• Obedy

    • Obedy

    •  

     Obedy 

     Na účet Strednej zdravotníckej školy, Lichardova 1, Skalica (dodávateľ obedov):

     Číslo účtu:         7000496503/8180 Štátna pokladnica

     IBAN:                SK4281800000007000496503

     Variabilný symbol: MMRRR M-mesiac, R-rok

     Konštatný symbol: 0308

     Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka

      

      

     Poplatok na mesiac

     1. stupeň (1. – 4. ročník)

     31€

     2. stupeň (5. – 9. ročník)

     33€

      

     Platby treba uhradiť vždy mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci. V septembri 2018 treba zaplatiť aj za október.

     Odhlásenie z obedu je možné len deň vopred do 13:00 hod. Odhlasovanie obedov na telefónnom čísle 034/664 44 01 alebo 0911 699 787 p. Marinčáková Dana. Obedy, ktoré nestihnete odhlásiť, si môžete prísť prevziať do obedárov v našej jedálni do 14:00 hod.