• Príhovor ministra školstva
     • Príhovor ministra školstva

     • Minister školstva Daniel Bútora v súvislosti so začiatkom školského roka adresoval svoj príhovor nielen žiakom a žiačkám, ale aj rodičom a učiteľom a učiteľkám. Pri žiakoch sa zameral na duševné zdravie. Ako pripomenul, je dôležité sa o problémoch rozprávať. “Je v poriadku, že sa občas nemáte dobre - ani my dospelí sa stále nemáme dobre. A je dôležité v takýchto situáciách nezostať osamote a nezostať ticho, ale s niekým o tom hovoriť.” Celý príhovor si môžete pozrieť tu:  

      príhovor ministra školstva  

       

    • Odstávka elektrickej energie
     • Odstávka elektrickej energie

     • Dovoľujeme si oznámiť, že z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie vo štvrtok 14.9.2023 je v jedálnom lístku naplánovaný obed - obložená bageta. V prípade, že nemáte záujem o tento obed, odhláste si, posím, deti z obedu. Ďakujeme za pochopenie.

    • Valné zhromaždenie v stredu 13.9.2023
     • Valné zhromaždenie v stredu 13.9.2023

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na valné zhromaždenie občianskeho združenia Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica. Uskutoční sa v stredu 13.9.2023 od 17:00 hod do 18:30 hod online formou. Linku na prihlásenie Vám pošleme v správe na Edupage budúci týždeň. Ďakujeme, že si nájdete čas a pripojíte sa :-).    

    • Nový školský rok otvoríme už v pondelok
     • Nový školský rok otvoríme už v pondelok

     • Do školských lavíc zasadneme po letných prázdninách v pondelok 4. septembra 2023. 

      Slávnostné privítanie všetkých školopovinných bude ráno o 8:00 hod na školskom dvore. Po krátkom programe a úvodných informáciách triednych učiteliek sa ešte rozídeme domov, ale utorok už bude vyučovací deň venovaný triednickým hodinám a zážitkom z prázdnin.

      Obedy v školskej jedálni sa vydávajú tiež od utorka. 

       Vyučovanie podľa rozvrhu sa naplno rozbehne od stredy.

      Tak veľa šťastia v novom roku! :-)

    • Do práce na bicykli
     • Do práce na bicykli

     • V mesiaci jún prebehol ďalší ročník kampane Do práce na bicykli, do ktorej bolo tento rok zapojených na Slovensku:

      116 samospráv

      14 557 súťažiacich

      4 251 tímov

      1 355 zamestnávateľov

      1 876 320 kilometrov najazdených na bicykli

      584 975 kg ušetreného CO2 (vrátane ciest do práce pešo a VOD)

      248 071 jázd absolvovaných počas júna na bicykli

      129 kilometrov odjazdených v priemere každým účastníkom

       

      Naša škola sa do kampane zapojila aj tento rok.

      Počet našich tímov  bol 11.

      Počet jednotlivcov 36. Zapojili sa žiaci, učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí zamestnanci.

      Jazdili sme na bicykloch, kolobežkách, ale niektorí chodili do práce (školy) aj pešo.

      Poradie v súťaži v SR 83. miesto – bicykel

      Ušetrené CO2 v kg – 233,34

      Poradie v súťaži v SR 49. miesto – chôdza

      Ušetrené CO2 v kg – 43,92

    • ... už sa pripravujeme na nový školský rok
     • ... už sa pripravujeme na nový školský rok

     • Letný čas ponúka priestor aj na oddych, aj na veľké plánovanie.

      V  školskom roku 2023/2024 plánujeme pokračovať v projektoch eTwinning.
      V spolupráci s našimi projektovými partnermi z Turecka, Rumunska a Talianska spustíme od októbra projekt Zážitkové učenie – Modrotlač.

      Projekt je zameraný na využitie tradičných remesiel ako základu pre blokové tematické vyučovanie počas budúceho školského roka.
      Prostredníctvom aktivít z dejepisu, geografie, fyziky, chémie, matematiky, výtvarnej a technickej výchovy, hudobnej výchovy a jazykov sa deti naučia teoretické vedomosti, ktoré budú mať následne možnosť využiť aj v praxi. Výsledky jednotlivých blokov spracujú a budú zdieľať aj so žiakmi z iných škôl v zahraničí.

