• Partneri vo vzdelávaní

   •  

    Naša škola nadviazala partnerskú spoluprácu najskôr so Základnou školou a materskou školou v Ratíškoviciach (ČR) vďaka projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Šachy – přeshraniční bitvy přátelství“. Po ukončení oficiálnej časti projektu však naše priateľstvo neskončilo, ba naopak pokračovalo a úspešne sa rozvíjalo v ďalších úspešných projektoch akými boli: „Noemova archa ve vagonu“, „Učitel národủ J.A. Komenský by z nás měl radost“, „Skautskou cestou k česko – slovenským kořenủm“ a v mnohých ďalších krátkodobých aktivitách. Keďže základná škola z Ratíškovíc už mala svojich partnerov vo vzdelávaní, netrvalo dlho a vznikol „štvorlístok“ česko – slovenských škôl. Tvoria ho školy z Ratíškovíc, Hodonína, Senice a my. Každoročne sa stretávame na zaujímavých súťažno – športovo – kultúrnych podujatiach, ktoré vždy pripraví iná škola. Deti z rôznych tried aj ich učitelia tak majú možnosť nadviazať priateľstvá, vymeniť si skúsenosti, komunikovať v inom jazyku.

    S jazykovou školou Sidas úspešne spolupracujeme už siedmy rok, v rámci projektu „English Active Week“. V rámci jedného týždňa majú možnosť naši ôsmaci a deviataci intenzívne komunikovať v anglickom jazyku s „native speakrom“. Pracujú na spoločných projektoch, prezentujú výstupy, zaujímajú stanoviská k riešeniu rôznych tém, hrajú scénky. Cieľom tejto aktivity je obohatiť a rozšíriť praktické komunikačné zručnosti v angličtine.

     

    ZŠ a MŠ Ratíškovice: https://www.zsratiskovice.cz

    Základná škola s MŠ J. Mudrocha Senica: https://zsmudrochova.edupage.org

    Základní škola Hodonín: http://www.zsocov.cz

    Jazyková škola Sidas: http://www.sidaschool.com/sk/uvod/