Prázdniny so školou Radava 2013

Rozprávková výprava, ktorú absolvovali deti našej školy od 5. – 9. augusta v penzióne Lagáň pri Podhájskej sa úspešne ukončila v piatok poobede. Počas horúceho týždňa sa zabávali v rôznych hrách, ktoré boli motivované klasickými i modernými rozprávkami. Za splnené úlohy získavali koráliky do náhrdelníka, za ktoré si v záverečnej burze zamieňali sladkosti. V tropických horúčavách im prišlo vhod schladiť sa v bazéne areálu alebo na kúpalisku v Podhájskej. Páčili sa im takisto preliezačky a hojdačky, lezecká stena i futbalové ihrisko. Cestou domov sa zastavili v arboréte Tesárske Mlyňany, kde pozorovali rôzne cudzokrajné rastliny.  

Autor:JŠ

Stanový tábor - Nová Ves

V termíne od 7. 7. do 14. 7. sa niektoré deti z našej školičky zúčastnili skautského stanového tábora v Novej Vsi pri Brne. Tento tábor organizuje každoročne Svaz skautov a skautiek ČR - Junák - stredisko Ratiškovice. S pani učiteľkou A. Samsonovou a ostatnými vedúcimi tábora sme tam strávili príjemný čas plný rôznych aktivít v prírode. Okrem iného sme navštívili Lidice a tiež Prahu, kde sme sa viac dozvedeli o tragickej histórii spätou s týmito mestami. Ku koncu týždňa nás čakala dvojdňová výprava. Najprv sme boli v Znojme, prešli sme si Znojemské podzemie. Potom sme absolvovali asi 10 km peši lesom a navečer sme prišli k bunkru "Zatáčka" pri Šatove. Ten sa deťom veľmi páčil, najmä preto, že si smeli všetko vyskúšať ,čo tam bolo. Dokonca niektorí odvážni tam prenocovali. My ostatní sme spali v stanoch pred bunkrom. Počas celého týždňa vznikli mnohé priateľstvá medzi našimi a českými deťmi. Sme radi, že sme ich mohli spoznať.

Foto nájdete na tomto odkaze:   https://plus.google.com/photos/117707865319059097735/albums/5899276896033299489

List od Matúša - Skautsky_tabor.docx

Ukončenie šk.roka 2012/2013

Zmĺkol zvonček, slnko volá: „Maj sa dobre, milá škola!“ – to sú slová z básničky, ktorú dnes zarecitovali prváci na slávnostnom ukončení školského roka 2012/2013.  Pridali ešte jednu pesničku a potom nám zahrali druháci krátku rozprávku Stratená princezná. Tak ako každý rok nasledovalo ocenenie Oskarko 2013. Získali ho žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v rozličných súťažiach, ale zároveň boli aj dobrými kamarátmi, pomáhali druhým spolužiakom aj pani učiteľkám a vzorne sa správali. Okrem Oskarkov sme ešte ocenili knižnými odmenami deti, aby cez prázdniny nezabudli čítať J. Rozlúčili sme sa so spolužiakmi, ktorí odchádzajú na športovú školu a gymnázium. Potom sme sa už rozišli do tried a odovzdali si vysvedčenia a pochvalné listy. Ešte podpisy na  spoločné fotografie a „Hurá na prázdniny!“

 

Naše triedy 2012/2013

 

Matematika na šachovnici

Naši prváci si pred koncom školského roku zahrali na šachový obchod. Nakupovali totiž šachové hororové figúry, ako je vidno na fotografiách, a veľmi ich to bavilo. Jedna skupina kupovala biele (červené hororové) a druhá čierne (modré hororové) figúry, rozdiel však bol v cenách hororových figúr. Klasické figúry majú svoju hodnotu, ktorá sa nemení počas hry šach. Naše hororové figúrky mali inú hodnotu. Deti museli pomocou obyčajných figúr (platidlo) nakúpiť špeciálne figúry. Deti to očividne bavilo. Okrem prváckej matematiky - sčítavanie a odčítavanie - sme mohli pozorovať aj taktizovanie pri nákupe v skupinách, spoluprácu, ale tiež komunikáciu pri činnosti, používanie čarovných slovíčok prosím a ďakujem.

Vychádzka ku Skalickým rybníkom

Predposledný deň šk.roka prežili triedy prvákov a druhákov v nádhernej prírode v okolí rybníkov. Pán rybár Ivánek povozil skupinky detí po rybníku, porozprával im o rybách a vtáctve, ktoré rybníky navštetvujú. Veľkým vzrušením pre deti bolo aj nakupovanie dobrôt v bufete " U kapra. "

Autor: EK

Skal.rybník 26.6.13

 

   Konferencia o vesmíre

Ako chutí sláva moderátora, si deti vyskúšali v stredu 17.6.2013 na konferencii o vesmíre. Niektorí s veľkou trémou, iní zasa so suverenitou vystúpili pred svojimi rodičmi, ktorých si pozvali do školy. Okrem vedomostí, ktoré získavali na hodinách prírodovedy, z encyklopédií, z internetu  si pripravili prezentácie v PowerPointe . Tak sa rodičia dozvedeli niečo o všetkých planétach Slnečnej sústavy, ale i Čiernych dierach , Slnku , Mesiaci ,kozmonautoch a  taktiež o výnimočných ľuďoch napr. Galilei,  Newton,  Koperník. V mnohých prezentáciách si mohli pozrieť videá doprevádzané slovami detí.  Konferenciu o vesmíre deti spestrili i piesňami. Na záver deti piesňou ” Save the Planet”  upozornili  na potrebu chrániť si našu Zem.

Autor: EK

Velká Jarní Výprava

Počas víkendu od 14. – 16. júna 2013 sme sa zúčastnili Veľkej Jarnej Výpravy, ktorú organizoval Junácky oddiel Ratíškovice, menom Tuláci. Cieľom tejto výpravy bolo spoznať vojenské pevnosti z obdobia 2. svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú v regióne Náchodsko.  Téma našej výpravy bola: „Skautskou stezkou k československým kořenům.“ Videli sme zaujímavé pevnosti, napr. Březinka, Dobrošov a iné, navštívili sme i obec Ležáky, ktorá bola vypálená. Z 54 obyvateľov  prežili len traja. Túto obec vypálili, lebo sa jej obyvatelia podieľali na zabití Reinharda Heydricha. Počas výletu sme spali dve noci v stanoch, ktoré sme si aj sami rozložili a okrem vlastného bývania sme si aj sami varili v kotlíkoch. Spoznali sme tam veľa nových českých kamarátov, ktorí mali smiešne prezývky, napr. Sušienka a Hrach. Cestou naspäť sme sa zastavili v Brne, kde sme sa zabavili v parku BONGO.  Tento výlet sa nám veľmi páčil a tešíme sa, že cez prázdniny sa opäť s niektorými kamarátmi stretneme v skautskom tábore.

                                                                                                      (Matúš, Dominik a Kajka)

Jarní výprava - 14.-16.6.2013 Náchodsko

 

MDD

Po sviatku našich mamičiek prišli na rad aj deti, ktoré svoj sviatok oslávili síce oneskorene, kvôli nepriaznivému počasiu, ale o to radostnejšie 7. júna 2013. Naše pani učiteľky im spolu so staršími žiakmi pripravili pestrý program súťaží a zábavy, do ktorého sa zapojili aj rodičia. Najväčšiu radosť zabezpečil oslávencom skákací hrad, ktorý bol nepretržite obsadený celé popoludnie. Nové talenty objavil pán tréner Zabadal pri strieľaní zo vzduchovky. Obria šachovnica, pavúčia sieť, prekážková dráha a ďalšie atrakcie poskytli deťom veľa zábavných chvíľ. Rodičia aj deti sa medzi súťažením posilňovali dobrotami, ktoré pripravili štvrtáci so svojou pani učiteľkou Aničkou. O skvelú hudbu sa postarala pani učiteľka Evička. Za splnené súťažné úlohy deti získavali žetóny, ktoré si zamieňali v „obchode“ za drobné sladkosti a hračky.
Autor: JŠ

Šachisti rekapitulujú

V sobotu, 8. 6., sa v Bratislave odohralo semifinále GPX Západ, ktorého sa zúčastnili naše dve slečny - Emka R (D11). a Dorotka B. (D08). Obidve slečny si vo svojich kategóriach uhrali pekné,  6. miesto.
GPX Západ zahŕňa kraje Trnavský, Bratislavský, Nitriansky a Trenčiansky. Do semifinále sa síce podarilo postúpiť iba dvom dievčatám, ale vynikajúce výsledky podali aj ostatné deti, ktoré sa do turnajov GPX zapojili.
V kategórii C14 zo 154 hráčov skončil Rudko A. na 11. mieste, Matúš S. na 31. mieste a Richard M.na 42. mieste.
V kategórii C11 zo 222 hráčov skončil Radko D. na 45 mieste, na 48. mieste Ján Š. a do prvej stovky skončili aj Marek L., Juraj B. aj Matúš Š.
V kategórii C08 zo 102 hráčov, si veľmi dobre počínali Paľko B. na 16. mieste, na 17. mieste skončil Ondrík P.(náš budúci prváčik) a 26. bol Riško Sch.

Všetkým deťom, ktoré nás reprezentovali v sérií týchto turnajov, veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že sa im bude dariť aj naďalej.

Autor: VH

ENVIROFILM 2013

V dňoch 3. - 8.6.2013 odštartoval 19. Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí. Jedným z miest, ktoré tento festival organizujú, je i mesto Skalica. V Skalici sa  premietali pre žiakov základných a stredných škôl súťažné aj nesúťažné festivalové filmy v kine Sloboda. Pripravená bola zaujímavá beseda o tajoch Afriky so skalickým cestovateľom . Deti dostali príležitosť zúčastniť sa súťaže v maľovaní na elektrospotrebiče aj súťaže o najvydarenejší ekoplagát. Prírodovedná vychádzka pre žiakov základných škôl spojila pohyb na čerstvom vzduchu s pozorovaním okolitej prírody.

