Konzultačné hodiny riaditeľky školy

Konzultačné hodiny riaditeľky školy sú v pondelok a stredu od 13:30 do 16:30.

Konzultácie pre žiakov, učiteľov a rodičov školy.

Na konzultáciu (konkrétny dátum a čas) je potrebné sa prihlásiť cez webovú aplikáciu po prihlásení sa na  stránku školy v sekcii Konzultačné hodiny.

 

Konzultačné hodiny pre návštevy.

Návštevy školy je potrebné vopred prihlásiť v čase konzultačných hodín e-mailom :

zsstvorlistok@zsstvorlistok.sk