• #Viac noviniek

     • Matematická olympiáda
      • Matematická olympiáda

      • Matematická olympiáda je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v riešení rôznych matematických úloh. Hodnotí sa v nej dôkaz, nielen výsledok riešenia. 
       Jedinou úspešnou riešiteľkou Matematickej olympiády v okrese Skalica spomedzi deviatakov a postup do krajského kola si v 71. ročníku tejto súťaže vybojovala naša deviatačka Monika B.
       Skvelá práca! 
       Úspešnými riešiteľmi boli aj piataci Veronika K., Líza F. a Filip H.
       Srdečne blahoželáme!

       šTVORlístok

     • ST Digitálna generácia 2021
      • ST Digitálna generácia 2021

      • V decembri minulého roku sme sa s naším projektom zapojili do výzvy ENTER grantového programu ST Digitálna generácia 2021.

       ... a podarilo sa! 

       Získali sme grant od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na nákup základných sád micro: bitov. 


       Micro:bit je mikropočítač menší ako mobil. Je to najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu, ktoré vyvinula televízia BBC na podporu programovania. 
       Prácou s micro:bitmi chceme sprístupniť našim žiakom 2.stupňa hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania, rozvíjať logické a algoritmické myslenie, sebavzdelávanie a kreativitu.

       Tešíme sa ! 
       VR

     • KOMPARO 8. a 9. ročníka
      • KOMPARO 8. a 9. ročníka

      • Výsledky dobrovoľného testovania KOMPARO 8. a 9. ročníka, ktoré sa uskutočnilo 11.11.2021, a na ktoré sme boli všetci zvedaví, už poznáme. Po ôsmy krát sa škole podarilo získať titul „Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne“. 
       Úsilie, ktoré bolo z našej strany do projektu vložené, dostatočne vyvážili informácie, ktoré sme sa dozvedeli o oblastiach, ktoré sa testovaním sledovali. Poznáme:

       - celkovú úroveň vedomostí našich žiakov v daných predmetoch
       - umiestnenie školy v rámci SR
       - umiestnenie školy v rámci regiónu
       - úroveň najlepších žiakov
       - úroveň najslabších žiakov
       - využitie potenciálu žiakov
       - medziročnú zmenu

       Ďakujeme žiakom za vynaložené úsilie podať v danom čase čo najlepší výkon a pani učiteľkám za svedomitú prípravu. Poznáme už oblasti, ktorým sa potrebujeme venovať viac, takže „Hor sa do práce!“

     • Postup na KRAJ v oboch kategóriách olympiády ANJ
      • Postup na KRAJ v oboch kategóriách olympiády ANJ

      • Tak toto sa v histórii školy ešte nestalo!

       Mali sme už nemálo víťazov okresných kôl. 
       Teraz sa však podarilo mať víťazov v kategórii 1A ( 5. -7. roč.) a kategórii 1 B (8. a 9. roč.) zároveň! 

       ... a pretože na kraj postupuje LEN a JEDINE víťaz - Juraj G. a Lenka O. postupujú z okresného kola olympiády v anglickom jazyku na kraj! 
       Well done!

       MA

     • Zlepšujeme sa!
      • Zlepšujeme sa!

      • Portál skoly.ineko.sk priniesol aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov za školský rok 2020/2021.

       Aj napriek tomu, že počas roku 2021 bolo vyučovanie naďalej obmedzené a neuskutočnili sa celoplošné merania (Testovanie 5, Testovanie 9 ani písomné maturity), podarilo sa zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov. Doplnené boli mimoriadne výsledky žiakov, využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní, aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov a tiež údaje o financovaní škôl.

       V roku 2021 sme sa v skalickom okrese umiestnili medzi základnými školami opäť na prvom mieste!

       Získali sme celkový počet bodov 
       7,7 a už šiesty rok sme školou s výbornými výsledkami žiakov. 

       V rámci Trnavského kraja sme oproti minulému školskému roku poskočili o 3 miesta a tešíme sa zo 6. priečky rebríčka :)

       šTVORlístok 

     • Vianočné prianie
      • Vianočné prianie

      • Pokojné a radostné Vianoce, 

       veľa zdravia, šťastia, radosti, dobra a lásky v novom roku 2022 praje všetkým 

       šTVORlístok

     • Vianočné prázdniny s knihou
      • Vianočné prázdniny s knihou

      • Hľadajú sa štvorlístkáči, ktorí čítajú knihy a radi by posunuli svoje názory a pocity na ne ďalej :) 