      Veríme, že nám projekt prinesie nové vedomosti o iných kultúrach, ich tradíciách a histórii a zároveň budeme mať možnosť využiť svoje znalosti cudzích jazykov a nadviazať nové príateľstvá. 

      AnK 

    • ... pekné leto prajeme
     • ... pekné leto prajeme

     • Milí naši,

      ďalší školský rok je úspešne za nami.
      Ďakujeme za kvety a milé, malé darčeky. Vážime si vašu podporu a priazeň.

      Prajeme leto presne také, aké práve potrebujete.
      Na cestách a horách príjemne pod mrakom, pri mori zasa slnečno a dažďa presne toľko, koľko treba:)
      Veĺa zdravia, príjemných zážitkov, pohody a oddychu. 

      Pekné prázdniny a dovolenky praje

      šTVORlístok

    • Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení
     • Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení

     • Je piatok a je 30. jún a to je presne ten „napresnejší“ čas na začiatok prázdnin, leta a dovoleniek. 

      Slávnostné ukončenie školského roka začalo spoločne, na školskom dvore, krátkym príhovorom pani riaditeľky. Po ňou, u nás tradične, prichádzajú prváčikovia s pesničkou, či „tančekom“ alebo, tak, ako tento rok, aj tancom aj pesničkou:)
      Na záver krátkeho programu vystúpili súrodenci: Ema a Tomáš so spevom, gitarou a skladbou od Coldplay - I fix you.

      Nasledovali odmeny za účasť na školských súťažiach a olympiádach a konečne Oskarko ... naša školská výnimočná triedna soška za to, čo nie je merateľné ale cenné:)
      Tohtoroční „oskarkovia“ sú:
      Vilko H., Vladko S., Amália K., Xixi, Silvia K., Veronika K., Nina H., najlepší ôsmaci a Ema V..

      Napokon si deviataci prebrali z rúk triednej pani učiteľky Zuzky ešte jeden darček a rozlúčili sa bránou, ktorú im rukami vystavali všetci spolužiaci a učitelia školy.

      Pekné leto všetkým a dovidenia

      praje a teší sa  šTVORlístok

    • Malý poznávací „výletík“ aj do pivovaru WYWAR
     • Malý poznávací „výletík“ aj do pivovaru WYWAR

     • V stredu 28. júna sa nám, ôsmakov, podarilo presunúť sa vlakom len toť za humná - do Holíča.

      Hlavným bodom programu bol remeselný pivovar WYWAR, do ktorého nás ešte dávno (v apríli) pozval pán Kadlec. Vtedy sme pripravovali Deň podľa Amosa a hľadali sme rodičov, ktorí by nám ponúkli nahliadnuť do ich sveta. 
      Dozvedeli sme sa, žeremeselný pivovarznamená pivovar s vysokou mierou poctivej ručnej práce a použitie kvalitných  prírodných surovín bez pridaných umelých látok.  
      Holíčsky pivovar je miesto, ktoré sa môže pochváliť modernou technológiou a eko prevádzkou, po ktorej nás odborne sprevádzala pani Kristína. Videli sme pánov „sládkov“, ktorí celý technologický proces sledovali na 4 monitoroch počítača a dozvedeli sme sa, ako a aké druhy sladového jačmeňa používajú, aké druhy piva vyrábajú a akým spôsobom vedia dokonale využiť „bioodpad“, ktorý pri technologickom procese vzniká.
      Po prehliadke pivovaru sme sa prešli na vyhliadkovú vežu „Na Hrebeni“, veterný mlyn. Okolo pravoslávneho kostola sme sa vrátili sa na obed späť do reštaurácie Jozef II a potom popri zámku zbehli na vlakovú stanicu.

      Ďakujem za pozvanie, ochotu a venovaný čas. 
      Páčilo sa nám. 

