• Darovanie 2% z daní
     • Darovanie 2% z daní

     • Vážení priatelia školy, 

      dovoľte, aby sme Vás oslovili aj v roku 2024 o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre naše občianske združenie Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č.2042/4, Skalica. Cieľom občianskeho združenia je podporovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v škole.

      V uplynulom roku 2023 ste podporili sumou 7 321,50 € mnohé aktivity ako aj materiálno-technické vybavenie školy. Bližšie infomácie o podporených aktivitách nájdete na stránke školy v sekcii O škole/2% z daní

      Aj v tomto roku plánuje škola použiť finančné prostriedky na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, viacdenné exkurzie na Slovensku, školu v prírode, lyžiarsky kurz a iné aktivity.

      Ďakujeme.

      Tím 4Lístok

       Potrebné tlačivá:

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dnes 22.4. si pripomíname medzinárodný Deň Zeme. Tento deň upozorňuje na enviromentálne krízy a zároveň pripomína dôležitosť ochrany našej planéty. Deti sa týmto témam budú venovať v rámci celého týždňa na rôznych predmetoch. Jedným z hlavných cieľov je zvýšiť povedomie o enviromentálnych problémoch, klimatických zmenách, znečistení vody a vzduchu alebo o strátach biodiverzity a viesť tak mladú generáciu k správnym návykom ochrany životného prostredia. 

      DC

    • Šachový turnaj GPX v Osuskom
     • Šachový turnaj GPX v Osuskom

     • V sobotu, 20.4., si naši šachisti boli zahrať na turnaji v Osuskom. Bohužiaľ, väčšina starších detí sa turnaja nemohli zúčastniť, tak teda prvé skúsenosti boli naberať hlavne naši druháci. Boli si zahrať: druháci Samko, Alex, Tomáš a Adam. Tretici Edko a Adam, a siedmačka Veronika. Bez medailí sme ani tentokrát neodišli. Veronika získala 2. miesto v D14, Edko 2. miesto v CH11 a Tomáško 2. miesto v CH8.

      Všetci účastníci boli odmenený malým darčekom, ale potešil nás aj guláš a palacinky, ktoré si tu vždy pre nás pripravia. Za to im veľmi pekne ďakujeme.

      VH

    • Hodina vlastivedy v štvrtom ročníku
     • Hodina vlastivedy v štvrtom ročníku

     • V piatok sme si na hodine vlastivedy pripravili aktivity zamerané na opakovanie učiva. Žiaci boli rozdelení na 4 skupiny a na štyroch stanovištiach mali na svoju prácu vymedzených 10 minút. Niečo bolo ľahšie, niečo ťažšie.

      Najľahšie označili stanovište nazvané Ninkin kvíz.

      1/ Ninkin kvíz – je to obrázkovo-textový kvíz, kde pomocou obrázkov, mapky a indícií mali určiť, o ktoré mesto ide. (Ninkin kvíz nám pripravila ôsmačka Nina H. ešte keď bola štvrtáčka)

      2/ Hra na detektívov – Žiaci dostali 12 indícií. Pomocou nich mali určiť kraj, v ktorom sa schovával zlodej, ktorý nám ukradol poklad.

      3/ Interaktívny test – test bol zameraný na Banská Bystricu a okolie. Pri troch nesprávnych odpovediach sa test zastavil.

      4/ Obrázkový kvíz – najťažšie stanovište, kde mali deti, aj pomocou pracovného zošita určiť z obrázku, o ktorú lokalitu, mesto, zaujímavosť ide.

      Takéto precvičovanie učiva deti bavilo.

      VH

    • Vyhodnotenie literárnej súťaže Dobšinského rozprávka
     • Vyhodnotenie literárnej súťaže Dobšinského rozprávka

     • V stredu 17.4. sa v ZŠ v Holíči uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Dobšinského rozprávka. Zo 47 hodnotených prác v súťaži uspela aj šiestačka Elka, ktorá získala ocenenie špeciálna cena poroty. Elkinu ocenenú prácu i ostatné súťažné texty, ktoré vytvorili žiaci našej školy, si môžete prečítať v školskom časopise Štvorlístok.

      Ocenenej autorke gratulujeme a želáme veľa tvorivých literárnych nápadov i v budúcnosti!

      LV

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Každoročne si pripíname malý kvietok – narcis za všetkých, ktorí bojujú so zákernou chorobou.

      Včera 18.4.2024 sa uskutočnila známa zbierka narcisov na podporu onkologických pacientov. Táto zbierka trvá na Slovenku už niekoľko rokov. Je to jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tradične sa do tejto zbierky zapája aj naša škola a sme radi, že môžeme byť aj my súčasťou a pomôcť.