       Milí čitatelia, napíšte nám krátke recenzie na knihy (aspoň 5 viet, ale neprezraďte nám o čom kniha je), ktoré máme v školskej knižnici. Tí z vás, ktorí zbierajú L4L, dostanú za každú recenziu 1L4L. Traja žiaci z prvého (1. - 4.roč.) a traja žiaci z druhého stupňa (5. - 9.roč.), ktorí nám do júna pošlú najviac recenzií, si budú môcť vybrať knihu podľa vlastného výberu :) Svoje recenzie posielajte na silvia.stefancova@zsstvorlistok.sk

       Aktuálny zoznam kníh, na ktoré môžete písať svoje recenzie  nájdete na: 

       https://www.stvorlistokcitadetom.sk/kniznica/

       Deti, ktoré chodia do školy, si môžu vybrať knihy zo školskej knižnice so svojou pani učiteľkou.

       Žiaci, ktorí sa učia z domu, si môžu rezervovať knihu online a prísť si po ňu do školy do výdajného okienka v utorok, 21.12. od 10:00 do 11:00.

       Pekné čítajúce prázdniny želá tím 4Lístok

     • Vianočná zbierka pre útulok v Skalici
      • Vianočná zbierka pre útulok v Skalici

      • Aj v tomto školskom roku by sme chceli dodžať tradíciu a opäť sme sa rozhodli zorganizovať veľkú vianočnú zbierku pre útulok v Skalici. Už siedmu!

       Krmivo pre psíkov a mačičky môžete priniesť do školy od pondelka 13.12. do piatka 17.12. Zvieratká sa určite potešia granuliam, konzervám či napríklad kapsičkám alebo iným mňankám.

       Útulok dodáva, že: "aktuálne najviac zo všetkého chýbajú kvalitné granule pre dospelé psíky. Kvalitné granule sa spoznajú tým, že v obsahu nájdeme minimálne 25% podiel mäsa. (Lacné granule z Lidlu, Tesca, Kauflandu a pod. obsahujú zväčša 4% vedľajšich živočíšnych produktov). Mlsky, konzervy, deky, koberce alebo plachty, sú tiež samozrejme vítané."

        Deti prvého stupňa môžu odovzdávať svoje balíčky triednym učiteľkám a deti druhého stupňa môžu odovzdať krmivo do krabice pred hlavným vchodom (tam, kde je kôš na kovy). 

       Za všetky zvieratká v útulku vám vopred ďakujeme.

       Tím šTVORlístok

     • iBobor
      • iBobor

      • Informatická súťaž iBobor vznikla v roku 2004 v Litve. Jej symbolom je usilovný, inteligentný a čulý bobor, a preto sa súťaž vola po litovsky „Bebras“, po slovensky informatický bobor. Do súťaže sa v predošlom ročníku celosvetovo zapojilo 54 krajín a 2 977 217 žiakov. Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a posmeliť ich v kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.


       V každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori sa však raz ročne stretnú (v minulom roku virtuálne) a vytvoria spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. Upravená verzia úloh je určená aj pre kategóriu nevidiacich žiakov. Súťažiaci sa do systému prihlasujú svojím kódom a vyplňujú on-line súťažný test. Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole. Po súťažnom týždni (8. – 12.11.2021) sa žiaci dozvedeli získaný počet bodov a percentil.

       Školský koordinátor získal prístup ku kompletnému vyhodnoteniu vo všetkých kategóriách. A tu sú úspešní riešitelia:


       Kategória Drobec (2. – 3. ročník): I.F., A.H., L.S., K.Š., R.M., R.Š., T.J., S.O.
       Kategória Bobrík (4. – 5. ročník): L.F., L.S., L.J., R.U., L.O., V.K., A.R., L.S., M.H., M.L.
       Kategória Benjamín (6.-7. ročník): R.B., L.O.
       Kategória Kadet (8. ročník): R.B., D.F., E.V.


       Úspešným riešiteľom blahoželáme a diplom odovzdáme. JŠ

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      • Dňa 10. 12. 2021 sa v našej škole ( online formou) konalo školské kolo DO. Určená je žiakom 6. až 9. ročníka základných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti z dejín, podporovať nové formy tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín, popularizovať históriu medzi žiakmi, vzbudzovať záujem a pestovať u žiakov kladný vzťah k histórii s dôrazom na dejiny Slovenska. Témou tento rok sú Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov, v ktorej vznikli. Keďže je to tiež postupová súťaž, naši úspešní žiaci budú  školu reprezentovať aj v okresnom kole DO. Do okresného kola DO postupujú: Jakub Š., Vierka L., Barborka F., Ema V., Juraj G.. Všetkým zúčastneným aj postupujúcim ďakujeme a držíme palce do ďalších kôl. ZŠ

     • Školské majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ v online šachu
      • Školské majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ v online šachu

