Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva 100199 Dodatok č.7 k Zmluve 100199 o vedení účtovníctva s DPH 28.01.2019 Polikinika Senica, n.o. Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 444/201 Rámcová kúpna zmluva s DPH 20.09.2018 Syráreň Havran Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 5/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 20.09.2018 Stredná odborná škola strojnícka Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 19/2018 Nájom nebytových priestorov s DPH 18.09.2018 Stredná zdravotnícka škola Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 03092018 Zmluva kurz plávania s DPH 03.09.2018 Hana Mořinglová - poskytovaní telovýchovních a sportovních služeb v oblasti plávaní Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 01092018 BOZP služby s DPH 03.09.2018 Ľubomír Buchta, 906 03 Koválov 249 Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 1/2018 Poskytovanie stravovacích služieb s DPH 30.08.2018 Stredná zdravotnícka škola Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 1/2010 D4 Dodatok č.4 k Zmluve 1/2010 o nájme nehnuteľnosti s DPH 30.05.2018 Škola s úsmevom Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 2017_MPC_EONE_0138 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 10.10.2017 Metodicko-pedagogické centrum Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 444201 Školské mlieko s DPH 21.09.2017 Syráreň Havran Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 1/2017 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb s DPH 31.08.2017 Stredná zdravotnícka škola Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva Školské ovocie s DPH 26.06.2017 Boni Fructi, spol. s.r.o. Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 1/2016 poskytovanie stravovacích služieb s DPH 26.08.2016 Stredná zdravotnícka škola Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva Zmluva o elektronickej komunikácii s DPH 17.05.2016 Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 102010 D3 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 30.12.2015 Škola s úsmevom, s.r.o Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva Zmluva o odbere biol.rozl.kuch.odpadu s DPH 18.09.2015 Vepos - Skalica, s.r.o. Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva Zmluva o dodávke mliečnych výrobkov v rámci programu Školské mlieko s DPH 31.08.2015 Syráreň Havran Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 1/2015 Zmluva o poskytovanf stravovacich sluzieb s DPH 24.08.2015 Stredná zdravotnícka škola Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva Zmluva o dodávke ovocia v rámci programu Školské ovocie s DPH 25.05.2015 Jozef Čmehýl D-O-S Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Zmluva 48/2015 Licencia IVES PAM s DPH 21.04.2015 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/44