škoricový cukor, 1 balíček vanilkový cukor, 1 ks vajce, práškový cukor na posypanie.

       POSTUP

       1. Lístkové cesto si rozvaľkáme. Jablká ošúpeme a nakrájame na malé kúsky. Primiešame k nim vanilkový a škoricový cukor.
       2. Jablká dáme do stredu lístkového cesta pozdĺž celej šírky a cesto zavinieme. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a poprepichujeme vidličkou. Dáme piecť do vyhriatej rúry na 180 stupňov na 20 minút.

       Neváhajte a vyskúšajte svoje kulinárske zručnosti. Prajeme všetkým DOBRÚ CHUŤ.

       IC, 11. 10. 2021

     • Nechaj auto doma
      • Nechaj auto doma

      • Štvorlístkáči sa pridali svojimi aktivitami ku Európskemu týždňu mobility 2021, ktoré sme realizovali v našej školičke.

       Prvá aktivita „Utekaj do školy vlastnými silami“

       Malý záväzok štvorlístkových rodičov a deti oprášiť svoje stroje s dvoma kolesami, potrénovať svoje telá a veselo putovať do školy. Doraziť do školy na vlastných nohách, šliapať niekoľko metrov na bicykli, posúvať sa  po chodníku bezpečne na doskách s kolieskami, či kolobežkách na vlastný pohon i nabitými elektrinou. Počet účastníkov počas celého týždňa bolo 136 detí a dospelých,

       Druhá aktivita „Prechádzky mestom“

       Deti našliapali v katastri mesta Skalica 88 kilometrov, kedy poznávali zákutia a krásy nášho mesta. Počet účastníkov počas celého týždňa bolo 81 detí,

       Tretia aktivita „Šantenie na dopravných prostriedkoch“

       Deti na dopravnom ihrisku na rôznych typoch dopravných prostriedkov si s radosťou jazdili    po ovále.  Neskôr súťažili v mnohých disciplínach. Počet účastníkov počas celého týždňa bolo 19 detí,

       Štvrtá aktivita „Štafetový beh radosti“

       Deti nabehali spolu 8 kilometrov a 305 metrov počas štyridsať minút po vytýčenej trati. Počet účastníkov bolo   26 detí,

       Piata aktivita „Kolobežková štafeta“

       Deti najazdili na kolobežkách spolu 3 kilometrov a 410 metrov počas dvadsiatich minút po vytýčenej trati. Počet účastníkov bolo 7 detí.

            Nebojte sa deti i skorej narodení odložiť pohodlné vozenie sa automobilmi. Hor sa na bicykle, kolobežky, korčule. Veď výhľad z dvoch kolies je krajší !!!

       IC, 23.09. 2021

     • Jesenná výstavka ovocia a zeleniny
      • Jesenná výstavka ovocia a zeleniny

      • Príjemné dni prehriate slnečnými lúčmi prajú aj jesenným prácam a oberačkám. Nadišiel.čas pochváliť sa úrodou zo svojej záhradky.
       Možno je to NAJväčšie jablko, NAJkrajšia hruška, NAJťažšia dyňa, NAJmenšia fazuľka, NAJčervenšia paradajka, NAJstrapatejší paštrnák, NAJsrdiečkovitejší zemiak, NAJrohatejšia paprika, NAJnohatejšia mrkva... 
       Jednoducho NAJ :)) 
       Plody jesene zbierame a vystavujeme na školskom dvore od pondelka 4.10 do piatka 8.10..
       V pondelok 11.10. ich spracujeme a zjeme:) a/alebo vyrobíme jesenné dekorácie. 

       Tešíme sa a ďakujeme. 
       šTVORlístok  
        

     • Čo nové na školskom dvore?
      • Čo nové na školskom dvore?

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Počas prázdnin sa zrodil nápad – skrášliť plot na školskom zadnom dvore. S tvorivými prácami sme s deťmi začali počas letného tábora a pokračovali na začiatku školského roka. Deťom sa netradičné maľovanie zapáčilo, tak veríme, že ešte pribudnú ďalšie krásne obrázky na našom školskom plote. Za pomoc pri tvorení ďakujem všetkým deťom a v neposlednom rade aj pánovi školníkovi, najmä za pomoc pri realizácii podkladu pre maľovanie. Fotografie nového plotu si môžete pozrieť v našej školskej fotogalérii.

       ZuzŠi

     • Straty a nálezy
      • Straty a nálezy

      • Dobrý deň, vážení rodičia,

       pri vchode do školy, v prístrešku, sa nachádza plastový box s rôznym oblečením, ktoré si deti občas zabudnú zobrať (z jedálne, z lavičky, z dvora, z kresla vo vestibule a pod...). Ak Vám chýba nejaká mikina, tričko, tenisky, či bunda, šiltovka alebo dáždnik, nestratili sa, len sa zabudli zobrať domov :). 

       Príďte si, prosím, vyzdvihnúť veci, ktoré ste si našli na fotkách.

       Veci, ktoré nebudú nikomu chýbať, dáme do vreca a neskôr sa venujú na charitu, nakoľko v škole nemáme miesto na ich dlhodobé uskladnenie.

       Ďakujeme za pochopenie.

       šTVORlístok  

     • Eko utorok
      • Eko utorok

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Druháci a tretiaci sa opäť raz zahrali na „Recyklónov“.

       Po dlhom roku a pol sme vysypali na školský dvor naše „čisté vzorky odpadkov“ a skúsili sme správne triedenie.
       Nie je vždy ľahké rozpoznať, čo je plastový obal a čo je obal z hliníka, čo je papier a čo už Tetrapack.
       Výrobcovia obalov  skúšajú „všakovaté“ fígle a my, spotrebitelia – ak triedime – váhame:)  
       Deti by po dnešnom dni mohli mať v triedení odpadu jasno:)) ... alebo aspoň jasnejšie...
       Určite sme sa zhodli na tom, že: „ NAJLEPŠÍ ODPAD JE TAKÝ, ... ktorý vôbec nevznikne!“

       MA

     • TEDDY BEAR DAY
      • TEDDY BEAR DAY

      • Štvrtok 23. septembra pozývame do školy plyšových mackov, macíkov, medveďov aj medvedíkov. 

       Už tradične, v septembri, je jedinečná a jediná šanca priniesť si do školy aj svojho plyšového kamaráta, porozprávať o ňom, ukázať ho svojim spolužiakom a posadiť si ho k sebe do lavice. 

       Tešíme sa. 

       šTVORlistok