      MA a ôsmaci

    • Tretiacka Konferencia o vode
     • Tretiacka Konferencia o vode

     • V pondelok 26. júna naši tretiaci usporiadali konferenciu zameranú na vodu. Pozvali svojich rodičov, ktorým predstavili svoje príspevky, zistené informácie a výsledky pokusov.

      Téma voda je stále aktuálnou témou. Je bežnou súčasťou nášho každodenného života. Otázka je, čo o nej všetko vieme. Tretiaci si spoločne navrhli témy, ktoré postupne spracovali.

      Prezradili nám, koľko je vody na svete a položili otázku, kde sa vlastne voda na našej zemi zobrala.

      Vysvetli rozdiel medzi moriami a oceánmi, poukázali na pomer slanej a sladkej vody.

      Ako zástupcov vodnej živočíšnej ríše si vybrali delfína skákavého a raka riečneho. Vodnú rastlinnú ríšu zastúpili lekná a korály, ktoré si deti aj samy vyrobili.

      Kolobeh vody v prírode doplnili nahranými zvukmi tohto kolobehu.

      Žiaci získali a zreprodukovali informácie o tom, odkiaľ máme pitnú vodu v Skalici.

      Že máme tri skupenstvá vody všetci vieme, ale viete aj o tom štvrtom, o tzv. superkritickej vode? My sme to doteraz nevedeli.

      Spomenuli sme si aj na predchodcu vodných elektrárni, teda vodných mlynov, kde sme videli aj vyrobenú maketu. Žiaci spomenuli aj význam vodných elektrárni, a to nielen na výrobu elektrickej energie.

      Pripomenuli sme si liečivé účinky vody. Počuli sme informácie o počte minerálnych vôd na Slovensku a slovenských kúpeľoch. Ponúkli sme sa aj rôznymi druhmi našich minerálnych vôd.

      Dozvedeli sme sa výsledky tretiackych pokusov s vodou.

      Na záver deti poukázali na prepojenie vody s túžbami človeka poznať silu vody a snahu nazrieť do vodného sveta. Tieto pohľady na vodu nájdeme v rôznych knihách, rozprávkach, povestiach, piesňach, ale aj v obrazoch a fotografiách.

      Rozlúčili sme sa so známou skladbou od Bedřicha Smetanu Vltava.

       

      VieHa a tretiaci 

    • Exkurzia Vysoké Tatry
     • Exkurzia Vysoké Tatry

     • V pondelok 19. júna veľmi skoro ráno sme sa všetci natešení stretli na vlakovej stanici v Skalici.Odtiaľ sme vyrazili na neskutočne dlhú cestu do Vysokých Tatier.
      Príjemne vyčerpaní a plní očakávania sme prišli do penziónu, kde nás už čakala veľmi milá majiteľka a ubytovali sme sa. Po krátkom odpočinku sme sa vybrali na prechádzku k vodopádu pri Studenom potoku, aby sme sa po dlhej ceste trocha rozhýbali. Na druhý deň sme sa vlakom prepravili na Štrbské pleso, kde sme sa poprechádzali a nasiali krásnu atmosféru okolia. Následne sme vyrazili na turistiku na Popradské pleso.  Trasa zo Štrbského plesa išla po červenej značke. Súčasťou je aj náučný chodník a studnička. Po hodine a pol sme prišli na Popradské pleso, kde sme sa občerstveli chutným obedom. Poprechádzali sme sa náučným okružným chodníkom, ktorý nám ponúkol nádherný výhľad na tatranské štíty. Na ďalší deň sme sa vydali vlakom do Starého Smokovca, kde na nás už čakala zubačka na Hrebienok. Odtiaľ sme vyrazili turistiku na Zámkovského chatu.
      Posledný deň nasledovala dlhá cesta domov počas ktorej sme debatovali o nových zážitkoch, na ktoré budeme s radosťou spomínať.

      šistaci a siedmaci 

      Fotografie vo fotoalbume.

    • Exkurzia TERCHOVÁ
     • Exkurzia TERCHOVÁ

     • V tomto školskom roku sme sa opäť vrátili k poznávaniu kultúrnych pamiatok a prírody na Slovensku, konkrétne v okolí obce Terchová.

