• Testovanie 5, Testovanie 9

    • Testovanie 5

    • Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2021/2022

     5. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     61 %

      73,5 %   ( + 12,5 %)

     Slovenský jazyk a literatúra

     69,2 %

     76,2 %   ( + 7 %)

      

     Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2020/2021

     V školskom roku 2020/2021 sa Testovanie 5 nekonalo kvôli pandémii Covid-19.

      

     Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2019/2020

     5. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     63,40 %

     73,90 % (+10,50 %)

     Slovenský jazyk a literatúra

     64,80 %

     73,70 % (+8,90 %)

      

     Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2018/2019

     5. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     59,30 %

     77,60 % (+18,3 %)

     Slovenský jazyk a literatúra

     58,40 %

     74,40 % (+16,0 %)

      

     Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2017/2018

     5. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     64,70 %

     82,20 % (+17,5 %)

     Slovenský jazyk a literatúra

     62,80 %

     70 % (+7,2 %)

      

     Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2016/2017

     5. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     62,30%

     79,40 %  (+17,10%)

     Slovenský jazyk a literatúra

     63,10%

     75,40% (+12,30%)

      

     Výsledky Testovania 5 v školskom roku 2015/2016

     5. ročník

     Celoslovenská úspešnosť

     Úspešnosť našej školy

     Matematika

     61,99 %

     78,24 % (+16,25 %)

     Slovenský jazyk a literatúra

     66,62 %

     82,75 % (+16,13 %)