      • Vo štvrtok, 9. 12. 2021, sa v šachovom prostredí lichess.org konali majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ. Aj napriek tomu, že športové súťaže sú pozastavené, Slovenský šachový zväz a krajské šachové zväzy sa rozhodli podporiť tradíciu školských šachových turnajov a aj tento rok sa turnaj odohral. Čo nás veľmi teší, z našej školy sa tento rok zúčastnilo 6 hráčov – Ela, Kika, Veronika, Michal, Andrej a Jakub. Najlepšie sa darilo Ele, ktorá uhrala celkovo 7. miesto spomedzi 44 hráčov a medzi dievčatami 2. miesto a Kika bola medzi dievčatami tretia. Pochvalu a poďakovanie však zaslúžia všetci zástupcovia našej školy. Ďakujeme za reprezentáciu. VH

     • Mikuláš
      • Mikuláš

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Aj tento neľahký rok si k nám do školy našiel cestu Mikuláš s anjelom. Čerta nechali doma, že vraj máme samé dobré deti. :) Aby nemuseli vypisovať vyhlásenie o bezpríznakovosti, stretli sme sa na školskom dvore. Prišli potešiť a obdarovať deti sladkosťami a ovocím. Ako poďakovanie sme obdarili našich milých hostí pesničkami a básničkami. ZJ

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Dňa 24. 11. 2021 sa v našej škole konalo školské kolo geografickej olympiády. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Vedie žiakov k pochopeniu sveta ako multikultúrneho priestoru, a tým k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta. Tiež zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. Do súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa, dokonca aj naši piataci, ktorí boli rovnako úspešní ako starší žiaci. Súťaž je postupová a tak si budú môcť naši žiaci otestovať svoje vedomosti z geografie aj v okresnom kole. Do okresného kola GO postupujú: Líza F., Filip H., Veronika K., Ema M., Juraj G., Nelly J., Kristínka U., Lenka O. a Timotej Š.. Všetkým zúčastneným aj postupujúcim ďakujeme a držíme palce do ďalších kôl. ZŠ

     • Máme nový šlabikár
      • Máme nový šlabikár

      • V septembri 2020 vyšiel inovatívny Šlabikár. Od začiatku na ňom pracoval tím rôznych odborníkov – jazykovedcov, učiteľov, logopédov, psychológov i vedeckých konzultantov zo zahraničia. Určený je pre všetky deti, ale mimoriadne vhodný je aj pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou či dyslexiou.


       Po 15 rokoch sme sa aj v našej škole rozhodli vymeniť rokmi zaužívané postupy v učení detí písať a čítať a pustili sme sa do nových metód vyučovania elementárneho čítania. Presvedčili nás výsledky experimentálneho overovania, v ktorých deti dosahovali výrazne lepšie výsledky v tvorivom písaní, lepšie písali diktáty a dosahovali vyššie skóre v čítaní s porozumením. V tomto Šlabikári nenájdete vetu: „Ema má mamu“, ktorú si pamätá každý z nás, pretože bola roky súčasťou prváckych šlabikárov. A možno aj to je príčinou, prečo dlhodobo zaostávame v čitateľskej gramotnosti.... roky sme učili deti čítať mechanicky, bez porozumenia textu a nebudovali sme lásku ku knihám...

       Veríme, že s veselými postavičkami, ako je napríklad Zmizík, ktorý zotiera mäkčene a ukazuje deťom pravidlo, že po mäkkých spoluhláskach d,t,n,l niekedy nepíšeme mäkčeň, aj keď ich čítame mäkko, bude pre nich čítanie ľahšie a zábavnejšie. JŠ

     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      • ŠKOLSKÉ KOLO

       V dňoch 8. – 9.12.2021 sa v našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Jej cieľom je podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným matematickým myslením, popularizovať matematiku a na základe spätnej väzby, získanej v súťažiach, skvalitňovať vyučovanie matematiky v školách.

       Súťaž je postupová, tretiaci, štvrtáci a piataci riešia školské a okresné kolo, šiestaci, siedmaci a ôsmaci majú školské,okresné aj celoštátne kolo. Deti, ktoré boli v prezenčnom vyučovaní riešili príklady v papierovej forme, deti, ktoré boli doma, mali k dispozícii online verziu. Úspešne vyriešiť najmenej 10 príkladov z 15 sa, v tomto už 43. ročníku, podarilo žiakom z:


       3.A: E.H., K.Š., N.B., S.O.
       4.A: A.R., B.Z., M.H., S.S.
       5.A: F.H., L.J., V.K., M.F.
       6.A: N.H., M.J., N.B., E.M., J.J.
       7.A: L.O., M.U.