Dňa 5. júna o 10.00 h v OC MAX na prízemí sa uskutočnila akcia s názvom "Maľovanie na vyradené práčky".  Tohto podujatia sa zúčastnilo viacero skalických škol. Za našu školu p. uč. výtvarnej výchovy vybrala 5-členné družstvo žiakov 6. ročníka (Richard, Barborka, Julka, Linda, Anetka).  Žiaci sa obliekli do špeciálneho oblečenia a išlo sa pracovať - maľovať. Každý zúčastnený získal drobné darčeky za svoju snahu a vytrvalosť. Všetky práčky boli krásne, farebné. Veď posúďte sami :)

Vo štvrtok 6.6. 2013 navštívili našu školu deti z MŠ Kátov. Naši žiaci 4.ročníka si pre nich pripravili súťaže zamerané na enviromentálnu výchovu. Deti plnili na jednotlivých stanovištiach rôzne úlohy ako napr. rozdeliť zvieratká, roztriediť odpad, poskladať obrázok a pod. Škôlkari boli veľmi šikovní a všetky úlohy hravo zvládli. Pri vyhodnotení bol každý ocenený za svoju snahu malým darčekom. Deťom i pani učiteľkám z Kátova sa u nás páčilo a našim žiakom sa práca s deťmi tiež páčila.

Envirofilm 2013

 

JAZYKOVÝ KVET – celoslovenské finále v Nitre 31.5.2013

1.miesto kategória RJ II. stupeň poézia
4.miesto kategória AJ II. stupeň poézia 

Sofia S. mala veľký deň, keď vyhrala svoju kategóriu v prednese poézie v ruskom jazyku s úvodom do rozprávkovej poémy od A.S.Puškina Ruslan a Ľudmila a k tomu pridala 4. miesto v prednese anglického textu piesne Vincent (Starry Night), ktorú v 60. rokoch naspieval Don McLean. Naozaj výnimočný výkon. Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.
Autor: MA
    Výstava o včelárstve

V záhorskom múzeu počas celého mesiaca prebieha výstava " Včelárstvo v Pomoraví" - výstava predstavuje históriu a súčasnosť včelárenia v Pomoraví. Naše deti sa tejto výstavy zúčastnili. Celou výstavou nás previedla p.Juríčková, ktorá nám predstavila celý včeliarsky rok slovom i obrazom. Deti sa napr. dozvedeli všetko o živote včiel, ako sa med " stáča" pomocou medometov z plátov , obdivovali staré včeliarske úle, ako sa kedysi piekli medovníky. Na záver výstavy si pozreli dokumentárny film o včelách a aby deti neodchádzali naprázdno, mohli ochutnať med .
Autor: EK

  Ekocentrum Karpaty - Nová Lhota

Ekocentrum Karpaty v Novej Lhote
22. – 24.5.2013   (pre 6. a 7. ročník)

Skalica – Veselí – Blatnica – Blatnička – Suchov – Nová Lhota.
Asi 45 min. mikrobusom a sme v celkom inom kraji. Biele Karpaty, lúky, remízky, lesy všade zelená a ešte zelenšia. Čakáme na starostu, ten nám otvorí bývalú faru zrekonštruovanú na skvelé ubytovanie a ideme objavovať okolie.
Prebytok energie nás tlačí do divého behu a tak bežíme – letíme hore kopcom k Ekocentru a dole kopcom po zrekonštruovanej cykloceste a zase späť. Noc J
Skoré ranné stávanie (niektorí dobrovoľne už o 6:00) a raňajky v miestnej škole. O 8:30 nás vítajú v Ekocentre. Bývalá colnica zrekonštruovaná na útulné priestory pre enviro-aktivity. Enviro-lektori Milan a „Pája“ nás usadia na koberec a pýtajú na našu predstavu o LÚKE. Kreslíme komix: „Lúka za 50.rokov“ , typujeme  ORCHIDEA-PEXESO, hráme áno-nie-bež hru,  stúpame hore kopcom po lúke, zbierame byliny, obdivujeme skutočnú orchideu. Lisujeme rastliny do herbára. Umelecky pracujeme so senom. Večer ešte hľadáme ďalšiu orchideu. Volá sa Stavač vojenský. Už nemáme prebytok energie L Noc J.
Určujeme byliny podľa kľúča, zoznamujeme sa s hmyzom na imaginárnej lúke a potom už LOVÍME skutočný hmyz a spoznávame ho. Liečime sa liečivými bylinami a spoznávame taktiky kvetov pri lákaní hmyzu.
Uf.
Už nemáme žiadnu energiu.

Ale myslím, že tie 2 dni stáli za tú stratu síl.
Poznáme lúku a pridávame si do zoznamu skúseností BIELE KARPATY.
 
PS: Lektori nás stále chválili, že skvele spolupracujeme, výborne sa správame, sme šikovní a tvoriví. J

Nova Lhota

 

  Po stopách Jánošíka

V stredu 22.5. sa naši štvrtáci vybrali na poznávací výlet " Po stopách Jánošíka". Cieľom tohto výletu je spoznávať krásy Národného parku Malej Fatry a dozvedieť sa čo najviac o rodisku a živote Juraja Jánošíka. Počas troch dní, ktoré strávili v Terchovej, sa deti previezli plťami po rieke Váh, navštívili hrad Strečno a samozrejme navštívili  Jánošíkove múzeum. Najväčší zážitok si odniesli po návšteve Jánošíkových dier. V posledný deň deti mali možnosť pozrieť sa na slovenský orloj  a skanzen vo Vychylovke a previezli sa úvraťovou železničkou. Domov sa deti vrátili plné zážitkov a krásnych spomienok na tamojšiu nádhernú prírodu.
Autor: EK

Terchová 22.5.13 from eva kosikova on Vimeo.

Terchová 22.5.13
Terchová 2.deň

 

Terchová 3.deň


Mliečny deň

V pondelok 20.5. sme si v škole pripomenuli Svetový deň mlieka, ktorý každoročne pripadá na tretí  májový utorok. Pretože 4, 6. a 7.ročník cestovali na exkurzie (autobusom),a po minuloročných zlých skúsenostiach rozhodli sme sa ho presunúť na pondelok. A oslávili sme ho nevšedným spôsobom - mnohé šikovné mamičky doma pripravili veľa jedál napr. múčniky, nátierky, koláčiky. Pri takom množstve deti mali čo jesť celý deň. Na záver si každý mohol pripiť pohárom mieka. Všetkým mamičkám, ktoré prispeli k tomuto dňu, veľmi pekne ďakujeme.
Autor: EK

Mliečny deň-20.5.13

 

  Šachový turnaj GPX

V sobotu si naši malí šachisti boli zahrať na šachovom turnaji v Modranke. Tirnavia šachových nádejí bol turnaj zaradený do seriálu turnajov GPX, ktorého kvalifikačná časť sa blíži k záveru. Zo 126 hráčov bolo sedem Skaličanov.  Rudko A.si vybojoval veľmi pekné 11. miesto a získal 6,5 bodu z 9 bodov. Jurko B. uhral 4,5 b. Paľko B. krásne 4 body, Emka R. 3,5 b, Marek L. 3 body, Dorotka B. takisto 3 b. a Riško Sch a Ondrej P získali 2,5 bodu. Do konca kvalifikačnej časti nám ostáva ešte jeden týždeň a pokiaľ sa nič nezmení tak Dorotka B a Emka R postúpia do semifinálového boja skupiny Západ vo svojich vekových kategóriach. Budeme im držať palce.

  Přeshraniční bitva přátelství

Vo štvrtok, 16. 5, sa uskutočnilo posledné stretnutie medzi našimi šachistami a šachistami z Ratíškovic.Tentokrát sme riešili netradičné šachové aj nešachové logické úlohy. V prvej časti to boli úlohy z knihy Šachové záhady arabských jazdcov a v druhej časti sme mali pripravené úlohy na rozvoj logiky a inteligencie. Napr. otázka: "Čo sa vyskytuje raz v minúte, 2x v momente a ani raz v roku?" (správna odpoveď - písmeno m). Víťazom sa stal Rudko A z našej školy, ale nedali sa zahanbiť ani ostatné deti. Na druhom mieste skončil Jurko B a treťom Radko D., Miško V. a Janko Š. Sme veľmi radi, že sa tieto priateľské stretnutia medzi našimi deťmi a priateľmi za hranicami uskutočnili a dúfame, že sa ešte v budúcnosti pri spoločných akciách stretneme.

 

Přeshraniční bitva přátelství 16.5.2013

 

  Deň matiek

 

V každodennom zhone, plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú dni so sviatkami, ale je jeden na ktorý by sme nemali nikdy zabudnúť a tým je deň našich najbližších a najdrahších bytostí, deň Matiek.   " Mama "  zaznie z úst malého dieťaťa často ako prvé. Mama znamená istotu, lásku a porozumenie.

 

1.ročník

V stredu si sviatok svojich mamičiek uctili programom naši najmenší, prváci. Veľmi sa na túto chvíľu tešili, veď sa chceli popýšiť svojou šikovnosťou a potešiť tak tú svoju najdrahšiu bytosť. Mamičky zostali tak trocha prekvapené, keď do telocvične  vbehli Tom /Filipko/ a Jerry /Lucka/ a hádali sa o kus syra. Ale to boli pomocníci pani učiteľky /Anetka/ a spolu s ostatnými deťmi akože nacvičovali program pre mamičky.Takže sa spievalo, recitovalo, tancovalo a Tom musel svoje huncútstvo odčiniť hrou na husle. Na záver všetky deti zahrali rozprávku o zvieratkách a slniečku, zaspievali spoločnú pesničku a dojatým mamičkám rozdali darčeky a kvetinku.

Deň matiek 1.roč.

 

2.ročník

Druhá májová nedeľa patrí každoročne všetkým mamičkám, ktoré oslavujú svoj sviatok - Deň matiek. Pri tejto príležitosti sme usporiadali besiedku v telocvični našej školičky, kde sa naši druháci mohli predviesť so svojím prichystaným programom. Nechýbali básničky (aj v anglickom jazyku), spev, tančeky a v neposlednom rade divadielko O troch trpaslíkoch a princeznej. Besiedku sme ukončili spoločnou piesňou s názvom Mama je mama a darovali sme našim mamičkám drobný darček vyrobený z lásky spolu s kvetinkou.

 

Deň matiek 2.roč.

