• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 004/22/232 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o./2200403977 118,00 s DPH 29.09.2022 Orbis Pictus Istropolitana PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 29.09.2022
  Faktúra 004/22/231 Amicus SK, s.r.o./ 22101232 34,80 s DPH 29.09.2022 Amicus SK, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 29.09.2022
  Faktúra 004/22/230 EXAM testing, spol. s r. o. 222311001 193,20 s DPH 28.09.2022 EXAM testing, spol. s r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 28.09.2022
  Faktúra 004/22/229 NAY a.s./ ZAFA6153202283/ 4720189621 215,97 s DPH 26.09.2022 NAY a. s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 26.09.2022
  Faktúra 004/22/228 Benjamín Janiska BEN/ 220102426 61,78 s DPH 26.09.2022 Benjamín Janiska BEN PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 21.09.2022
  Faktúra 004/22/227 Epifany s.r.o./2103033434 68,10 s DPH 1071 26.09.2022 Epifany s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 26.09.2022
  Objednávka 003/22/82 Epifany s.r.o./objednávka/82 s DPH 26.09.2022 Epifany s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Objednávka 003/22/81 Ceelabs Webex objednávka 003/22/81 s DPH 25.09.2022 Ceelabs, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Objednávka 003/22/80 Indícia/objednávky/2022/80 s DPH 22.09.2022 Indícia, n.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka
  Faktúra 004/22/224 Združenie obcí-RVC samosprávy v Nitre/ 28092022 40,00 s DPH 19.09.2022 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 19.09.2022
  Faktúra 004/22/225 ŠKOLEX, spol. sr.o./222-558/2022 1 576,51 s DPH 19.09.2022 ŠKOLEX, spol. s r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 19.09.2022
  Faktúra 004/22/223 preskoly.sk s.r.o./ F522047226 65,60 s DPH 16.09.2022 PreŠkoly.sk PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 10.09.2022
  Faktúra 004/22/222 O2 Slovakia, s.r.o./ 1571109160 36,29 s DPH 13.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 22.09.2022
  Faktúra 004/22/220 ERI BAKERY/ 8022006180 22,70 s DPH 09.09.2022 ERI BAKERY, a. s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 12.09.2022
  Faktúra 004/22/219 Ľubomír Buchta/ 1809/2022 100,00 s DPH 09.09.2022 Ľubomír Buchta PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 09.09.2022
  Faktúra 004/22/218 BAL TIP Slovakia, s.r.o./ 20222220 54,61 s DPH 08.09.2022 BAL TIP Slovakia,s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 09.09.2022
  Faktúra 004/22/215 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o./ 2215732 104,70 s DPH 575 06.09.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 06.09.2022
  Faktúra 004/22/214 EHS, s.r.o./ 302246429 27,00 s DPH 06.09.2022 EHS, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 20.09.2022
  Faktúra 004/22/213 Bc. Richard Guček - GuR/ 20221652 544,82 s DPH 06.09.2022 Bc. Richard Guček - GUR PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 06.09.2022
  Faktúra 004/22/212 DAPHNE - inštitút aplikovanej ekológie/ OF-220103 280,00 s DPH 06.09.2022 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 06.09.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/749