• Nadpis

    •  

     Ako a prečo to všetko začalo?


     Asi bude veľmi ťažké nájsť ten pravý začiatok nášho školského zeleného snaženia. Pre niekoho to bol projekt „Zelená škola“, ktorý priniesol do tried modré a žlté koše, pre iných čistenie potoka, zbieranie odpadkov v meste, besedy a prezentácie o prírode, ekologické videá a klipy o haldách odpadu okolo nás, kontajnery na sídliskách, PET fľaše pri cestách, hodiny biológie a ekológie ... 

     Možno to bol Trdlofest 2018, kde sme ako škola spontánne a možno naivne vystúpili spoza brány školy a začali sa „angažovať“. Možno sme len viacerí súčasne začali kráčať s dobou, počúvať vnútorný hlas a hlavne -  prestali sme byť leniví:) Spoločne sme sa v škole začali učiť ako odpad triediť. Neskôr sme pochopili, že cieľ je celkom inde.


     Nestačí len odpad správne triediť. Je dôležité odpad vôbec nevytvárať. Máme nesmierne šťastie, že v tejto škole sa našli viacerí podobne zmýšľajúci ľudia a podarilo sa nám nadchnúť a „nakaziť“ ďalších a získať ich podporu. Tak postupne začali pribúdať spoločné nápady a všetky ich zastrešil ekoDOMček. Vznikol tak priestor pre dlhodobé učenie a učenie sa ako sa správať voči prírode a samým sebe zodpovednejšie.


     Keďže nám nie je jedno ako to v Skalici vyzerá s odpadmi chceme sa svojou aktívnou účasťou prezentovať aj počas Skalických dní. Svojou iniciatívou chceme upozorniť na skutočnosť, že v Skalici sa odpad triedi a recykluje a že záleží na každom z nás ako zodpovedne k odpadom pristupuje.

    • Kontakty

      • Komunálny odpad
      • Plasty
      • Papier
      • Kovy
      • Baterky a žiarivky
      • Zubné kefky
      • Bioodpad