• KOMPARO testy

    • KOMPARO 2019/2020

    •  

     Projekt KOMPARO prebieha už päťnásty rok. Ide o periodické testovanie žiakov z rôznych predmetov. V prípade ôsmakov ide o priebežné testovanie počas vzdelávacieho cyklu. V prípade deviatakov ide o testovanie na výstupe tzv. „cieľovej páske“. Každý testovaný žiak dostáva podrobné informácie o tom, aký je jeho výsledok v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov a ktoré učivá by si mal ešte zopakovať. Rebríčky poradia škôl však nie sú  tým hlavným, o čo v projekte ide. Jeho výsledky slúžia školám ako objektívna spätná väzba a podklad pre autoevalváciu.

     Ako je vidieť, naša škola obstála opäť výborne, a v niektorých predmetoch dokonca excelentne! Právom si zaslúži ocenenie „Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne“ a zaradila sa medzi 25 % najúspešnejšícj škôl na Slovensku

      

     Výsledky KOMPARO testov v školskom roku 2018/2019

     6. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

      

      

      

      

      

      

      

      

     Všeob. študijné predpoklady

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     53,8 %

     56,2 %  (+2,4 %)

     Slovenský jazyk a literatúra

     64,2 %

     67,5 %  (+3,3 %)

     Biológia

     52,2 %

     62,1 %  (+9,9 %)

     Geografia

     62,2 %

     71,4 %  (+9,2 %)

     Všeob. študijné predpoklady

     54,3 %

     57,0 %  (+2,7 %)

      

      

      

      

      

      

     9. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     49,7 %

     74,4 % (+24,7 %)

     Slovenský jazyk a literatúra

     61,7 %

     76,0 % (+14,3 %)