 

3.ročník

 

V piatok, 16.5. 2013 deti odovzdali mamičkám k ich sviatku darček, v podobe besiedky, ktorú si pripravili. Naučili sa básničky dokonca i v angličtine, pesničky, zahrali malé divadielko o tom, ako Boh stvoril mamu.  V závere besiedky obdarovali deti svoje mamičky i malými darčekmi, ktoré si vyrobili v škole. Program sprevádzala príjemná atmosféra. Dúfam, že rodičia spolu s deťmi prežili príjemné popoludnie.

4.ročník

K príležitosti Dňa matiek v utorok 14.5.2013 žabičky vystúpili pred svojimi rodičmi, starými rodičmi, aby ich potešili básňami, scénkami, spevom a tancom. Hneď na úvod sa predstavili Terezka s Veve piesňou ” Tak sa neboj mama”  a po nich sa ujal slov Radko, ktorý rodičov privítal. Nasledovali chlapci s básňami a s krátkou scénkou.  Terezka H., Dáška a Saška zaspievali pieseň ” Pro mámu”  a s hudobnými nástrojmi vystúpili Jurko, Adam, Maťko, Andrej a Radko. Nechýbali ani anglické verše a pieseň.  Ako ťažko by bolo doma bez mamy nás presvedčili  žabičky v scénke. Chlapci  chceli svoje mamy potešiť tancom a veru sa im to podarilo. Na známu pieseň od Ega predviedli neskutočný tanec. Na záver  si všetci zaspievali a svoje mamy  obdarili peknou kvetinou a darčekmi, ktoré pre nich v škole vyrobili. Ako na záver Radko povedal: ” Do týchto básničiek, pesničiek a tancov sme vložili  kúsok seba. Aj takýmto spôsobom sme sa vám chceli aspoň trošku poďakovať za vašu obetavosť, starostlivosť, trpezlivosť a predovšetkým za vašu úprimnú a čistú materinskú lásku.”

Deň matiek- 4.roč.

 

 

   " Baterky na správnom mieste"

Našej škole záleží na životnom prostredí, chce sa stať " zelenou" , a to bol hlavný dôvod, prečo sa naša škola zapojila do súťaže " Zbieram baterky", ktorá bude trvať do konca školského  roka 2012/2013. Zbierame použité prenosné batérie a akumulátory.

Ocenení budú najlepší jednotlivci a najaktívnejšia trieda.
Autor: MJ.

 

 Dňa 1. mája 2013 sa žiaci našej školy mohli zúčastniť Interaktívnej výstavy „Energia 3. tisícročia“, ktorá bola inštalovaná v SOŠ Paulího-Tótha v Senici.

Cieľom výstavy bolo, aby sa žiaci naučili:

- čo je to tepelná a elektrická energia
- aký je jej životný cyklus
- ako jej využívanie ovplyvňuje životné prostredie
- ako šetriť energiou
- ako náš životný štýl vplýva na spotrebu a využívanie energie

Interaktívna výstava pozostávala  zo 4 častí, t.j. tematických okruhov, ktoré plynule na seba nadväzovali.

 1. Energia a jej životný cyklus
  1. Odkiaľ získavame teplo a elektrinu do našich domácností?
  2. Kde sa energia nachádza, ako sa dopravuje, spracúva a aké je jej využitie?
  3. Čo spôsobuje neprimerané využívanie vyčerpateľných zdrojov energie - ropy, uhlia a zemného plynu?
  4. Do kedy nám vydržia zásoby týchto zdrojov?
  5. Aký životný cyklus má uhlie a slnečná energia?
  6. Ktoré moderné technológie nám pomáhajú vyrábať teplo a elektrinu?
 2. Energia v škole a v domácnosti
 3. Kde a pri akých aktivitách každodenne využívame energiu?
 4. Kde najviac plytváme energiou?
 5. Čo môžem spraviť ja - ako šetriť energiu v škole a v domácnosti?
 6. Aký vplyv má doprava na celkovú spotrebu energie?
 7. Ako znížiť dopravu – cestovať autom alebo hromadnou mestskou dopravou či bicyklom?
 8. Prečo si radšej kúpiť jabĺčko od miestneho farmára ako jabĺčko dovezené zo zahraničia?
 9. Akú dlhú cestu musí prekonať banán, kým sa dostane až na náš stôl?
 10. Čo potrebujeme k šťastnému životu?
 11. Naozaj potrebujeme toľko energie?
 12. Aké sú alternatívy ku klasickým spotrebiteľským veciam?
 13. Prečo je aj moje konanie a myslenie dôležité?
 14. Ako môžem svojím prístupom ovplyvňovať dianie okolo mňa?
 15. Energia v doprave
 16. Životný štýl a nové pohľady

Súčasťou výstavy boli originálne interaktívne exponáty (parný stroj, Stirlingov motor, veterná a fotovoltická elektráreň, uhoľná baňa, auto na hydrolýzu...), rôzne pokusy a cvičenia. Žiaci si bicyklovaním na hybridnom bicykli mohli vyskúšať koľko energie stoji rozžiariť žiarovku ...

Verím, že žiakom výstava páčila a priniesla iný pohľad na „svietiacu žiarovku“.

Autor:VL

Divadelné predstavenie " Čert a Kača"

Študenti Strednej odbornej školy J.Čabelku  Holíč - odbor sociálnej práce pripravili pre deti bábkové predstavenie " Čert a Kača", s ktorým potešili deti I.stupňa našej školy.Na záver predstavenia  si spoločne zaspievali detské pesničky.  Otvorené ústa a úplná sústredenosť svedčili , že sa deťom predstavenie páčilo.

Čert a Kača -3.5.13
 
Postup na krajské kolo HOLLÉHO pamätník

Vo štvrtok 25. 4. sa v Skalici znova recitovalo. Na okresnom kole Hurbanovho pamätníka nás reprezentovali 4 recitátori a všetci (hoci niektorí aj viac - či menej chorí) vložili do svojho prednesu kus seba. Agátka a Rudko našu školičku budú reprezentovať aj v Trnave, na krajskom kole súťaže, ktoré sa však už volá Hollého pamätník. Ďakujeme za reprezentáciu, pani učiteľke za prípravu a držíme palce :-)


Výsledky:

Próza II
1. miesto Rudko A.
2. miesto Tatiana T.
 
Poézia II
2. miesto Agátka L. s postupom
 

Poézia I
2. miesto Veronika A.

Autor: MA

Deň Zeme

Svet si každoročne 22. 4. pripomína svoj záväzok chrániť našu planétu a bojovať proti klimatickej zmene. I na našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme prostredníctvom aktivít, ktoré si pre deti I. stupňa pripravili členovia Kolégia Zelenej školy. Deti kreslili na chodník, ako si predstavujú Zem, zašívali ozónovú dieru, triedili odpad, podstúpili vedomostnú súťaž o odpadoch, zaraďovali živočíchy do etáží, spoznávali zvieracie stopy a naučili sa rozpoznávať liečivé a jedovaté rastliny. Spomedzi všetkých ôsmich skupín zvíťazila a 1. miesto si s najväčším počtom bodov získala skupina v zložení: Adam L., Saška J., Veronika A.,Dorotka B.,Jurko Š., Filip D., Robko V.

Autor: MJ

Deň Zeme-22. apríl 2013

 

Výchovný koncert

Ja som malý remeselník bol názov výchovného koncertu, v ktorom sme sa oboznámili s tradičnými ľudovými hudobnými nástrojmi a remeslami. Niektorí z nás videli aj počuli prvý krát heligónku, drumbľu, ozembuch či nineru. Dozvedeli sme sa, aký ťažký bol život slovenských drotárov, ktorí vandrovali po svete a ako sa zmenilo ich remeslo do dnešných čias. Vypočuli sme si niekoľko ľudových piesní, tie, ktoré sme poznali sme si aj zaspievali. Uhádli sme niekoľko hádaniek a zahrali sme sa aj na zbojníkov.

Vých.koncert

 

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

Dňa 17.4. sa naša žiačka 4.ročníka Veronika A. zúčastnila okresného kola olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry v Hlbokom, kde získala pekné 2.miesto.
Blahoželáme !!!

Biologická olympiáda - okresné kolo

17.4. sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády v Senici v kategórii E. Našu školičku reprezentovali Agátka L.(6.r.)v odbornosti botanika a Sofia Š.(7.r.) v odbornosti zoológia.Obe si svojou usilovnosťou vybojovali krásne 1. miesta a postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Trnave. Obom srdečne blahoželáme!

Autor:MJ

Matematická olympiáda- okresné kolo

Naši úspešní riešitelia v matematickej olympíáde v stredu  17.4. si zmerali svoje sily s ďalšími deťmi v okresnom kole. A dokázali, že majú bystré hlavičky, pretože získali nasledovné umiestnenie:

kateg.Z 7 - Adelka D. - 1.miesto ( získala plný počet bodov 18)
                     Sofia Š. - 2. - 3. miesto

kateg. Z 6 - Barbora J. - 1.miesto ( získala plný počet bodov 18)
                   Rudolf A. - 2.miesto
                   Radovan B. - 7. - 9.miesto

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme !!!

Autor: VL

JAZYKOVÝ KVET – súťaž v recitácii v cudzom jazyku
KRAJSKÉ KOLO

V piatok  12. 4. vyrazila do Trnavy výprava odvážnych recitátorov.  Najmladšia Paťka K. s úsmevom vyrozprávala rozprávku „The Gingerbread Man“ a dostala za ňu výborné 3. miesto v kategórii AJ I.  Potom Sofia Š. bravúrne po anglicky prerorozprávala text piesne Vincent a porota ju odmenila  1. miestom v kategórii AJ II. To však nebolo všetko, pretože v kategórii RJ II sme mali tri dievčence: Tatianu T., Agátu L. a opäť Sofiu Š. Predstavte si, všetky tri sa umiestnili na stupňoch víťazov a Sofia bola opäť prvá! To znamená, že Sofia bude reprezentovať našu školičku na celoštátnom kole v Nitre hneď v dvoch kategóriách a bude recitovať v ruštine i v angličtine. BLAHOŽELÁME VŠETKÝM  a ďakujeme  za skvelú reprezentáciu.

