Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2017/2018

9. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

55,9 %

82,7 % (+26,8 %)

Slovenský jazyk a literatúra

63,0 %

76,0 % (+13 %)

 

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2016/2017

9. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

56,40 %

67,00 % (+10,60 %)

Slovenský jazyk a literatúra

61,20 %

61,50 % (+0,30 %)

 

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2015/2016

9. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

52,80 %

77,80 % (+25 %)

Slovenský jazyk a literatúra

62,60 %

71,90 % (+16,50 %)