• Sprevádzanie detí do ZUŠ Skalica

   •  

    Túto službu poskytujeme rodičom od začiatku nášho pôsobenia, čím im pomáhame pri časovo náročnom sprevádzaní detí na vyučovanie v Základnej umeleckej škole Dr. Janka Blaha v Skalici. Deti sprevádzame do ZUŠ a naspäť. Sprevádzanie zabezpečujú naši pedagógovia v dňoch vyučovania v čase od 12:30hod. do 15:00hod. Príspevok zohľadňuje náročnosť na zabezpečenie a organizáciu sprevádzania detí na jednotlivé vyučovacie hodiny, určuje ho vedenie školy a odsúhlasuje ho Rada školy.

    Prihlásenie je vyplnením prihlášky do 15.9.2019.