      V utorok 20. júna sme nastúpili na námestí v Skalici do autobusu a vyrazili sme na školský výlet. Prvá zastávka bola plná adrenalínu. Spoločne na troch pltiach sme sa po rieke Váh splavili k hradu Strečno. Plavba na pltiach bola sprevádzaná náučnými príbehmi a informáciami, ktoré nám veľmi vtipne rozprávali páni pltníci. Po malom občerstvení v bufete sme vystúpili k hradu Strečno, kde sme sa viac dozvedeli o jeho histórii. Po krátkej ceste nás autobus previezol k penziónu v krásnom prostredí, kde sme mali k dispozícii veľké multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, ale aj preliezačky a hojdačky. Deň sme zakončili večerou v obci pri kultúrnom dome. Po návrate na ubytovanie sme sa spoločne s pani učiteľkami bláznili, hrali futbal a rôzne pohybové hry.

       

      V stredu pre nás pani učiteľky mali prichystaný náročný deň. Budíček sme mali už o siedmej ráno, aby sme sa čo najskôr naraňajkovali a mohli vyraziť. Prvou aktivitou bola turistika cez Jánošíkove diery. Chodili sme po rebríkoch, mostoch, kameňoch a pozorovali sme krásy Slovenskej prírody. V polovici cesty sme mali dlhšiu prestávku na občerstvenie a pokračovali sme. Po turistike sme mali pripravený obed v tradičnej slovenskej reštaurácii. Po obede sme čas búrky strávili v múzeu Juraja Jánošíka v Terchovej, kde náš program začínal krátkym filmom o živote tejto legendy. V expozícii sme mohli vidieť tradičný terchovský kroj, ľudovú architektúru, historické fotografie a fakty zo života a popravy Juraja Jánošíka. Potom po krátkej náučnej prechádzke sme sa presunuli k vyhliadkovej veži Terchovské srdce, ktorá je vysoká až 30 metrov a z tejto výšky sme mohli obdivovať výhľad najmä na obec Terchová a okolité vrcholy Malej Fatry. Počas tejto exkurzie nemohla chýbať návšteva sochy Juraja Jánošíka a nákupy suvenírov. Po tomto náročnom dni sme si naplnili brušká opäť v obci pri kultúrnom dome. Počasie sa nám pokazilo až večer kedy nám búrka prekazila hry vonku a tak sme si čas krátili balením, upratovaním a hraním spoločenských hier.

      Posledný deň sme začali chutnými raňajkami a vydali sme sa na spiatočnú cestu domov. Po ceste nám chutný obed pripravili v súkromnej základnej škole v Novej Dubnici. Po výdatnom obede sme sa autobusom previezli do mesta Trenčín, kde nás čakala náučná prehliadka Trenčianskeho hradu a o jeho okolia. Po návrate k autobusu už sme sa vydali na záverečné minúty strávené v autobuse. Plný zážitkov a emócií sme sa šťastne a v poriadku vrátili k našim rodičom do Skalice.

      štvrtáci a piataci

      Fotografie sú vo fotoalbume.

    • Zber papiera – priamo na zbernom dvore VEPOS – SKALICA s.r.o.
     • Zber papiera – priamo na zbernom dvore VEPOS – SKALICA s.r.o.

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      Aj v tomto školskom roku poteší, ak starý papier venujete práve nám.

      Nakoľko sme v minulom školskom roku pristavený kontajner nenaplnili, (a prevoz nenaplneného kontajnera je neekologický) pomôže nám, ak papier odovzdáte priamo na Zbernom dvore a darujete/nahlásite ho na meno našej školy. Takto získané financie určite dobre využijeme na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Otváracie hodiny zberného dvora sú: 

      Po- Pia: 7.00 – 16.00 hod.
      So:         8.00 – 12.00 hod.

      https://www.vepos.sk/

      Ďakujeme.

