Obedy 

Na účet Strednej zdravotníckej školy, Lichardova 1, Skalica (dodávateľ obedov):

Číslo účtu:         7000496503/8180 Štátna pokladnica

IBAN:                SK4281800000007000496503

Variabilný symbol: MMRRR M-mesiac, R-rok

Konštatný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka

 

 

Poplatok na mesiac

1. stupeň (1. – 4. ročník)

31€

2. stupeň (5. – 9. ročník)

33€

 

Platby treba uhradiť vždy mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci. V septembri 2018 treba zaplatiť aj za október.

Odhlásenie z obedu je možné len deň vopred do 13:00 hod. Odhlasovanie obedov na telefónnom čísle 034/664 44 01 alebo 0911 699 787 p. Marinčáková Dana. Obedy, ktoré nestihnete odhlásiť, si môžete prísť prevziať do obedárov v našej jedálni do 14:00 hod.