Autor: MA

O titul Šachového kráľa

Počas dvoch piatkov si naši prváci a druháci merali navzájom sily na šachovniciach. a hrali o titul Šachového kráľa. Spolu hralo 16 detí, z toho 8 druhákov a 7 prvákov plus ešte jeden náš budúci prváčik. Odohrali 7 zápasov, ktoré rozhodli o zisku titulu. Absolútnym šachovým kráľom sa stal Ondrej P, (náš budúci prvák) so ziskom 6,5 b. Titul Prváckeho šachového kráľa získal Riško Sch.s 5 bodmi. O titul Druháckeho šachového kráľa sa delia Paľko B. a Marek L. Obaja uhrali 5 b. Blahoželáme víťazom, ale aj ostatným deťom a ďakujeme.

 

Družobné stretnutie

3. apríla 2013 sme boli v Základnej škole Očovská v Hodoníne. Stretli sme sa tu so školami z Hodonína, Senice a Ratíškovíc. Najprv nás oboznámili s priebehom celého dopoludnia v telocvični a potom sme sa rozdelili do družstiev, podľa toho, v čom sme išli súťažiť. Jednotlivé pani učiteľky nás zaviedli do tried, kde boli nasledovné úlohy: internetový test, keramické tvorivé dielne, streľba zo vzduchovky a na záver všetci súťažiaci pretekali v štafetovom behu cez prekážky. Najviac sa nám darilo v streľbe, kde sme získali v kategórii družstiev 1. miesto, 2. miesto sme získali za keramiku, 3. miesto z prekážkového behu. V celkovom hodnotení sme skončili druhí, čo je veľmi pekné umiestnenie.

(napísali šiestaci)

Hurbanov pamätník - obvodné kolo

Naši víťazi šk.kola Hurbanovho pamätníka sa zúčastnili 4.apríla obvodného kola tejto súťaže a získali pekné umiestnenia:

I. kategória

Poézia                                      Próza

1.m. -  Veronika A.                  2.m. - Linda P.

II.kategória

Poézia                                      Próza

1.m. - Agátka L.                      1.m. - Tatiana T.
                                               2.m. -  Rudolf A.

                                                              3.m. -  Linda L.

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú prezentáciu našej školičky.

Autor: EK

Deň podľa Ámosa

V našej škole už tradične oslavujeme Deň učiteľov spolu s deťmi zážitkovým vyučovaním, ktoré sa volá Deň podľa Ámosa. V tento deň sa deti ráno rozdelia do zmiešaných skupín po šiestich, a striedajú sa postupne v triedach pri zaujímavých činnostiach, v ktorých sa zabavia, ale i naučia. Tento rok skúšali tvoriť slová na dané písmená v hre TIK –TAK BUM, stavali veže, v herni sa hrali hru PIŠKVORKY a trénovali svoju šikovnosť v hádzaní popcornom.  V druháckej triede sa snažili zvukmi napodobniť dážď a búrku, štvrtácka trieda bola na dnes štúdiom animácie. Vlastivedné vedomosti si deti preverili v kvíze o Slovensku, matematické myslenie potrebovali pri skladaní telies zo stavebnice GEOMAG a na malých prírodovedcov sa hrali pri pozorovaní prírodnín mikroskopom. Takéto vyučovanie sa všetkým deťom veľmi páčilo, takže už teraz sa tešia na nové aktivity v ďalšom ročníku.

Autor: JŠ

Deň Ámosa -27.3.2013

 

Animácia s plastelínou from eva kosikova on Vimeo.

Lego animácia from eva kosikova on Vimeo.

  Šachisti v Malackách

Dňa 23. 3. 2013 sa šachisti opäť zúčastnili šachového GPX turnaja, tentokrát v Malackách. Rudko A obsadil krásne 3. miesto z 57 hráčov. Získal tiež cenné body vo svojej vekovej kategórii C14 a bojuje o miesto medzi 9 semifinalistami GPX-Západ v kategórii chlapec do 14 rokov. Ema R. si utvrdila svoju semifinálovú pozíciu D11. Zatiaľ sa drží na treťom, postupovom mieste. O semifinálový postup tiež bojuje Dorotka B., ktorú tento turnaj posunul na 10 miesto predbežného poradia D08, V skupine C08 máme do 25. miesta ešte predbežne troch hráčov - Paľko B. Riško Sch.a budúci prváčik Ondrík P. (Pre orientáciu v skupine chlapec do 8 rokov je zapojených 90 hráčov.) Palce pri ďalších zápasoch budeme držať všetkým našim malým šachistom.

Autor:VH

   

Hurbanov pamätník - školské kolo

Vo štvrtok, 21. marca, sa v našej škole  konalo  školské kolo Hurbanovho pamätníka. Zišli sa tam všetci tí, ktorí radi čítajú, recitujú a ktorí neľutujú čas, venovaný nácviku umeleckého prednesu. Dokonca prišli zarecitovať aj naše prváčky a ich prednesom patrí tiež veľká pochvala.
Súťažilo sa, tak ako vždy, v oblasti poézie a prózy a v dvoch kategóriach.1. kategória  - druhý, tretí, štvrtý ročník a 2. kategória – piaty a šiesty ročník. Tí žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých pozíciach, nás budú reprezentovať na obvodnom kole HP, 4. apríla 2013 v Skalici. Všetkým recitátorom patrí vďaka a teraz to umiestnenie:

l.kategória – poézia

     1.miesto- Veronika A.
     2.miesto- Karolína F.
     3.miesto- Alexandra P.

ll.kategória - poézia

     1.miesto – Agáta L.

l.kategória – próza

    1. miesto- Michal V.
                     Linda  P.
    2. miesto- Dorota B.)
    3. miesto- Terézia T.

             ll.kategória - próza

    1.miesto- Linda L.
                   Rudolf A.

Autor:EK

Hurbanov pamätník-šk.kolo

 

3. a 4. ročník v TV Skalica

PYTAGORIÁDA

V dňoch 19. a 20. 3. sa uskutočnilo na II. ZŠ v Holíči obvodné kolo Pytagoriády. Aj naša škola mala niekoľko zástupcov , ktorí sa umiestnili nasledovne:

3,ročník - Emilka B. - 4.miesto    4.ročník - Radoslav D. - 1.miesto              5.ročník - Matúš S. - 2.miesto       7.ročník - Adelka D. - 1.miesto               
                                                                   Emka R. - 3.miesto                              
                                                                       Sofia Š. -  2. - 3. miesto 
                                                                   Danko M. - 4. - 5. miesto
                                                                   Adam L. - 10.miesto
                                                                   Michal V. - 11.miesto

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme !!!

Autor: VL

Z rozprávky do rozprávky

Mesiac marec patrí už veľa rokov knihám. V tomto mesiaci sa snažíme uskutočňovať  rôzne  podujatia pre deti.  V pondelok 18.3.sa konal 6 -hodinový čitateľský maratón, do ktorého sa zapojili všetky triedy , dokonca i naši najmenší prváčikovia. Hneď na druhý deň, v utorok 19.3. pani vychovávateľky pripravili pre deti kvíz        " Z rozprávky do rozprávky" . Deti rozdelené do štyroch družstiev hádali podľa úryvkov názvy rozprávok alebo v  textoch hľadali chyby, spájali rozprávkové postavičky alebo museli uhádnuť názov filmovej rozprávky podľa  vychýrených výrokov ako napr. Já jsem malej ale šikovnej ...  Bolo vidieť , že deti rozprávky aj čítajú aj pozerajú, pretože výsledky boli veľmi tesné .

Autor:EK

Šachisti v Bratislave

V sobotu, 16. 3. 20013, sa odohrával ďalší šachový turnaj série GPX v bratislavskej Cenade. Tento školský  rok sme sem zavítali už po druhýkrát a páčilo sa nám tu. Najlepšie umiestnenie si odniesol Rudko A, ktorý skončil na 8. mieste zo 70 hráčov. Rudkovi sa darilo aj 9. 3. v Senici, kde obsadil 3. miesto. V prvej polovici štartovného poľa skončili aj Matúš S, Radko D. a mimoriadne dobrý výsledok sa podarilo uhrať Paľkovi B (33. miesto). Ema R. si obhájila 3. miesto v kategórii dievča do 11 rokov. Pochvalu zaslúžia aj naši ďalší šachisti: Matúš Š., Marek L., Ondrej P (náš budúci prváčik) Dorotka B. a Linduška P.   Ďakujem a blahoželáme.

Autor:VH

Šachisti-Blava

 

Vynášanie Moreny

Dňa 17.3., keď fúkal poriadny skalický vietor, vybrali sa naši žiaci s rodičmi a časťou pedag.zboru utopiť Morenu ( u nás v Skalici sa jej hovorilo Kyselica). A to nie jednu! Každá trieda si totiž zhotovila svoju Kyselicu, naučili sa tradičné riekanky, ktoré sa kedysi pri jej vynášaní pokrikovali. Deti nadchol pohľad na horiace Kyselice na hladine Moravy. Nakoniec sme sa zahrali starodávnu hru na  " kňažnú". Domov sme sa vracali s dobrým pocitom , že sme odohnali zimu a choroby s ňou spojené, no prosto, že sme si uctili časť tradícií nášho mesta.

Autor: EK

  

  Mini playback show

V stredu 13.3. sa konal 4.ročník spevácko - tanečnej súťaže " Mini playback show".  Deti sa prezliekli za svoje idoly zo speváckej populárnej hudby a predviedli nám , ako super dokážu napodobniť svetové celebrity. Súťaže sa zúčastnilo 19 účinkujúcich, hlavne z 1.-4.ročníka.Svojími kreáciami a celkovým vystupovaním rozpútali v našej telocvični skvelú náladu a ohúrili nielen divákov ale i našu porotu. Imitácie spevákov Evy Farnej, Shakiry, Adele, Lucie Bílej, Alice Keys, Scream &Shout ft.B.Spears, Michaely Paštékovej, skupiny Girls, Choco choco boli naozaj originálne. Všetci účinkujúci boli vynikajúci a porota to mala veľmi- veľmi ťažké . Preto odmenili za odvahu a šikovnosť všetkých účinkujúcich.
Autor: EK

Playback show-13.3. 2013

 

Tvorivé dielne animácie

V stredu 13.3. sa žiaci 3. a 4.ročníka zúčastnili tvorivých dielničiek animácie, ktoré zorganizovalo Záhorské múzeum Skalica v spolupráci  s Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA . Tvorivé dielničky sa uskutočnili v rámci prebiehajúcej výstavy výtvarníka a animátora rozprávok pre deti Kolomana Lešša " Najmenší hrdinovia" , ktorý sa dielničiek osobne zúčastnil v doprovode svojho syna. Na úvod všetkých prítomných privítala p.riaditeľka Záhorského múzea, ktorá vyzdvihla úspešnú spoluprácu s BIBIANOU. Tvorivé dielničky viedli lektorky  pre animáciu, ktoré deti naučili, ako si vytvoriť vlastnú animovanú rozprávku. Žiaci si najprv vymysleli príbeh, nakreslili a vystrihli postavička a zvieratká z farebných papierov. Lektorky mali pripravenú techniku, pomocou ktorej vznikala rozprávka. Veru, nebolo to jednoduché, pretože sa musel nafotiť každý pohyb každej postavičky.  Výsledok však stál za to. Deti boli veľmi nadšené a práca ich nadchla tak, že zabudli na obed i záujmové krúžky ( napr. J.B.)
Autor: AH, EK

Hra na animátorov-13. 3. 2013

Žabia torta from eva kosikova on Vimeo.

