• Obedy

   •  

    Obedy pripravuje Súkromná školská jedáleň pri SSOŠ VIA HUMANA a dovážame ich do našej výdajnej školskej jedálne.

    Žiaka do školskej jedálne na obedy prihlasuje zákonný zástupca pred začiatkom školského roku elektronicky cez Edupage/Žiadosti/Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou

    Príspevky za obedy sa platia na účet : IBANSK9011000000002947156189

    Aktuálne mesačné príspevky na stravovanie sú uvedené v Edupage v časti Platby

    V školskom roku 2023/2024 na obedy je možné získať dotáciu z programu Podpora stravovacích návykov detí, o ktorú musí zákonný zástupca žiaka požiadať. Nárok na dotáciu má žiak iba v prípade, že je v škole. Vopred neodhlásený obed si môže zákonný zástupca prevziať do obedára.