Prehľad základných škôl je projekt inštitútu INEKO a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných škôl.
 
V roku 2018 sme sa v skalickom okrese umiestnili medzi základnými školami opäť na prvom mieste! Získali sme celkový počet bodov 7,5, čím sa naša malá škola zaradila medzi školy s výbornými výsledkami žiakov. 
 

          

Viac informácií na: 
http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=682