Odhlásenie z obedu:

Odhlásenie z obedu je možné len deň vopred do 13:00hod. Odhlasovanie obedov na telefónnom čísle 034/664 44 01 alebo 0911 699 787 p. Marinčáková Dana. Obedy, ktoré nestihnete odhlásiť, si môžete prísť prevziať do obedárov v našej jedálni do 14:00hod.

Odhlásenie z desiatej/olovrantu:

1. online na webovej stránke školy - Komunikácia/Školská jedáleň


 

2. na mobilnom čísle 0907 761 763 od 8:30hod. do 11:00hod.