      DH

     • Vesmír očami detí

     • Dňa 18.04.2024 sa naši ocenení žiaci zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov výtvarnej súťaže s názvom Vesmír očami detí. Súťaž je celoslovenská a výtvarné práce našich žiakov postupujú do celoslovenského kola. Oceňovanie prebiehalo v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Do výtvarnej súťaže bolo poslaných vyše štyristo prác, z toho 120 z okresu Skalica a zvyšné boli z okresu Senica. Aj samotný porotca, výtvarník Štefan Orth povedal, že mal ťažké rozhodovanie. Našich žiakov ocenil za výborné výtvarné stvárnenie témy a originálne nápady. T.K. získal ocenenie za svoju výtvarnú prácu s názvom Farebné planéty, O.Š. za svoju výtvarnú prácu s názvom Kozmonaut a ufo a N.H. sa svoju výtvarnú prácu s názvom Návštevník. Všetky ocenené výtvarné práce budú vystavené do 10.5. 2024 v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici a potom poputujú na výstavu do hvezdárne v Hurbanove. Môžete si výtvarné práce našich žiakov pozrieť aj vo virtuálnej prehliadke na stránke www.suh.sk.

      Deťom blahoželáme a prajeme veľa ďalších originálnych nápadov. :)

      ZuzŠi

    • Exkurzia Mikulčice
     • Exkurzia Mikulčice

     • Dňa 16.4.2024 sa žiaci 6.,7. a 8. ročníka zúčastnili vzdelávacej exkurzie. Navštívili sme Slovanské hradisko v Mikulčiciach, kde sme sa zúčastnili aj edukačného programu s názvom ,,Není voják jako voják“. Žiaci si vyskúšali vojenskú výstroj a výzbroj, dozvedeli sa zaujímavé informácie a tiež si zahrali súboje medzi Slovanmi, Kočovnými kmeňmi, Frankami a Vikingami. V expozícii si pozreli krátke video o fungovaní hradiska a popozerali si celú výstavu, kde sme objavili mnohé zaujímavé predmety a tiež sme sa dozvedeli veľa nových informácií. Exkurziu sme ukončili prehliadkou zámku v Miloticiach.

      ZuzŠi, SiH, LuV

    • Pracovné vyučovanie u štvrtákov – práca s drevom a elektronické stavebnice
     • Pracovné vyučovanie u štvrtákov – práca s drevom a elektronické stavebnice

     • Dnes sme si pracovné vyučovanie naozaj užili. Dve hodiny sme strávili veľmi aktívne. Najskôr sme sa s pánom školníkom Mirkom dohodli, že by nám pomohol pripraviť hodinu zameranú na prácu s drevom.

      Naši štvrtáci pílili, pritĺkali klince, vyťahovali ich z dreva. Pán školník nám pripravil narezané latky, z ktorých mali vyrobiť funkčnú paletu. Pracovali ako včeličky a paletu zhotovili veľmi šikovne. Musíme pochváliť aj dievčatá, ktoré vôbec nezaostávali za chlapcami a mimoriadne ich bavilo pílenie dreva.

      Pánovi školníkovi Mirkovi veľmi pekne ďakujeme za super hodinu.

      Na druhú hodinu sme sa dohodli so šiestakmi Samkom a Riškom. Chlapci nám zapožičali svoje elektronické stavebnice Boffin, ale nie len to. Celú hodinu vysvetľovali našim deťom ako zostaviť funkčný elektronický obvod tak, aby svietil, vydával zvuky, roztočil špirálu ... Veľmi pekne ďakujeme.

      Ako sa štvrtákom darilo môžete vidieť na fotografiách vo fotoalbume. 

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • V dňoch 9.4. a 10.4 sa uskutočnili okresné kolá matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Konkurencia bola silná v pondelok v kategórii P3, P4 a P5 sa zúčastnilo vyše 130 detí a v utorok v kategórii  P6, P7 a P8 ich bolo menej 50. A ako sa nám darilo?

      V kategórii P3 boli úspešnými riešiteľmi A. H. získala 11 + 10 = 21 bodov a skončila na 11. mieste. V. S. získal 10 + 7 = 17 bodov a skončil na 22. mieste.

      V kategórii P4 boli úspešnými riešiteľmi A. K. získala 11 + 8 = 19 bodov skončila na 5. mieste a S. B. získal 10 + 7 = 17 bodov a skončil na 9. mieste.

      V kategórii P5 naši tiež veľmi pekne zabojovali S. O. získal 13 + 10 = 23 bodov, veľmi pekné 2. miesto, Z. Z. získala 13 + 5 = 18 bodov a 7. miesto, E. H. 11 + 7 = 18 bodov a 8. – 9. miesto.

