Projekt KOMPARO prebieha už štrnásty rok (testovanie sa uskutočnilo 15.11.2018). Ide o periodické testovanie žiakov z rôznych predmetov. V prípade ôsmakov ide o priebežné testovanie počas vzdelávacieho cyklu. V prípade deviatakov ide o testovanie na výstupe tzv. „cieľovej páske“. Každý testovaný žiak dostáva podrobné informácie o tom, aký je jeho výsledok v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov a ktoré učivá by si mal ešte zopakovať. Rebríčky poradia škôl však nie sú  tým hlavným, o čo v projekte ide. Jeho výsledky slúžia školám ako objektívna spätná väzba a podklad pre autoevalváciu.

Ako je vidieť, naša škola obstála opäť výborne, a v niektorých predmetoch dokonca excelentne! Právom si zaslúži ocenenie „Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne“ a zaradila sa medzi 25 % najúspešnejšícj škôl na Slovensku

Výsledky KOMPARO testov v školskom roku 2018/2019

8. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

60,6 %

73,7 %  (+13,1 %)

Slovenský jazyk a literatúra

61,8 %

80,0 %  (+18,2 %)

Dejepis

53,3 %

68,9 %  (+15,6 %)

Fyzika

56,9 %

70,8 %  (+13,9 %)

Všeob. študijné predpoklady

59,2 %

73,7 %  (+14,5 %)

 

 

 

 

 

 

9. ročník

Celoslovenská úspešnosť

Úspešnosť našej školy

Matematika

60,3 %

58,0 % (-2,3 %)

Slovenský jazyk a literatúra

54,8 %

61,6 % (+6,8 %)