Útok z vesmíru from eva kosikova on Vimeo.

ZOO from eva kosikova on Vimeo.

Útek zo ZOO from eva kosikova on Vimeo.

Jarné prázdniny v CVČ

Počas jarných prázdnin (4. – 8.3.2013) navštevovali deti centrum voľného času pri našej škole, v ktorom bol pre nich pripravený program: hry, vychádzky, návšteva kina i výlet do ZOO v Hodoníne. Čas im tu rýchlo bežal a poobede, keď po nich prišli rodičia sa im ešte nechcelo ísť domov. Páčilo sa im na ihrisku sídliska Trávniky, kam sme chodievali, ale najväčší zážitok mali zo ZOO. Mali sme šťastie a prišli sme práve v čase, kedy ošetrovatelia kŕmili šelmy a opice, takže sme im videli priamo do kuchyne.   
Autor: JŠ

 

Prázdniny v CVČ-6.3.13

 

Šachisti začiatok prázdnin strávili za šachovnicami

V sobotu, 2. 3. 2013, sme opäť strávili na šachovom turnaji, tentokrát v Štefanove. Stretlo sa tu 37 malých šachistov v turnaji A, ktorý je zarátaný do turnajov GPX a 21 šachistov rôzneho veku v turnaji B. Bilancia skalických šachistov bola mimoriadne dobrá. A turnaj suverénnym spôsobom vyhral Rudko A so ziskom 8 bodov z 9 a samozrejme v kategórii do 14 rokov obsadil tiež prvé miesto. Lenže to nebolo všetko. V kategórii do 11 rokov bol Janko Š takisto prvý, celkovo piate miesto, a v kategórii do 14 rokov sme obsadili aj tretie miesto, ktoré si vybojoval Matúš S a celkovo bol 11. To však stále nie je všetko.  Dorotka B si odniesla domov medailu za tretie miesto v kategórii D08. Dobre si však počínali aj naši ďalší zástupcovia: Riško Sch., Matúš Š., Marek L., Jakub K., Robko V. V turnaji B mala Skalica tiež svojich dvoch zástupcov, naši malí šachisti sa s nimi poznajú a dúfam, že si z nich budú brať príklad v práci aj naďalej - Patrik zo Skalice totiž vyhral aj turnaj B.

Autor: VH

Štefanov 2.3.13

 

UNICEF v škole

Dňa 28. 2. 2013 našu školu navštívila Miška Šimonová- Junior Ambasádorka organizácie UNICEF. Štvrtákom porozprávala nie len o tom ako UNICEF pomáha deťom v Afrike ale tiež o tom aký život v Afrike je, ako vyzerá typický Afričan (a verte tomu, že to nie je len vysoký černoch J), aké zvieratá tu môžeme nájsť, či je chudobná celá Afrika alebo len niektoré jej časti a prečo to tak je a mnoho iného. Miška pohotovo odpovedala na všetky zvedavé otázky našich žiakov a pochválila ich za ich aktivitu a záujem. Štvrtákom sa toto interaktívne stretnutie veľmi páčilo preto, že sa dozvedeli  mnoho nových informácií ale tiež si možno začnú viac vážiť veci, ktoré majú ,pretože nie všade na svete sú samozrejmosťou tak ako u nás.

Autor:AH

UNICEF v škole

 

OŠČADNICA 2013

V piatok, 15. februára 2013, sa úspešne ukončila ďalšia zimná expedícia, tento krát v lyžiarskom  stredisku Veľká Rača - Oščadnica. Teší nás, že každým rokom nám pribúda aktívnych lyžiarov. Menšie deti a začínajúci lyžiari brázdili svah Gajuz priamo v dedine Oščadnica a tí zdatnejší si vyberali trate na Dedovke a Lalikoch. Počas lyžovania sa každému družstvu striedavo venovali profesionálni inštruktori, ktorí deťom ukázali „finty“ zjazdového lyžovania. Doobeda deti lyžovali a poobede si oprášili sane, boby a lopaty a do sýtosti sa oddávali zimným radovánkam.  Výborné ubytovanie a strava v Športhoteli určite prispeli k príjemnému pocitu, s ktorým sme sa lúčili s týmto pekným strediskom.


 

Oščadnica 2013

 

Karneval

V stredu 20.2.sa otriasali steny našej školy. Ak si niekto myslel, že ide o zemetrasenie, tak sa mýlil. V škole bol karneval, burácala hudba a v jej rytme sa vlnili naši žiaci. Ale nezostali len pri tanci. Maskovaní piráti, princezné, víly, kuchári a iné rozprávkové bytosti súťažili, hrali hry a spievali. Perfektnú náladu podporila aj záverečná tombola.

Autor: Kosová E.

Karneval-20.2.13

 

Správy z Oščadnice- 4.deň

Dnes sme lyžovali na zjazdovkách Dedovka a Laliky. Vyviezli sme sa na štvorsedačke na veľký kopec a potom sme lyžovali dole po červenej a modrej.
Bolo nám super, všetci sme sa v lyžovaní zdokonalili. Pán inštruktor Miloš striedavo jazdil so všetkými skupinami. Hore na kopci bola zima a začalo aj snežiť.
Zohriali sme sa v hoteli pri dobrom obede (kurací vývar a zemiaky s kurčaťom). Potom sme si odpočinuli, trochu sa aj učili a večera (rajčinová omáčka, knedľa
a mäso) nám tiež chutila. Večer sa ešte zahráme hry v jedálni, odmeníme sa, za to, že sme celý týždeň poslúchali a vzorne lyžovali a budeme sa tešiť domov J.

      

Správy z Oščadnice- 3.deň

Dneska sme lyžovali na veľkom svahu. Ja som jeden krát spadla (Lucka). S pánom inštruktorom sme trénovali oblúčiky. Videli sme, ko pretekári na svahu
skákali saltá na lyžiach a snowboardoch. Dopadali do nafúknutého obrovského matracu. Keď sme išli na vleku, hrali sme sa, že sme psi. Každý z nás
bol jeden krát vodca skupiny a išiel prvý. Na obed bola zeleninová polievka a parené buchty a na večeru vyprážaný syr.

(Dnešné správy napísali prváci.)

 

Správy z Oščadnice- 2.deň

Dnes sme boli na zjazdovke, ktorá sa vola  “ Dedovka“ a bolo tam parádne. Na svahu bol i malý skokanský mostík, cez ktorý skákala skoro celá skupina.
V tomto stredisku sa dobre lyžuje a lyžovačka nás tu baví. Náš inštruktor je veľmi šikovný a pekný. Na raňajky sme mali švédske stoly a vybrali sme si,
čo nám chutí. Obed bol tiež dobrý: kurací rezeň a zemiaková kaša, večer: kurací perkelt a cestovina. Klebietka: spolužiakovi M. sa páči spolužiačka S.
a hovorí jej "slniečko".  

(Správy z 2. dňa napísali šiestačky a piatačky.)

Správy z Oščadnice- 1.deň

Cestu do Oščadnice sme zvládli dobre, aj keď sme trocha meškali, lebo nám bolo v autobuse nevoľno L,ale nakoniec sme dorazili o 12:45. Po obede
sme si vybalili batožinu a celí nedočkaví sme sa išli rozlyžovať na menší svah v dedine, ktorý sa volá Gajus. Rozdelili sme sa do družstiev a zajtra už
budeme lyžovať každý so svojím vedúcim. Zdatnejší lyžiari pôjdu na Dedovku. Hotel máme pekný (s masážnymi sprchovými kútmi J),izby sú nové a útulné,
strava v pohode:obed - rajčinová polievka a ryža s mäsom, večera - špagety s mäsovou omáčkou a syrom.
Po večeri sme sa hrali v jedálni a tešili sa do postele, na 1. deň sme mali pohybu až - až.

 

Nie je figúrka ako figúrka

 

V stredu, 6. 2. 2013, sme sa opäť stretli s našimi šachovými priateľmi z Ratiškovíc. Tentoraz sme nebojovali  na šachovnici, ale naša úloha bola
výtvarne stvárniť šachovnicu a figúry pod názvom "Nie je figúrka ako figúrka". Pred tým sme si však vypočuli prednášku o histórii šachu od pána
Petra Trávnička zo šachového klubu v Hodoníne. Bola veľmi poučná a dúfam, že si deti z toho veľa zapamätali. Pre vašu informáciu, podľa názoru
väčšiny, šach vznikol v Indií už v 4. storočí, ale objavili sa aj výskumy, ktoré hovoria, že už v roku 203 a 204 pred nl, podobnú hru hrali čínski vojaci.
V druhej časti nášho stretnutia sme sa venovali výtvarnému stvárneniu tejto hry. Úlohou detí bolo podľa vlastnej fantázie znázorniť šachovnicu a
z farebného papiera vystrihnúť figúrku alebo figúrky a vytvoriť tak koláž na výkres. Môžem potvrdiť, že všetky deti vytvorili nádherné práce a bola
radosť sa na nich pri tejto činnosti pozerať. Pravidlá však prikazovali vyhodnotiť najkrajšie obrázky. Rozhodovali sme o tom traja rozhodcovia a
vybrali sme tri práce, ktoré sa nám páčili najviac, ale nakoniec sme oslovili nezávislého človeka (pani učiteľku z ich školy), aby nám pomohla
rozhodnúť o víťazovi. Najkrajší obrázok vytvorila naša Barborka J. a tretia miesto sa ušlo Táničke T. Ale naozaj všetky práce boli pekné a zaujímavé.
Na záver si ešte niektoré deti zahrali simultánku s pánom Trávničkom a Rudkovi A. sa podarilo remízovať. Akcia sa nám veľmi páčila a tešíme sa na
ďalšie kolo, ktoré by malo byť v Skalici v apríli v podobe riešenia hlavolamov.

