Výchovný poradca: Mgr. Viera Levočová

Oznamy pre žiakov, ktorí končia ZŠ v šk. roku 2018 - 2019

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny ohľadom výberu strednej školy, resp. riešenie výchovno-vzdelávacích problémov je možne vo štvrtok od 15:00 do 16:00, alebo ak v iný termín, no po telefonickom dohovore.

Prihlášky na stredné školy

"Talentové školy" v ČR - november 2018.
Žiaci, ktorí majú záujem o študijné odbory na školách v ČR kde sa vyžadujú talentové skúšky, si vyzdvihnú prihlášky k štúdiu v kancelárii školy resp. si vyzdvihnú na škole kde sa uchádzajú. Prinesú si koncoročné vysvedčenia zo 7. a 8. ročníka, ktoré sú potrebné pri vyplnení prihlášok. Vyplnené prihlášky je nutné potvrdiť riaditeľstvom našej ZŠ a lekárom a podpísať (i zákonný zástupca žiaka). Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR - do 30. novembra 2018  sú zodpovední rodičia.


"Talentové školy" v SR - február 2019.
Žiaci, ktorých sa to týka si vyzdvihnú (vyplnené) prihlášky k štúdiu začiatkom februára v kancelárii školy. Podpísané (i zákonným zástupcom) a potvrdené od lekára a riaditeľstva našej ZŠ ich odovzdajú najneskôr do 20. februára 2019Prihlášky na tieto školy posiela riaditeľstvo ZŠ.


"Netalentové školy" v ČR - marec 2019.
Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium na SŠ v ČR si vyzdvihnú prihlášky koncom februára v kancelárii školy. Tu si ich vyplnia a potvrdia riaditeľstvom ZŠ. K vyplneniu je potrebné koncoročné vysvedčenie z 8. ročníka. Prihlášku je treba dať potvrdiť lekárovi a podpísať -  aj zákonný zástupca žiaka. Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR - do 1. marca 2019 - sú zodpovední rodičia.


"Netalentové školy" v SR - apríl 2019.
Žiaci si vyzdvihnú (vyplnené) prihlášky k štúdiu na tieto školy v kancelárii školy 30. marca - 31. marca 2019. Podpísané (i zákonným zástupcom žiaka)  a  potvrdené  od lekára  ich odovzdajú  najneskôr do 10. apríla 2019Prihlášky na tieto školy posiela riaditeľstvo ZŠ.
 
Každý  žiak si  môže podať 2 prihlášky na "talentové školy" v SR a 2 prihlášky na "netalentové školy" v SR, okrem toho, to isté v ČR.

 

Osemročné gymnázium
Rodičia žiakov 5. ročníka, ktorých deti majú záujem o štúdium na 8. ročnom gymnáziu si vyžiadajú prihlášky v kancelárii školy. Prinesú si diplomy z okresných a vyšších súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili a ktoré sa tiež zapracujú do prihlášky. Podpísané a lekárom potvrdené prihlášky k štúdiu treba odovzdať v kancelárií najneskôr do 10. apríla 2019Prihlášky na SŠ posiela riaditeľstvo ZŠ.


Na základe platného rozhodnutia o prijatí na strednú školu (zasiela ho SŠ na adresu zákonného zástupcu) škola vydá zákonnému zástupcovi zápisný lístok, ktorý je nutné odovzdať na tú SŠ, o ktorú má žiak záujem.


 !!! Ďalšie dôležité termíny (SR) !!!
Talentové školy zverejnia kritériá prijatia na štúdium a dátum prijímacích skúšok do 1. februára 2019.

Netalentové školy zverejnia kritériá prijatia na štúdium a dátum prijímacích skúšok  do 31. marca 2019.

Talentové skúšky - 15. marec - 30. apríl 2019.


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  - 3. apríl 2019 (streda) 

                                            náhradný termín -  16. apríl 2019 (utorok)

 

Prvé kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 13. máj 2019


Prvé kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 16. máj 2019


Druhé kolo prijímacích skúšok (pre žiakov, ktorí nebudú prijatí v prvom kole) 18. jún 2019.

 

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

www.komposyt.sk
http://www.lepsieskoly.eu/
http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx
http://www.istp.sk
http://www.stredniskoly.cz
http://www.stredneskoly.eu