• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 004/22/112 Syráreň Havran/ 42201514 60,56 s DPH 509 23.05.2022 Syráreň Havran, a.s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 24.05.0002
  Faktúra 004/22/111 SZŠ/ 70042022 429,28 s DPH 19.05.2022 Stredná zdravotnícka škola PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 23.05.2022
  Faktúra 004/22/110 O2 Slovakia/ 1471028158 35,68 s DPH 18.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 20.05.2022
  Objednávka 003/22/45 Orbis Pictus Istropolitana/2022/45 s DPH 18.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Objednávka 003/22/44 TAKTIK/2022/157568/44 s DPH 18.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Objednávka 003/22/43 TAKTIK/2022/157567/43 s DPH 18.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Objednávka 003/22/42 Syráreň Havran DES/objednávky/2022/42 s DPH 18.05.2022 Syráreň Havran, a.s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Faktúra 004/22/107 AITEC/ ZAFA 1212202525 25,20 s DPH 17.05.2022 AITEC, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 17.05.2022
  Faktúra 004/22/106 Vete/ 2022041 588,10 s DPH 17.05.2022 Vete, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 17.05.2022
  Faktúra 004/22/105 KAMIKO - HYGIENE/ 220004118 121,97 s DPH 542 16.05.2022 KAMIKO – HYGIENE s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 17.05.2022
  Faktúra 004/22/104 RAABE/ 202207627 412,00 s DPH 16.05.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 17.05.2022
  Faktúra 004/22/103 BAL TIP Slovakia/ 20221162 310,82 s DPH 541 10.05.2022 BAL TIP Slovakia,s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 12.05.2022
  Faktúra 004/22/102 KOHI-MARKET SK/ 12200300 53,69 s DPH 10.05.2022 KOHI-MARKET SK s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 11.05.2022
  Faktúra 004/22/101 KOHI-MARKET SK/ 12200299 59,98 s DPH 10.05.2022 KOHI-MARKET SK s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 11.05.2022
  Objednávka 003/22/40 Baltip/objednávky/2022/40 s DPH 09.05.2022 BAL TIP Slovakia,s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Objednávka 003/22/41 Kamiko/objednavky/2022/41 s DPH 09.05.2022 KAMIKO – HYGIENE s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Faktúra 004/22/99 LiberaTerra, s.r.o./ 20220564 1 411,00 s DPH 482 09.05.2022 Libera Terra s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 09.05.2022
  Faktúra 004/22/100 Ing. Roman Mach - IT ROBEA 390,00 s DPH 09.05.2022 Ing.Roman Mach - IT ROBEA PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 09.05.2022
  Faktúra 004/22/98 ERI BAKERY/ 8022003187 100,22 s DPH 06.05.2022 ERI BAKERY, a. s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 07.05.2022
  Faktúra 004/22/97 SZŠ/ 2200032 256,10 s DPH 06.05.2022 Stredná zdravotnícka škola PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/604