• Zverejnenie programov vzdelávania

      • Zverejnenie programov vzdelávania

      • V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania

       Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

        

       p.č.

       druh programu vzdelávania

       názov programu

       termín/trvanie

       rozsah v hodinách

       1

       aktualizačné vzdelávanie

       Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní

       30.8.2022

       6 h.