• KOMPARO testy

    • KOMPARO 2021/2022

    • Projekt KOMPARO prebieha už sedemnásty rok. Ide o periodické testovanie žiakov z rôznych predmetov. V prípade ôsmakov ide o priebežné testovanie počas vzdelávacieho cyklu. V prípade deviatakov ide o testovanie na výstupe tzv. „cieľovej páske“. Každý testovaný žiak dostáva podrobné informácie o tom, aký je jeho výsledok v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov a ktoré učivá by si mal ešte zopakovať. Rebríčky poradia škôl však nie sú  tým hlavným, o čo v projekte ide. Jeho výsledky slúžia školám ako objektívna spätná väzba a podklad pre autoevalváciu.

     Ako je vidieť, naša škola obstála opäť výborne, a v niektorých predmetoch dokonca excelentne! Právom si zaslúži ocenenie „Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne“ a zaradila sa medzi 25 % najúspešnejšícj škôl na Slovensku

      

     Výsledky KOMPARO testov v školskom roku 2021/2022

     6. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

      

      

     Dejepis

      

      

     Fyzika

      

      

     Všeob. študijné predpoklady

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     51,2 %

     61,7 % (+10,5)

     Slovenský jazyk a literatúra

     50,2 %

     57,2 % (+7)

     Biológia

     65,7 %

     69,7 % (+4)

     Geografia

     35,3 %

     29,5 % (-5,8)

     Všeob. študijné predpoklady

     63,3 %

     68,3 % (+5)

      

      

      

      

      

      

     9. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     41,9 % 

     68,1 % (+26,2)

     Slovenský jazyk a literatúra

     57,7 %

     63,8 % (+6,1)