• OZ Rada rodičov

    • Občianske združenie Rada rodičov

    •  

     Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica  je občianske združenie tých rodičov, ktorých deti navštevujú Súkromnú základnú školu, Gorkého 4, Skalica a ďalších osôb.

     Cieľom Rady rodičov je podporovať skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno – technického zabezpečenia v Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica.

      

     Občianske združenie Rady rodičov má svoj mail  -  rodicia@zsstvorlistok.sk