Nie je ako je -6.2.13

 

Zápis do 1.ročníka

V piatok, 25. januára 2013,  sa v našej škole uskutočnil zápis prvákov pre budúci školský rok 2013/2014. Tento rok boli pre deti pripravené úlohy na tému rozprávky Šmolkovia.Deti miešali s Gargamelom čarovný nápoj z geometrických tvarov, pomáhali Šmoulinke nájsť cestu do domčeka, so Silákom počítali a s Maliarom písali a kreslili. Za splnené úlohy si vybrali pekné darčeky, ktoré im pripravili starší žiaci. Zapísaných detí bolo 23, z toho 3 deťom bude pravdepodobne schválený odklad školskej dochádzky.

Autor:JŠ

Zápis-25.1.13

 

Ja a moje zdravie

Zdravie je pre človeka najdôležitejšie a to si uvedomujeme i my v škole.Hlavne počas týchto chladných zimných dní. Na štvrtok 24.1.2013 p. učiteľky v ŠKD  pripravili pre deti v  poobedňajších hodinách aktivitu pod názvom Ja  a moje zdravie. Deti rozdelené do skupín riešili hádanky, slovné hry, riešili minikvíz o zdraví, taktiež skladali básne na tému Zdravie. Na záver každá skupina svoje výsledky preniesla na výkres, ktorý ozdobila obrázkami. Každá skupina bola za svoju snaživosť odmenená.

Autor:EK

Ja a moje zdravie

 

Vianočný stolnotenisový turnaj

Posledný deň roku 2012, na Silvestra 31.12., sa v našej škole uskutočnil už tretí ročník Vianočného stolnotenisového turnaja zmiešaných dvojíc (dieťa, rodič) organizovaných Občianskym združením Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole. Prihláseným deťom ich rodičia pripravili príjemné športové spestrenie zimných sviatkov a priniesli trocha športovej aktivity do ničnerobenia a prejedania sa. Mamičky prichystali niečo na jedenie a pitie.

Turnajové víťazstvo obhájil po tvrdých bojoch Jurko Budinský s tatkom. Ako bonbónik sa na záver turnaja uskutočnil miniturnaj našich mamičiek. Všetky deti si okrem príjemne stráveného dňa odniesli aj diplomy, vecné ceny od sponzorov a víťaz získal zlatý pohár.

 

Matematická pytagoriáda - školské kolo

V dňoch 11. a 12. 12. 2012 sa uskutočnilo aj na  našej škole školské kolo Pytagoriády. Deti sa poctivo pripravovali a v tréningu vypočítali poniektorí aj 100 príkladov. A ako to dopadlo? Pozriete si výsledkovú listinu za všetky ročníky. Úspešným riešiteľom blahoželáme a veríme, že sa im bude takto dariť aj na okresnom kole.

Autor:VL

P 3        
    Body za príklady Body za čas Spolu
   
1.  Emília B. 11 7 18
         
P 4   Body za príklady Body za čas Spolu
   
1. Ema R. 13 10 23
2 Daniel M. 13 9 22
3 Radoslav D. 12 10 22
4 Michal V. 12 9 21
5 Adam L. 12 8 20
6 Veronika A. 10 8 18
         
P 5   Body za príklady Body za čas Spolu
   
1. Matúš S. 13 11 24
2 Ján Š. 13 11 24
3 Dominik Z. 10 10 20
4 Andreas S. 10 7 17
         
P 6   Body za príklady Body za čas Spolu
   
1. Barbora J. 12 11 23
2. Rudolf A. 10 11 21
3. Juliana V. 11 5 16
         
P 7   Body za príklady Body za čas Spolu
   
1. Adela D. 13 5 18
2. Sofia Š. 11 6 17

 

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka  ani v tomto predvianočnom čase nemohla chýbať. Žiaci prvého ročníka pod vedením p. riad. Janky a p.uč.Evičky K. si pripravili nádherný program, s ktorým sa predstavili vo štvrtok 20.12. pred svojimi rodičmi . Okrem  vianočných  básničiek deti rodičom zaspievali  vianočné koledy nielen po slovensky ale i anglicky. Simonka svojím nádherným hláskom zaspievala Ježiškovi , pokloniť sa mu prišli pastieri s ovečkami , kozičkami i traja králi so vzácnymi darmi. Na záver vianočnej besiedky deti potešili svojich rodičov vlastnoručne vyrobeným vianočným darčekom.

Autor:EK

Vianočná besiedka-1.roč.

 

Vianočná Tirnavia šachových nádejí
15. 12. 2012 sa v Trnave-Modranke tradične odohral detský šachový turnaj s veľkou tradíciou. Naše krajské mesto privítalo na GPX turnaji až 115 hráčov z Bratislavského,Trnavského, Trenčianskeho  a Nitrianskeho kraja. Počas deviatich kôl tu došlo k tuhým bojom a nervy pracovali nielen u detí, ale aj u rodičov a trénerov. Prvenstvo nakoniec zostalo v Trnave. Z našich detí sa najlepšie darilo Rudkovi A, ktorý v silnej konkurencií obsadil 14. miesto, Janko Š skončil na 27. mieste a Riško M. na 38. mieste. Aj keď sa vám zdá, že ostatným sa darilo menej, nie je to celkom pravda. Paľko B skončil v celkovom poradí 82., ale v kategórií do 8 rokov v sérií turnajov GPX - západ, si zatiaľ drží 15. miesto a Riško Sch 13. miesto. Ema Romanová si obhájila zatiaľ 3. priečku medzi dievčatami do 11 rokov a Rudko A sa posunul na predbežnú 10 pozíciu do 14 rokov. Turnaja sa ešte zúčastnili Matúš Š, Matúš S. a Marek L. My im budeme držať palce aj do ďalších bojov na šachovnici.

Autor: VH

 

Vianočné plavecké hry

V stredu 19.12. sa niektorí naši žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili  " cezhraničných  hier v plávaní" , ktoré zorganizovala ZŠ s MŠ Ratíškovice v ich miestnom plaveckom bazéne. Okrem našej školy sa hier zúčastnila ZŠ zo Senice, Hodonína a samozrejme z Ratíškovic. Nebola to klasická súťaž v plavání, ale deti medzi sebou súperili v neobvyklých disciplínach napr. pádlovanie  v duši, prevoz spoluhráčov v duši, zber loptičiek, výlov kruhov, štafeta. Bojovalo sa o čo najrýchlejšie splnenie jednotlivých disciplín. Všetci naši súťažiaci sa snažili, čo im len sily stačili, hrali far-play , ale vždy môže vyhrať len jeden.To sa podarilo ZŠ Hodonín, my sme obsadili štvrté miesto.

Autor:EK

Vianočné cezhraničné hry-19. 12 2012


 

Vianočné predajné trhy

V tomto šk.roku sa naša škola zapojila do projektu " Škola priateľská k deťom" , cieľom ktorého je vytvoriť v školách prostredie, v ktorom sa deti cítia šťastne a bezpečne a plne sa zapájajú do školských aktivít. Preto sa vo štvrtok 13.12. uskutočnili po prvý raz vianočné predajné trhy, na ktorých sa predávali výrobky, ktoré deti nielen s pedagógmi ale i s niektorými rodičmi ( za to im patrí naša vďaka) vyrábali počas celého novembra. Túto snaživosť ocenili všetci rodičia, starí rodičia tým, že si kúpili niektorý výrobok. A veru ponuka bola pestrá.
Týmto ďakujeme všetkým za zakúpenie niektorého z výrobkov, čím nám pomohli prispieť na pomoc deťom v  Afrike
.

Autor: EK

Vianočné predajné trhy-13.12.12

 

Snehové radovánky

Konečne snehová nádielka neobišla ani naše mesto a tak deti z našej školičky mohli využiť nielen poobedňajší pobyt ale i hodiny telocviku na vyšantenie sa na snehu. Takto sa tešili naši tretiaci.

Autor: EK

Snehové radovánky

 

Mikuláš

Vo štvrtok, 6.12.2012, sme si v našej škole užili dvojakú radosť. Doobeda k nám prišiel Mikuláš s čertom a anjelom a poobede nás navštívili s Mikulášskou nádielkou aj členovia a pretekári z Motošport klubu Unín, ktorí získali v slovenských i medzinárodných súťažiach v poslednom období tie najcennejšie trofeje. Samozrejme, že neprišli pešo, ale priviezli so sebou svoje vyleštené motorky. Najprv nám každú predstavili a potom sme sa ich pýtali na všetko, čo sme sa o tomto športe chceli dozvedieť. Najviac sme sa tešili, keď sme si mohli všetko vlastnoručne vyskúšať a na tej najmenšej motorke sa aj povoziť.  

Deti napísali:

Mne sa páčil ten zvuk, keď naštartovali motorku a ešte sa mi ľúbilo, ako sme si vyskúšali prilby (boli dosť ťažké) a ako sedeli sme na motorke.   (Jurko)

Motorka naštartovala a kúrilo sa jej z výfuku, to bolo super, určite bola na ceste veľmi rýchla. Ešte sa mi páčilo, ako sme jazdili na malej motorke.  (Matyáš)

Mne sa strašne páčili motorky, hlavne tá zelená. Ďakujeme, že ste prišli.  (Marek)

Mne sa páčila najviac tá žltá motorka. Dozvedeli sme sa, ako najrýchlejšie môžu ísť a koľko vážia. Bol to dobrý pocit, keď som sedel na motorke.  (Adam)

Mne sa páčili ujovia, hlavne ten s červenou motorkou. Červená a žltá boli najkrajšie. Ja som predtým nevedela, prečo musia byť pretekári naklonení dopredu. Keď som sedela na tých starých, tak ma boleli nohy. (Terezka)

Autor: JŠ

 

Čertovský deň-6.12.12

 

Deň otvorených dverí

V sobotu, 1.12.2012, sa stretli naši budúci prváci a ich rodičia už po tretí krát na dňoch otvorených dverí. Počas každého stretnutia boli pre deti pripravené tvorivé dielničky, v ktorých si deti vyrábali čertíkov a Mikulášov, čižmičky na Mikuláša a vianočné rybky. Hrali si rozprávky O jabĺčku, O rukavičke a Ako ťahal dedko repu. Najviac sa im však páčilo v herni, pri ping – pongovom stole a mnohí si obľúbili i našich školských škrečkov, ktorí sú veľmi prítulní. Kým sa deti hrali, rodičia si pozreli ďalšie priestory a vybavenie školy a oboznámili sa so vzdelávacím programom, ktorý naša škola ponúka.  

