• Portál INEKO

    •  
      
     Prehľad základných škôl je projekt inštitútu INEKO a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných škôl.
      
     V roku 2019 sme sa v skalickom okrese umiestnili medzi základnými školami opäť na prvom mieste! Získali sme celkový počet bodov 7,6. Už štvrtým rokom sme školou s výbornými výsledkami žiakov. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     Viac informácií na: http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=682