      P6 bola úspešným riešiteľom M. H. získal 13 + 8 = 21 bodov a najlepšie umiestnenie a to 1. miesto!!! Blahoželáme.

      P7 L. F. získala 11 + 5 = 16 bodov a celkovo 4. miesto.

      P8 úspešnými riešiteľmi boli N. B. získala 10 + 4 = 14 bodov a skončila na 8. mieste, M. J. získal 10 + 6 = 16 bodov a 6. miesto. T. H. získal 12 + 6 = 18 bodov a 4. miesto, a E. M.R. B. získali 13 + 7 = 20 bodov a úžasné 1. – 2. miesto!

      Umiestneným a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že aj neúspešní riešitelia budú naďalej priaznivci matematiky...

    • Vyhodnotenie súťaže Matematickej olympiády
     • Vyhodnotenie súťaže Matematickej olympiády

     • V stredu, hneď po Veľkonočných prázdninách nadšenci matematiky sa zúčastnili súťaže Matematická olympiáda. Je to náročnejšia súťaž, nakoľko súťažiaci musia nielen vyriešiť príklad, ale aj okomentovať, popísať ako postupovali a logicky zdôvodniť svoj postup. Musia hľadať viaceré riešenia a ak riešenie nie je, zdôvodniť, prečo už daná úloha riešenie nemá.

      Z našej školy sa zúčastnili dievčatá šiestaci M. H. a B. Z, zo siedmeho ročníka L.F.  a z ôsmeho ročníka R. B., Z. B.,  M. J., E. M. a A. N.

      A to sú naše výsledky:

      Z6:

      M. H.: 10 bodov a krásne 2. miesto,

      Z7:

      L. F., 12 bodov 2. – 4. miesto,

      Z8:

      M. J.: 14 bodov, 1. miesto

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa energie do ďalších úloh. Zároveň srdečne ďakujeme pani učiteľkám za zodpovednú prípravu.

      VL

    • Opäť sme u štvrtákov privítali jedného z našich rodičov
     • Opäť sme u štvrtákov privítali jedného z našich rodičov

     • V pondelok, 15.4., sme u nás v triede privítali opäť jedného z rodičov našich detí. O svojej práci nám prišla porozprávať Filipova mamka, ktorá robí na Úrade práce - Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Práca, ktorú robia nie je vôbec jednoduchá.

      Vysvetlila nám, že ich úlohou je zastupovať práva dieťaťa tak, aby boli naplnené práva a potreby každého dieťaťa. Porozprávala nám o deťoch a rodinách, ktoré to nemajú v živote jednoduché, o deťoch v detských domovoch, ale aj o deťoch, kde napr. rodičia nezvládajú ich výchovu. Naši štvrtáci boli veľmi zvedaví a za 45 minút, ktoré u nás Filipova mamka strávila, nestihla ani odpovedať na všetky otázky. Sme radi, že ich táto tematika zaujíma a že nie sú ľahostajní voči osudu iných detí. 

      VH

    • Abstraktné umenie
     • Abstraktné umenie

     • V priebehu tohto týždňa sa deti prvého stupňa počas hodín výtvarnej výchovy vybrali na návštevu do. Záhorského múzea. Pomaly sa zoznámili s abstraktným umením a dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o tvorbe Bohumila Baču, ktorému je výstava venovaná. Tento umelec určite patrí svojou tvorbou medzi popredných výtvarníkov na Slovensku. Deti spoznali aj iné umelecké smery a známe obrazy prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Vyskúšali si aj samotnú abstraktnú tvorbu pomocou zaujímavých a netradičných výtvarných techník a aktivít. Ukážky si môžete pozrieť vo fotogalérii.
      Ďakujeme za pekne pripravený program a aktivity. Tešíme sa nabudúce.
      ZuzŠi

    • Poďakovanie pre seniorov
     • Poďakovanie pre seniorov

     • Šikovní druháci vyrobili darček pre seniorov do zariadenia Jesénie, ako poďakovanie za aktivity, ktoré pre našich žiakov pripravujú v rámci Veľkej noci, Vianoc a rozličných príležitostí.
      DH

    • Golfujeme v škole
     • Golfujeme v škole

     • Druháci sa počas dvoch stried zúčastnili projektu – Golfujeme v škole. Projekt bol realizovaný v rámci telesnej a športovej výchovy, kde žiaci získali základy golfu. Za ochotu a trpezlivosť ďakujeme p. Petrovičovi.
      ZJ a DH

    • Čo všetko sa dá zistiť, keď nám berú krv a iné zaujímavosti
     • Čo všetko sa dá zistiť, keď nám berú krv a iné zaujímavosti

     • Štvrtáci dnes privítali vo svojej triede Jurkovu mamku, Mgr. MUDr. Švehlovú, ktorá nám prišla porozprávať zaujímavosti o odbere krvi. Krv a krvný obeh je učivo štvrtého ročníka a keď sme túto tému preberali, padlo veľa otázok. Na niektoré z nich sme dnes dostali odpoveď.