      šTVORlístok

    • Branný deň
     • Branný deň

     • V júni sme sa zúčastnili spoločného branného dňa pre šiestakov zo základných škôl mesta Skalica.
      Stretli sme sa na dopravnom ihrisku. 
      Boli tam pripravené stanoviská a na nich vojaci, policajti, hasiči a študentky zo zdravotníckej školy.
      U vojakov sme strielali zo vzduchovky a hádzali umelé granáty na cieľ. Tiež mali pre nás pripravené ukážky rôznych zbraní. Preskúmali sme aj policajné a hasičské autá, kde sme si vyskúšali rôzne sirény a vysielačky.
      Študentky nás učili obväzovať si ruky a skúšali sme si aj obliecť policajnú výstroj.
      Bola tam dobrá atmosféra a všetkých nás to tam bavilo.

      napísali šiestaci

      Fotografie vo fotoalbume.

    • Budapešť 20. - 22. jún 2023
     • Budapešť 20. - 22. jún 2023

     • V tomto školskom roku sme sa vrátili aj k poznávaniu miest za hranicami. Žiaci 8. a 9. ročníka si ešte marci z ponuky: „Praha – Viedeň – Budapešť“ vybrali práve metropolu Maďarska.
      Do Budapešti sme odcestovali na tri dni.  V utorok 20. júna sme nastúpili do EC vlaku na stanici Kúty a zaviezli sme sa priamo na stanicu Nyugati pályaudvar.
      Stanica Nyugati alebo „západná železničná stanica“ bola postavená v čase asi najväčšieho stavebného rozvoja Budapešti v rokoch 1885 – 1902. V tom čase boli vybudované aj ďalšie monumentálne budovy a pamiatky, ako je napríklad dnes už ikonická, budova parlamentu, Andrássyho bulvár, ktorý vedie až na námestie Hrdinov, samotné Námestie hrdinov s jeho impozantnými súsošiami, budovami múzeí a galérií a niekoľko mostov cez rieku Dunaj ako aj mestský park. 
      V tom čase sa začalo v Budapešti aj s výstavbou metra – druhého v Európe a prvého na kontinente:)
      Práve vďaka dobre fungujúcej MHD sme všetky dôležité turistické miesta alebo navštívili alebo aspoň popri nich prešli:)
      Do programu sa nám zmestilo a veľký úspech malo Tropikárium s ohromnými akváriami, žralokmi a rajami, plavba loďou po Dunaji, prechádzka po hradnom kopci, návšteva parlamentu, synagógy, botanickej a zoologickej záhrady ako aj galérie na Námestí hrdinov.
      Neúprosné letné slnko nás vôbec nešetrilo a teplota 33 -34°C bola miestami „vražedná“ a neznesiteľná. Zažili sme aj pravú prietrž mračien a prudký lejak, cestu vo vagóne bez klimatizácie, prechádzku nočnou a rannou Budapešťou, ochutnávku krémešov a zmrzliny.

      Zážitky, skúsenosti a zručnosti, ktoré sme tu spoločne s deťmi nadobudli sú „priceless“.

      MA
      PS: Ďakujeme rodičom za odvoz na a zo stanice Kúty, deťom za dochvíľnosť a vytrvalosť v letnej horúčave.

    • Konferencia pod holým nebom
     • Konferencia pod holým nebom

     • Deň podľa Amosa, ktorý sa konal ešte v apríli mal svoje pokračovanie práve v pondelok 26. júna 2023. Kým v apríli deti prezentovali skôr proces tvorby svojho projektu, myšlienkovú mapu a tímovú prácu, dnes vznikol priestor na prezentáciu vedomostí, ktoré deti nadobudli, či už vďaka externému expertovi/konzultantovi, pedagógovi alebo vlastným štúdiom.
      Jednotlivé stanoviská boli roztrúsené na prednom i zadnom školskom dvore, v triedach i podkroví. Najprv sa na stanoviskách vystriedali deti z prvého stupňa a v druhom kole už aj aj „druhostupniari“ získali priestor na to, aby navštívili jednotlivé stanoviská svojich spolužiakov.

      Deti si cibrili svoje prezentačné zručnosti, trénovali organizáciu prednášky, odolnosť a trpezlivosť. Učili sa odovzdať si v skupinke slovo, doplniť sa a spoľahnúť sa jeden na druhého.

