• Testovanie 5

   • Testovanie 5 bolo v školskom roku 2022/2023 zrušené

    Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2021/2022

    5. ročník

    Celoslovenská úspešnosť

    Úspešnosť našej školy

    Matematika

    61 %

     73,5 %   ( + 12,5 %)

    Slovenský jazyk a literatúra

    69,2 %

    76,2 %   ( + 7 %)

     

    Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2020/2021

    V školskom roku 2020/2021 sa Testovanie 5 nekonalo kvôli pandémii Covid-19.

     

    Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2019/2020

    5. ročník

    Celoslovenská úspešnosť

    Úspešnosť našej školy

    Matematika

    63,40 %

    73,90 % (+10,50 %)

    Slovenský jazyk a literatúra

    64,80 %

    73,70 % (+8,90 %)

     

    Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2018/2019

    5. ročník

    Celoslovenská úspešnosť

    Úspešnosť našej školy

    Matematika

    59,30 %

    77,60 % (+18,3 %)

    Slovenský jazyk a literatúra

    58,40 %

    74,40 % (+16,0 %)

     

    Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2017/2018

    5. ročník

    Celoslovenská úspešnosť

    Úspešnosť našej školy

    Matematika

    64,70 %

    82,20 % (+17,5 %)

    Slovenský jazyk a literatúra

    62,80 %

    70 % (+7,2 %)

     

    Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2016/2017

    5. ročník

    Celoslovenská úspešnosť

    Úspešnosť našej školy

    Matematika

    62,30%

    79,40 %  (+17,10%)

    Slovenský jazyk a literatúra

    63,10%

    75,40% (+12,30%)

     

    Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2015/2016

    5. ročník

    Celoslovenská úspešnosť

    Úspešnosť našej školy

    Matematika

    61,99 %

    78,24 % (+16,25 %)

    Slovenský jazyk a literatúra

    66,62 %

    82,75 % (+16,13 %)