• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva 3/2021 Podnájomná zmluva č. 3/2021 - kúpalisko ZD o nájme nebytových priestorov podľa zákona 116/1990 Zb s DPH 23.06.2021 Správa mestského majetku Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 14.06.2021 Mesto Skalica Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Zmluva 1/2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií s DPH 27.05.2021 Ing. Roman Mach - IT ROBEA Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Faktúra 21880893 Respirátor FFP3,FFP2, medicínsky overal, medicínske jednorázové rukavice 88,90 s DPH 21880893 25.05.2021 Kifli s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 25.05.2021
  Faktúra 9121000841 aSc dochádzka - aktualizácia - nákup čipov 120,00 s DPH email 25.05.2021 ASC Applied Software Consultants Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 26.05.2021
  Faktúra 21100685 Baterka LS-14500, 3,6V 12,00 s DPH telef. 24.05.2021 Amicus SK, s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 24.05.2021
  Faktúra 321197 Orkán profi univerzál 29kg + kuriér 133,74 s DPH 20210156 20.05.2021 ALVEX, spol. s r. o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 20.05.2021
  Faktúra 202109209 PZ Biológia 5.-9r. 434,60 s DPH elektron. 18.05.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 19.05.2021
  Faktúra 1235327881 knihy - školská knižnica 7r -144,22 s DPH 123532788 17.05.2021 Martinus, s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 19.05.2021
  Faktúra 1235327883 knihy - školská knižnica 7r 145,70 s DPH 123532788 17.05.2021 Martinus, s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 19.05.2021
  Faktúra 5570038509 WINPAM, WINASU 05-12/2021, WINPAM, WINASU 01-04/2022 191,20 s DPH R70/2020 25517839 17.05.2021 IVES Košice Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 12.05.2021
  Faktúra 2111677 PZ precvičovanie pravopisu 8r.,9r. 75,00 s DPH 127022 14.05.2021 TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 18.05.2021
  Faktúra 2100401063 Vybrané slová pre 3.r. 32,30 s DPH 202100398 10.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 28.05.2021
  Faktúra 1310698108 telefónne poplatky 04/2021 36,14 s DPH 1001144127 07.05.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 21.05.2021
  Faktúra 302124219 Biznis net 30M, prenájom routera 05/2021 30,00 s DPH 28/2020 06.05.2021 EHS sro. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 06.05.2021
  Faktúra 10211190 likvidácia nebezpečného odpadu 32,04 s DPH 1/2021 06.05.2021 VEPOS-SKALICA s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 12.05.2021
  Faktúra 210535 písanky pre 1r. a 2.r.-kreslím tvary,viem písať na cestách, zošit A5 1.r. 291,67 s DPH 9210513 03.05.2021 Indícia, s.r.o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 30.04.2021
  Faktúra 2021000363 dovoz stravy 04/20210 185,33 s DPH 133/2010 03.05.2021 Správa mestského majetku Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 03.05.2021
  Faktúra 2021053 samolepky s logom štvorlístka sada, samolepky na dvere 145,20 s DPH telef. 01.05.2021 Ateliér EDO s. r. o. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 25.05.2021
  Faktúra 8282469788 Telefónne poplatky 04/2021 18,92 s DPH 1185751201 30.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 18.05.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/178