Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2018/2019

5. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

59,30 %

77,60 % (+18,3 %)

Slovenský jazyk a literatúra

58,40 %

74,40 % (+16,0 %)

 

Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2017/2018

5. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

64,70 %

82,20 % (+17,5 %)

Slovenský jazyk a literatúra

62,80 %

70 % (+7,2 %)

 

Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2016/2017

5. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

62,30%

79,40 %  (+17,10%)

Slovenský jazyk a literatúra

63,10%

75,40% (+12,30%)

 

Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2015/2016

5. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

61,99 %

78,24 % (+16,25 %)

Slovenský jazyk a literatúra

66,62 %

82,75 % (+16,13 %)