       8.A: N.J., D.F., E.V.


       Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme pani učiteľkám za prípravu. Držíme palce do ďalších kôl. JŠ

     • Všetkovedko
      • Všetkovedko

      • Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO patrí v základných školách medzi najobľúbenejšie, a to nielen medzi deťmi, ale aj medzi učiteľmi. Je špecifická svojím zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Žiaci získajú v súťaži aj nové skúsenosti, ako je čítanie s porozumením, práca s textom a odpoveďovým hárkom, sústredenie sa na podanie čo najlepšieho výkonu v danom čase a mnohé ďalšie. Z našej školy sa 6. – 7.12.2021 do súťaže zapojilo 15 detí z prvého stupňa. Výsledky budú známe po novom roku a my dúfame, že budeme mať čo najviac detí, ktoré sa budú môcť pochváliť titulom VŠETKOVEDKO. JŠ

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? 
      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? 

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Po Slovensku sa už druhým rokom šíri krásna výzva, ktorá poteší nejedného deduška, či babičku. 

       Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov.
       Aj my, tretiaci, sme sa rozhodli, že sa do tejte milej výzvy zapojíme. Začiatkom týždňa sme sa pustili do práce. Deti priniesli krabice, obalili sme ich vianočným papierom a začali plniť. Mysleli sme na veci, ktoré potešia, zahrejú a ktoré budú chutiť.
       Výsledok bol naozaj krásny a deti mali radosť z toho, že sa nám podarilo krabičku naplniť. 

       Krabičky sme odovzdali kontaktej osobe, ktorá pracuje na mestskom úrade v Skalici. Tešíme sa, že sa naše krabičky dostanú do tých správnych rúk a potešia.

       https://www.kolkolasky.sk

       DH 

     • Kniholapka sa vracia:)
      • Kniholapka sa vracia:)

      • Dni sa krátia, jeseň kráča poľami, lesmi a lúkami :)
       ... a so zimným počasím sa možno radi usadíme doma v teple s dobrou knihou. 

       V minulom roku pribudlo v našej školskej knižnici takmer 300 nových kníh a každý mesiac si deti spolu so svojou triednou pani učiteľkou môžu vybrať 20 kníh do svojej TRIEDNEJ KNIŽNICE. 

       Okrem toho je možné si knižky požičať aj domov, stačí si rezervovať knihu: TU
       Rezerovované knihy sa vydávajú v pondelok  v čase od 13:00 - 14:00. 
        

       Knižné tipy je možné zapísať aj tuto hľa do  KNIHOLAPKY.  

       Dočítania, milí šTVORlístkači:)) 
       MA

       PS: Nezľaknite sa, príspevky sa neobjavia hneď - vyžadujú schválenie správcu kniholapky. 
        

     • Expert Geniality Show aj online už 30.11.2021
      • Expert Geniality Show aj online už 30.11.2021

      • Milí Experti,

       tento školský rok sa vás veru prihlásilo neúrekom, z čoho máme vo šTVORlístku veľkú radosť:) 


       Deň súťaže sa blíži a pretože situácia sa mení každým dňom, je možné, že mnohí budete môcť súťažiť len ONLINE FORMOU z domu. 

       Online forma súťaže bude sprístupnená v utorok 30. 11. od 8 - 18 hod
       na stránke Expert Geniality Show

       Na prihlásenie však potrebujete svoj jedinečný kód. 

       Nájdete si ho dnes (nedeľa 28.11.) v správe od EduPage. 

       Ak ste sa prihlásili do súťaže a kód ste nedostali, prosím kontaktujte koordinátora súťaže = MA:) 

       Ak ste sa prihlásili a nemôžete pre chorobu súťažiť ani online - ohláste sa prosím = MA :) 

       PS: Ak budete v škole - radi vám ponúkneme papierovú formu súťaže. 

        

     • Školské kolo Olympiády ANJ online ústna časť
      • Školské kolo Olympiády ANJ online ústna časť

      • V sobotu 27. 11. sa uskutočnila ústna časť olympiády v anglickom jazyku online formou. 

       Prví dvaja súťažiaci z oboch kategóríí sa stretli v online svete, aby skúsili porozprávať príbeh podĺa obrázku a vžiť sa do úlohy podľa zadania ROLEPLAY. 

       V komisii sa objavil náš bývalý žiak Rudko a lektor anglického jazyka Ed (poznáme ho z ACTIVE ENGLISH WEEK z pred troch rokov.) 

       Stres a nové prostredie urobili svoje. 
       Po sčítaní bodov posielame do okresného kola deviataka Juraja a siedmačku Lenku. 

       Well done! 
        

       MA