Autor: JŠ

    

 

"Přeshraniční bitva přátelství"


29. 11. sa uskutočnilo druhé stretnutie šachistov z Ratíškovic a SZŠ Skalica. Tentokrát išlo o hľadanie najlepších ťahov v partií, o ktorých rozhodoval počítačový program. Musím priznať, že v tomto excelovali deti z Ratíškovic, ktoré sú na tento spôsob práce zvyknuté.  Z našich detí sa najlepšie darilo Rudkovi A (5. miesto), Jánovi Š a prekvapivo  Katke H.( 7. miesto, Katka super). Stretnutie to však bolo veľmi príjemné a už sa tešíme na ďalšie, ktoré bude zamerané na výtvarné stvárnenie šachu.
Autor: VH

Šachový turnaj - Malacky

V sobotu, 24. 11. 2012, sa v Malackách hralo ďalšie kolo série GPX turnajov. Vynikajúce piate miesto Rudka A. nás veľmi potešilo.  Súčasne si vybojoval pohár za tretie miesto v kategórii do 14 rokov. Pekný výsledok uhral aj Radko D., ktorý zo 71 hráčov skončil 19. Ema R. bola štvrtá v kategórii D11a v prvej polovici štartovného poľa a Riško Sch. Uhral pekné 4 body. Blahoželáme a ďakujeme.

Autor: VH

Projekt: " Rodina bez cigariet"

Vo štvrtok, 15.11.2012, sa v našej škole uskutočnila vernisáž výstavy Rodina bez cigariet, ktorá bola zavŕšením projektu občianskeho združenia Rodina a spoločnosť. Cieľom projektu bola propagácia zdravého životného štýlu a prevencia fajčenia. Odborná porota pod vedením PhDr. Štefana Zajíčka vybrala a ocenila výtvarné práce žiakov základných škôl skalického okresu, ktorých bolo najviac, ale zapojili sa i deti z iných regiónov, napríklad z Bratislavy alebo Stropkova. Deti využili rôzne techniky, námety i fantáziu, aby stvárnili svoje predstavy o téme. K práci pristúpili zodpovedne, preto výber víťazných prác bol veľmi náročný. Deti z našej školy získali ocenenie za kolektívne práce. 

Autor: JŠ

Rodina bez cigariet-oceňovanie 15.11.12

 

Šachový turnaj v Bratislave

17. 11. 2012 sme sa so šachistami vybrali na ďalší šachový turnaj do Bratislavy. Uvítali nás na Súkromnej základnej škole Cenada, kde šach majú zaradený ako  povinný predmet. Preto nás veľmi tešilo, že sa hralo práve tu. Darilo sa nám dobre.   Zo 14 Skaličanov bolo 9 z našej školy. Zo 73 hráčov bol Rudolf A. na siedmom mieste a v kategórii do 14 rokov skončil na druhom medailovom mieste. Svojím   výsledkom nás prekvapil aj Matúš S.- obsadil štrnáste miesto. Ema R. si v kategórii
do jedenásť rokov uhrala striebornú medailu. Pochvalu si však zaslúžia všetci  hráči - Richard M., Radko D., Michal V., Palľko B.,Marek L. Richard S. blahoželáme a ďakujeme.
Autor: VH

Šach.turnaj-Blava

 

Imatrikulácia prváčikov 

V piatok 16.11.2012.sa po prvý raz konala imatrikulácia prváčikov. Všetci žiaci spolu s pedagógmi sa zhromaždili v telocvični, kde všetkých 18- tich prváčikov oficiálne prijali do rodiny žiakov Súkromnej základnej školy. Po úvodných slovách Martina a Adelky,  žiakov 7.ročníka, prváci  museli prejsť testom šikovnosti a odvahy -  najskôr sa museli zmocniť  ústami cukríka a pripiť si na zdravie citrónovou šťavou.  Svojím sľubom  sľúbili , že budú usilovnými, poriadkumilovnýmí a dobrými prvákmi . Po zložení sľubu im Martin  a Adelka odovzdali imatrikulačný list  a tým sa naši prváčikovia oficiálne stali  súčasťou " štvorlístkovej " rodiny. Na záver si všetky deti zaspievali školskú hymnu.  
Mnohé deti odchádzali do tried s otázkou , prečo aj oni nemali imatrikuláciu?  Táto imatrikulácia vznikla na podnet nášho žiackeho parlamentu a veríme a budeme radi, keď sa stane ďalšou súčasťou  školských tradícií.

Autor:EK

Imatrikulácia-16.11.12
 
Úcta k starším

Naši žiaci druhej, štvrtej a piatej triedy sa odhodlali k milému dobrému skutku. Rozhodli sa, že babičkám a deduškom zo Zariadenia pre seniorov, na ulici Pod hájkom, spríjemnia jedno popoludnie. Preto sa v stredu, 24.10.2012 vybrali za nimi.
Predniesli im básničky, Veronika zahrala na harmonike, zatancovali lambádu, charleston, ľudové tance a Veselá parta im očividne rozprúdila krv v žilách.
Sme radi, že naše deti dôchodcov potešili. Tí ich pochválili a odmenili sladkosťou.

Autor: EK

Úcta k starším-24.10.12

 

Šachová " přeshraniční bitva "

V utorok, 23. 10. 2012, začala  "přeshraniční bitva" medzi ZŠ Ratiškovice a našou školou .Nebojte  sa, bitka sa odohrávala len na šachovnici. Stretnutie dvadsiatich malých šachistov v základnej škole v Ratiškoviciach bolo vynikajúco pripravené, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Priebeh bol rozdelený do troch častí.
Prvá bola prednáška zameraná na rozbor partier. Učiť sa z vlastných chýb na šachovnici je tým najlepším učením. V druhej časti išlo do tuhého. Tu bojovali deti každý za seba, ale aj za školu. Bola to riešiteľská súťaž. To znamená, že na šachovnicu vám postavia nejaký šachový diagram a vy musíte vyriešiť zadanie k úlohe (Buď jednoťahový alebo dvojťahový mat, alebo nájsť najlepší ťah.).
V poslednej - tretej časti - sa vybrali dvaja najlepší šachisti z každej školy, ktorí zohrali medzi sebou zápas.
Hrali o body pre celú školu. Ostatné deti hrali medzi sebou, ale len za seba. 
A ako sa nám darilo? Absolútnym víťazom sa stal Rudko A. a na druhom mieste Riško M., obidvaja zo Skalice. Tretie miesto patrilo trom deťom z Ratiškovíc.
Ak máme posúdiť vyrovnanosť oboch družstiev, musím skonštatovať, že družstvo z Ratiškovíc podávalo vyrovnanejší výkon, ale nám sa v tejto bitke podarilo zvíťaziť. Všetkým deťom - Rudkovi A., Riškovi M., Jankovi Š, Matúšovi S, Eme R. Terezke T., Katke H., Jurkovi a Dorotke B.a Denískovi M. ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že sa im bude dariť aj naďalej.

Autor: VH

Šachový súboj Ratíškovice

 

Ukončenie plaveckého kurzu

V utorok 23.10.2012, sa deti posledný raz zúčastnili výučby plávania v Ratíškoviciach. Cieľom kurzu u menších detí bolo dokonalé zoznámenie sa s vodným prostredím, deti nacvičovali ponáranie, skoky do vody, výdychy pod vodou a pomocou pomôcok sa učili splývať v obidvoch polohách. Staršie deti sa zdokonaľovali v technike plaveckých pohybov,  potápali a nacvičovali orientáciu s otvorenými očami,rôzne druhy skokov. Na záver si deti zmerali medzi sebou sily v plaveckých pretekoch a tí najúspešnejší boli odmenení diplomami.Všetky deti  za svoju usilovnosť obdržali medajlu a tzv. mokré vysvedčenie.

Autor: EK

Ukončenie plavec.kurzu

 

Rodina bez cigariet

V piatok, 19.10.2012, sa v rámci projektu Rodina bez cigariet uskutočnili vo všetkých triedach našej školy besedy na témy zdravého životného štýlu. Stretnutia iniciovalo OZ Rodina a spoločnosť v rámci podpory aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. Ujo Igor a teta Jana veku primeraným spôsobom  (u menších detí rozprávkou, u starších žiakov kvízmi) formovali a rozvíjali pozitívny vzťah k vlastnému zdraviu a protidrogovej prevencii.  

Autor: JŠ

Rodina bez cigariet-19.10.12

 

Tekvicová slávnosť

V pondelok 15.10. sa uskutočnila " Tekvicová slávnosť"spojená s ochutnávkou zeleninových a ovocných šalátov, nátierok a múčnikov. A aká by to bola Tekvicová slávnosť bez tekvíc?Už od samého rána deti s radosťou nosili do školy  svoje vyrezané a vyzdobené tekvice, ktoré spoločne s rodičmi vyrobili počas víkendu, aby sa mohli zúčastniť súťaže o najkrajšiu tekvicu. Veru sme mali možnosť obdivovať fantáziu a šikovnosť všetkých - Popoluškin koč ťahaný bielymi myškami, tekvicový  domček, snehuliaka a veľa ďalších postavičiek, zvieratiek, čo možno vidieť aj vo fotoalbume. Aj keď vyhrať mohli len 3 práce, odmenené boli všetky deti a zároveň ďakujeme všetkým tým mamičkám a babkám, ktorí sa zapojili a priniesli do ochutnávky všetky tie pokrmy.