      Veľká vďaka za prípravu patrí pedagógom, prezentujúcim aj samozrejme všetkým veľkým aj malým divákom.

      MA   

    • Škola v prírode Zlatnícka dolina
     • Škola v prírode Zlatnícka dolina

     • Druhý júnový pondelok sa tretiaci vybrali na celý týždeň do Zlatníckej doliny. Ubytovali sme na Chate Amor. V príjemnom prostredí Zlatníckej doliny sme mali k dispozícií veľké ihrisko a hojdačky. Každý deň sme začínali rozcvičkou.

      Na začiatku pobytu sme sa vydali na prechádzku ku Kamennej búde. Počas cesty deti hľadali odpovede na otázky týkajúce sa histórie Skalice. Mali sme možnosť zúčastniť sa prednášky s poľovníkmi a sokoliarmi, ktorí priviedli poľovníckych psov, sovičku a sokolov. Vo štvrtok nás navštívili hasiči s dvomi hasičskými autami. Taktiež sme mali prednášku o vode.

      Každý si vyrobil kaleidoskop, ktorý bol časovo aj technologicky náročný, ale výsledok určite stál za to.

      V rámci týždňa plnili deti rôzne edukačné aktivity – v skupinkách pozorovali stromy, pracovali na úlohách o sysľovi pasienkovom, robili sme rôzne pokusy s vodou.

       

      Pýtali sme sa detí, ako sa im páčilo:

      ,, Bolo to super, najviac sa mi páčili poľovníci.“ JŠ

      ,, Keď prišli hasiči, tak nás striekali vodou.“ JuH

      ,, Veľmi nám chutili raňajky, obedy aj večere.“ RŠ

      VieHa 

      Fotky vo fotoalbume.

    • Posledné blokové vyučovanie techniky v tomto školskom roku
     • Posledné blokové vyučovanie techniky v tomto školskom roku

     • V pondelok 12. júna sme sa vybrali autobusom do Devínskej Novej Vsi, kde sídli aj tréningové centrum Duálnej akadémie spoločnosti Volkswagen Slovensko. Tu prebiehala aj časť našej výučby predmetu Technika na druhom stupni základných škôl. 

      Bolo to naše na druhé a zároveň posledné blokové vyučovanie techniky v tomto centre. 

      Po príchode sme sa rozdelili do štyroch skupín.
      Prvá skupina sa presunula na pracovisko, kde sme si vyrábali kľúčenky a prívesky. Druhá skupina smerovala na pracovisko hydrauliky. Dozvedeli sme sa všeličo o hydraulike a pneumatikách. Tretia skupinka išla na 3D tlač, kde sme si mohli vyrobiť malé červené kolieska. Posledná skupina sa učila skladať prevodovku.
      Postupne sme sa po pracoviskách premiestňovali, aby si každá skupina vyskúšala nové pracovisko. Bolo to veľmi zaujímavé a všetci sme si to užili.
      Na záver sme si pochutili na skvelom obede. So spokojnými bruškami a novými zážitkami sme sa mohli vybrať naspäť domov.

      Blokového vyučovania sa zúčastňovali siedmaci a ôsmaci. 

    • Zážitkové vyučovanie na biológii
     • Zážitkové vyučovanie na biológii

     • Počas roka, pri prebraní anatomickej stavby tiel živočíchov a človeka, sa počas hodín biológie priebežne uskutočňovali pitvy v 7. a 9. ročníku. 
      Uskutočnila sa pitvy ryby, počas ktorej sa žiakom podarilo oddeliť jednotlivé orgány a zatriediť ich k sústavám. Ďalej prebehla pitva pľúc, kde žiaci pozorovali priedušnicu, priedušky aj priedušničky.
      Naposledy prebehla pitva srdca, kde sa žiakom oboch tried podarilo nájsť jednotlivé chlopne, cievy, komory a predsiene.
      Všetci pracovali s veľkým nasadením, využili získané vedomosti a myslím, že sa pritom aj zabavili.

      DoT