Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
Foto Herňa HER 0 Rozvrh
Foto Jedáleň JED 0
Foto Telocvičňa TV 0 Rozvrh
Foto Učebňa 01 U01 20 Rozvrh
2.A
Foto Učebňa 02 U02 18 Rozvrh
1.A
Foto Učebňa 03 U03 19 Rozvrh
4.A
Foto Učebňa 04 U04 18 Rozvrh
5.A
Foto Učebňa 05 U05 18 Rozvrh
3.A
Foto Učebňa 06 U06 16 Rozvrh
7.A
Foto Učebňa 07 U07 12 Rozvrh
9.A
Foto Učebňa 08 U08 18 Rozvrh
8.A
Foto Učebňa 09 U09 18 Rozvrh
6.A
Foto Učebňa 11 U11 40 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1151 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2019