Preventívne programy v šk. roku 2018/2019

1. Bezpečnosť a prevencia: Bezpecnost a prevencia 18.19.pdf

2. Čitateľská gramotnosť: Citatelska gramotnost 18.19.pdf

3. Finančná gramotnosť: Financna gramotnost 18.19.pdf

4. Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova: 

Globalne vzdelavanie a environmentalna vychova 18.19.pdf

5. Ľudské práva, práva detí: Ludske prava prava deti 18.19.pdf

6. Národný program prevencie obezity: Narodny program prevencie obezity 18.19.pdf

7. Prevencia šikanovania: Prevencia sikanovania 18.19.pdf

8. Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019: 

Koncepcia boja proti extremizmu na roky 2015-2019.pdf

9. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020:

Koncepcia rozvoja prace s mladezou na roky 2016-2020.pdf