Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Jana Štefancová Rozvrh
Riaditeľka
stefancova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Viera Levočová Rozvrh
Zástupkyňa
levocova@zsstvorlistok.sk
 
 
Ing. Milica Antálková Rozvrh
Učiteľka
milica.antalkova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Viera Haraštová Rozvrh
Učiteľka
harastova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Valéria Horinková Rozvrh
Učiteľka
horinkova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Zuzana Jašová Rozvrh
Učiteľka
jasova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Andrea Jurkovičová Rozvrh
Učiteľka
jurkovicova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Lea Kernová Rozvrh
Učiteľka
lea.leakernova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Silvia Koišová Rozvrh
Učiteľka
koisova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Nikoleta Královičová Rozvrh
Učiteľka
kralovicova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Ján Pavlík Rozvrh
Učiteľ
jan.pavlik@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Patrícia Podolinská Rozvrh
Učiteľka
patricia.podolinska@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Lucia Vrbňáková Rozvrh
Učiteľka
vrbnakova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Igor Černin Rozvrh
Vychovávateľ
igor.cernin@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Petra Hasáková Rozvrh
Vychovávateľka
petra.hasakova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Denisa Hudečková Rozvrh
Vychovávateľka
hudeckova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Ľubica Svobodová Rozvrh
Vychovávateľka
lubica.svobodova@zsstvorlistok.sk
 
 
Bc. Jana Šúrková Rozvrh
Vychovávateľka
jana.surkova@zsstvorlistok.sk
 
 
Mgr. Lucia Macháčková Rozvrh
Učiteľka cudzieho jayzka
lucia.machackova@zsstvorlistok.sk
 
 
Alesya Novokshonova Rozvrh
Zahraničná lektorka

© aScAgenda 2019.0.1151 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2019

Voľné miesta na našej škole