      Čo všetko sa dá zistiť pri odberoch – rôzne ochorenia, alergie, ako sa má naša pečeň a obličky. Či sa nám dobre zráža krv alebo bojujeme s nejakým zápalom. Máme v tele dostatok minerálov? Čím si ich môžeme doplniť. Všetci sme už boli na odberoch, a tak deti zaujímalo, čo sú guľôčky v striekačke na odber. Sú to látky, ktoré zabraňujú zrážaniu odobratej krvi.

      Čo sa deje s krvnými vzorkami po vyšetrení? Nejaký čas sa ešte skladujú a potom sa stávajú biologickým odpadom, ktorý sa likviduje podľa platných smerníc.

      Žiakov však zaujímali aj iné veci, napr. Čo je dobrý a zlý cukor? Prečo sú hamburgery nezdravé, keď je tam toľko zeleniny? Ako je to s tým cholesterolom?

      Dúfam, že si z dnešného stretnutia štvrtáci odniesli odpovede na svoje otázka a Jurkovej mamke, naozaj, veľmi pekne ďakujeme.

      VH

    • Knižná výzva
     • Knižná výzva

     • Keďže mesiac marec je mesiacom knihy, žiaci mali možnosť zapojiť sa na našej škole do knižnej výzvy. Mali dva mesiace na to, aby prečítali tri vybrané knihy z našej bohatej školskej knižnice. Naši žiaci samozrejme nezaháľali a pustili sa do čítania kníh a ich napínavých dejov. Tých, čo sa s chuťou
      zapojili, sme sa rozhodli odmeniť. Aby odmena bola o niečo zaujímavejšia a veselšia, tak chlapci z ôsmeho ročníka pripravili Kahoot! Prví traja víťazi si so spokojným úsmevom odniesli poukážky do Panta Rhei, aby sa potešili novou knihou. :)
      Blahoželáme!

      A ďakujeme všetkým za záujem o knižnú výzvu.

      SH

    • Expert Geniality Show 2023/24 - vyhodnotenie
     • Expert Geniality Show 2023/24 - vyhodnotenie

     • Súťaže sa každoročne zúčastňujú žiaci zo základných a stredných škôl celého Slovenska a každý súťaží vo svojej kategórii v ktorej je zvyčajne viac ako 1000 súťažiacich. Tískať titul Expert (umiestniť a v prvej štvrtine rebríčka)  alebo dokonca TOP Expert (byť v prvej 100 súťažiacich) je naozaj obdivuhodné. Z 28 zúčastnených žiakov z 5. - 9. ročníka našej školy získalo titul Expert alebo TOP Expert 18 detí. Uvádzam mená našich TOP Expertov a jednotlivé kategórie:
      TOP Expert: Ako funguje svet: Ema H. Nina B.
      TOP Expert: Päť jazykov kultúry: Karin Š., Samuel O., Matiáš H.
      TOP Expert: Do you speak English?: Tomáš H.
      TOP Expert: Tajomstvá prírody: Zuzana B., Matej K., Barbora Fl.
      TOP Expert: Svetobežník: Timotej Š., Ema M.
      TOP Expert: Od Dunaja k Tatrám: Barbora Fa.

      Blahoželáme.
      MA

    • Deň podľa Ámosa
     • Deň podľa Ámosa

     • Dnešný predprázdninový deň bol niečím výnimočný. Naši ôsmaci a deviataci si pripravili aktivity pre všetky deti z nižších ročníkov. Prípravu rozhodne nepodcenili a ich aktivity boli prepracované do detailov.
      Témou tohotoročného dňa bolo kritické myslenie, ku ktorému ôsmaci a deviataci nedávno absolvovali aj celodenný workshop. Cieľom bolo upozorniť aj mladších žiakov na kritické myslenie, ktoré sa stáva neodmysliteľnou súčasťou moderného života preplneného rôznymi informáciami. Venovali sa komplexne témam ako sú sociálne siete, názory, fakty, predsudky... Naši najmladší dokonca objavili poklad 💎 alebo vytvárali vlastné kráľovstvá 👑. 

      Za perfektnú prípravu, organizáciu a veľkú trpezlivosť ďakujeme žiakom 8. a 9. ročníka ❤️

      Fotky z realizovaných aktivít sú vo fotoalbume.