Konzultačné hodiny

 

Ak nemá vyučujúci uvedené konzultačné hodiny, prosíme rodičov, aby si konzultáciu najprv dohodli prostredníctvom emailu. Ďakujeme za pochopenie.

 

PaedDr. Jana Štefancová

pondelok a streda 13:30-16:30

stefancova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Viera Levočová štvrtok 15:00- 16:00
levocova @ zsstvorlistok . sk
Ing. Milica Antálková  
milica . antalkova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Viera Haraštová  
harastova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Valéria Horinková  
horinkova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Zuzana Jašová  
jasova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Andrea Jurkovičová  
jurkovicova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Lea Kernová  
lea . leakernova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Silvia Koišová  
koisova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Nikoleta Královičová  
kralovicova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Patrícia Podolinská  
patricia . podolinska @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Lucia Vrbňáková  
vrbnakova @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Igor Černin  
igor . cernin @ zsstvorlistok . sk
Mgr. Lucia Macháčková  
lucia . machackova @ zsstvorlistok . sk
Alesya Novokshonova