• Portál INEKO

    •  
      
     Prehľad základných škôl je projekt inštitútu INEKO a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných škôl.
      

     Aj napriek tomu, že počas roku 2021 bolo vyučovanie naďalej obmedzené a neuskutočnili sa celoplošné merania (Testovanie 5, Testovanie 9 ani písomné maturity), podarilo sa zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov. Doplnené boli mimoriadne výsledky žiakov, využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní, aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov a tiež údaje o financovaní škôl.

     V roku 2021 sme sa v skalickom okrese umiestnili medzi základnými školami opäť na prvom mieste! Získali sme celkový počet bodov 7,7. Už šiesty rok sme školou s výbornými výsledkami žiakov. V rámci Trnavského kraja sme oproti minulému školskému roku poskočili o 3 miesta a tešíme sa zo 6. priečky rebríčka :)