Túto službu poskytujeme rodičom od začiatku nášho pôsobenia, čím im pomáhame pri časovo náročnom sprevádzaní detí na vyučovanie v Základnej umeleckej škole Dr. Janka Blaha v Skalici. Deti sprevádzame do ZUŠ a naspäť. Sprevádzanie zabezpečujú naši pedagógovia v dňoch vyučovania v čase od 12:30 hod. do 15:00 hod. Príspevok zohľadňuje náročnosť na zabezpečenie a organizáciu sprevádzania detí na jednotlivé vyučovacie hodiny, určuje ho vedenie školy a odsúhlasuje ho Rada školy.

Prihlásenie je možné on-line po prihlásení na webovej stránke školy, v sekcii KOMUNIKÁCIA/PRIHLASOVANIE, alebo vyplnením prihlášky.