Správa nezávislého audítora za rok 2017

 

Kliknite na priložený súbor:

Sprava nezavisleho auditora za rok 2017.pdf