• Občianske združenie Rada rodičov

   •  

    Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica  je občianske združenie tých rodičov, ktorých deti navštevujú Súkromnú základnú školu, Gorkého 4, Skalica a ďalších osôb.

    Cieľom Rady rodičov je podporovať skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno – technického zabezpečenia v Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica.

     

    Občianske združenie Rady rodičov má svoj mail  -  rodicia@zsstvorlistok.sk