Autor: EK

Tekvicová oslava-15.10.12

 

Orientačný beh

V stredu 3.10. sa uskutočnila v Zlatníckej doline medzinárodná súťaž v orientačnom behu. Zúčastnili sa školy z Hodonína, Ratíškovic, Senice a Štvorlístok. Pretekali žiaci 5. ročníkov, rozdelení do chlapčenských a dievčenských družstiev.
Žiaci mali na 5 stanovištiach plniť úlohy zo zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, orientácii v teréne, v šikovnosti a bystrosti. Úlohou bolo získať čo najmenej trestných bodov a prísť čo najskôr do cieľa .Žiaci boli veľmi súťaživí a súťažili fair - play, no najviac sa darilo dievčatám z Ratíškovic a chlapcom zo Štvorlístka.
Stretnutie bolo veľmi príjemné, prehriate slniečkom a usmiatymi tvárami detí a tešíme sa na ďalší ročník o rok.

Autor: VL

Orientačný beh-3.10.12

 

Elwood vo Štvorlístku

Vo štvrtok 27.9. do našej školičky zavítal veľmi vzácny hosť. Pricestoval za nami až z Ameriky a po prvý raz je na Slovensku. Je to bábka vysoká ako naši prváci, ktorú pred viac ako tridsiatimi rokmi vytvoril americký učiteľ Doug Hand z mestečka Rock Fort v štáte Illinois.  Je to naozaj svetobežník a celebrita. Elwood dodnes precestoval viac ako štyri milióny míľ, navštívil päť kontinentov, 18 krajín a okrem množstva bežných a známych ľudí sa osobne stretol s tromi americkými prezidentmi, britskou kráľovnou Alžbetou, Nelsonom Mandelom a bol hosťom v množstve televíznych relácií, okrem iných aj v The Tonight Show s Jay Leno. Jednou z najväčších Elwoodových ciest bol let na raketopláne Discovery, počas ktorého obdivoval našu krásnu Zem z vesmíru. Ako prvé mesto na Slovensku navštívil Skalicu a v ňom našu školu a skalické gymnázium. Elwooda sme previedli po našej školičke, my sme mu ukázali , ako sa učíme , dokonca naši prváci ho naučili hrať šach  a v popoľudňajších hodinách sa s nami vybral na zber gaštanov, ktoré zbierame pre daniele. Elwood s nami cestoval vlakom do Holíča a celkom sa mu to páčilo. Pri zbieraní dozeral na nás , aby sa nám niečo nestalo. Po návrate do školy sa ho ujali ešte deti z ostatných ročníkov, pretože na druhý deň sa chystal cestovať po Slovensku za inými deťmi.

Týmto chceme poďakovať p.učiteľovi Farárikovi, ktorý sa pričinil o to, aby Ellwood navštívil aj nás v našej školičke  a zanechal v našich srdiečkach spomienky na nášho zaujímavého hosťa.

Autor: EK

Kto má záujem sa dozvedieť všetko o Ellwoodovi – o jeho cestovaní za deťmi po celom svete, kliknite na odkaz:
ELWOODOVA WEB STRÁNKA

Elwood

 

Výlet do Bratislavy

V nedeľu, 7.októbra. 2012, sme si chceli spríjemniť prichádzajúce jesenné daždivé počasie, a tak sme si naplánovali výlet do Bratislavy s deťmi 2. a 3. ročníka. Najskôr sme navštívili detské vedecké centrum Atlantis, v ktorom sme si vyskúšali ako fungujú fyzikálne zákonitosti v podobe rôznych pokusov. Čas nám tu rýchlo ubiehal, pretože nás veľmi zaujalo ako môžeme robiť obrovské bubliny, rozsvietiť žiarovku šliapaním na bicykli, postaviť most z obyčajných drievok alebo sa obliecť do skafandra a zahrať sa na kozmonautov. Po obede sme si pozreli rozprávku Drevený tato od Tomáša Janovica v bábkovom divadle. „Bol raz jeden tato – tato zlato, mal dve dcéry, jednu Katu, druhú Táňu, chvíľu planú, chvíľu zlatú“, tak sa rozprávka začínala a ďalej už pokračovala veselými nezbednosťami dvoch dcér, ktoré vymýšľali, ako by naučili svojho tatka, aby menej pracoval a viac sa s nimi hral. Rozprávka bola veselá, ale i poučná ako pre deti, tak aj pre dospelých.

Autor: JŠ

 

Plavecký kurz v Ratíškoviciach

Počas celého mesiaca október sa naše deti 3. – 7. ročníka vďaka spoločnej spolupráci s plaveckou školou p. Mořinglovej (www.plavecka-skola.wz.cz.) zúčastňujú  plaveckého kurzu v miestnom bazéne obce Ratíškovice. Prvé stretnutie patrilo zoznamovaniu sa, rozdeľovaniu do skupín podľa plaveckých schopností, avšak vo štvrtok 4.10. sa už deti riadili pokynmi svojich inštruktorov - plavčíkov. Po skončení deti boli nielen unavené, ale i pekne vykúpané a hlavne spokojné, pretože všetkým sa to veľmi páčilo a už sa tešia na ďalší utorok a štvrtok.A ako to prebiehalo, môžete sa pozrieť na foto.

Autor: EK

Plavecký kurz 4.10.12 from eva kosikova on Vimeo.

 

Plávanie-4. 10. 2012

 

Šarkaniáda

V sobotu 29.9.2012 sme krásne slnečné popoludnie využili spolu s deťmi a ich rodičmi na púšťanie šarkanov. Už po šiesty raz sme sa stretli v Zlatníckej doline na chate Amor. I teraz vzlietlo na slnečnú oblohu  veľa šarkanov, ktoré si poletovali sem a tam a pozerali sa na  nás zo svojich výšok. Mnohé deti okrem tohto  využili možnosť povoziť sa na koníkovi, opiecť si špekáčik  alebo lezeckú dráhu Tarzánia.

Autor: EK

Šarkaniáda-29.9.12

 

 

Beseda

V piatok, 28. septembra, sa v VI. triede uskutočnila beseda o dospievaní dievčat. Naše pozvanie prijali pani gynekologička MUDr. Michalovičová Soňa  a pani psychologička Mgr. Pochylá Ľubica, dievčatá VI. a VII. triedy a ich maminy. Po krátkom príhovore sa dievčatá a mamičky rozdelili na skupiny a pozreli si pripravené prezentácie o tom, ako lepšie zvládnuť úskalia dospievania, ako zlepšiť komunikáciu medzi teenagermi a dospelákmi a predchádzať problémovým situáciám. Na záver si mamičky prečítali listy, ktoré dievčatá napísali ako poďakovanie za lásku a starostlivosť a všetci si spoločne pochutnali na pripravenom občerstvení. 

Autor: JŠ

Beseda 2.st.-28.9.12

 

Zber gaštanov

Už  pravidelne každú jeseň žiaci našej školičky zbierajú gaštany , ktoré sa odovzdajú poľovníkom pre zvieratká na zimu, ale tiež nosíme gaštany na farmu, kde chovajú daniele. Žiaci 3. a 4. ročníka sa dokonca vybrali na zber gaštanov do Holíča. Zážitkom bola už samotná cesta vlakom. A mali sme aj so sebou kamaráta, ktorý k nám zavítal až z Ameriky - Elwooda. Deti mu ukázali Skalicu, ale aj ako vedia zbierať gaštany. Do zberu sa zapojili aj naši prváci i druháci, ktorí pozbierali gaštany v okolí školy.

Autor: EK

 

Zber gaštanov-27. 9 12

 

Biely deň

Posledná septembrová streda každý rok patrí  mlieku na školách.Tento rok pripadol Svetový deň mlieka na školách na stredu 26.9.  K príležitosti Dňa mlieka na školách sme mali tento deň vyhlásený ako biely deň. Preto, kto mohol, prišiel oblečený v bielom. Trieda, v ktorej príde najviac žiakov odetých v bielom , vyhrá veľkú čokoládu. A kto vyhral? Naši tretiaci - mravci, ktorí si pochutili na sladkom.

Autor: EK

Biely deň

 

Regionálny šachový festival

15. 9. 2012 sa na pôde III. ZŠ v Skalici odohral ďalší ročník Regionálneho šachového festivalu započítaného do série GPX turnajov  z celoslovenskou pôsobnosťou. Spolu si zahralo 42 malých šachistov do 14 rokov. Detí, ktoré chodia na našu školu, tu hralo 19.  Najlepšie sa darilo Rudkovi A, skončil na peknom siedmom mieste. Dobre sa zapojili do turnaja aj deti registrované v celoslovenskom projekte  Šach na školách - Katka H., Marek L, Dorotka B., Matúš Š., Denis M. a Lea M. Začali tu zbierať svoje prvé turnajové skúsenosti.
Deti prežili za šachovnicami pekný sobotný deň a každé si odnieslo malý darček. Súčasne s týmto turnajom do 14 rokov sa hral aj  turnaj vekovo neobmedzený, kde naši starší skalickí kamaráti uhrali druhé, tretie aj štvrté miesto. Video záznam si budete môcť pozrieť na skalickej televízii v spravodajst
ve.

Autor: VH

Reg.šachový festival

 

Školská olympiáda

Už každoročne školský rok začíname športovým podujatím , na ktorom si deti merajú svoje sily . Tak tomu bolo aj v piatok  7.9.2012 na skalickom letnom štadióne, kde deti zápolili v šprinte , v behu, v hode kriketkou a v skoku z miesta. Súťažili samozrejme všetky deti - od prváčikov po siedmakov. Pre niektoré deti bol najťažší beh na 300 m , no všetky deti trať dokončili pretože sa nedali odradiť ťažkosťami, ale sa usilovali  ich prekonať.

Autor: EK

Šk.olympiáda -7.9.12

 

Otvorenie nového šk.roka 

V pondelok 3.9.2012 sa už po siedmy raz otvorili dvere našej školičky, aby privítala všetkých svojich žiakov. Mnohí kráčali s nadšením, ale asi najviac boli plní očakávania naši prváčkovia, ktorých privítala p. riaditeľka Janka s úsmevom a malým darčekom. Deti z dramat.krúžku všetkým zahrali rozprávku o Šmolkoch, ktorá sa páčila deťom i dospelým. Nakoniec sa deti rozišli do svojich tried, kde sa zoznámili s p.učiteľkami a porozprávali sa o prežitých prázdninách.
 

Autor: EK

 

3. septembra 2012