• Stravovanie

    •  

     Obedy 


     INFORMÁCIA o platbách za OBEDY 

     Obedy pre našu školu zabezpečuje Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

     Poplatky za obedy sa platia na účet Strednej zdravotníckej školy. 

     Číslo účtu: IBAN SK42 8180 0000 0070 0049 6503

     Mesačné platby za obedy:

     1. stupeň (1. –  4. ročník) 10,60  € 

     2. stupeň (5. –  9. ročník) 12,20  €

     Platba za obedy sa uhrádza mesačne vopred.


     Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13.hod deň vopred cez Edupage na stránke Strednej zdravotníckej školy (prihlasovacie údaje sú rovnaké, ako minulý školský rok), alebo telefonicky:

         - tel. č. 034/664 4401,

         - mobil 0911 699787, na ktorý je možné poslať aj SMS. 

     Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.