šk. rok 2009/2010

Prázdniny so školičkou

Počas prázdnin v dňoch od 9.8. - 13.8. sa mnohé deti vybrali na týždnový tábor do Nitrianskeho Rudna. Ubytovaní v penzióne Normandia prežili  5 dní plných dobrodružstiev. Ako správni "cestovatelia" putovali po celom Slovensku a rôznymi hrami a súťažami( a bolo ich veľa)  spoznávali hrady a zámky, faunu a flóru, slov.priemysel. Aj keď každé družstvo ( Smajlíci, Ufoni, Vlci a Elita) túžilo získať čo najviac územia , nakoniec všetko skončilo tak, že všetky družstvá boli tak vyrovnané , že zvíťazili všetci a každý odchádzal domov plný dojmov a zážitkov.

Posledný deň v škole

Posledný deň v škole bol pre mnohé deti asi tým najkrajším dňom. Skôr než sa deti rozpŕchli s vysvedčeniami domov, rozlúčili sme sa so školským rokom. Prváci - žabičky sa básničkami rozlúčili nielen s prvou triedou, ale sa poďakovali pani učiteľke a peknou piesňou sa rozlúčili so všetkými deťmi. Deti z dramatického krúžku nám zahrali divadielko "Tri múdre prasiatka", s ktorým potešili  aj mnohé deti v materských školách. Niektoré deti boli odmenené za dobré výsledky a dobrú reprezentáciu školy peknou knihou. Ale najviac detí (viac ako polovica detí z celej školy) si prevzalo certifikát "  úspešného riešiteľa  " v matem.súťaži Genius Logicus.Na záver si deti prevzali vysvedčenia.A teraz ich už čaká 2-mesačný odpočinok.

Skalický Oskarko

Vo štvrtok 24.6. sa stretli najúspešnejší žiaci každého ročníka zo všetkých skalických škôl , aby si prevzali  ocenenie " Skalický Oskarko" za ich celoročné výsledky , úspechy a aktivity . Podujatie sa uskutočnilo v koncertnej sále Františkánskeho kláštora . Miško, Julka,Agátka, Adelka a Silvia sú tohtoroční žiaci, ktorí sa zaslúžili o získanie ceny v tomto šk.roku. Ocenenie im predal Ing.Ondrej Mikuš. Všetkým blahoželáme a prajeme ,aby sa im darilo aj v ďalšom šk.roku.

Malí šachisti zo Štefanova

V piatok 18.6. nás navštívili deti zo Štefanova, ktoré si k nám prišli zahrať šach. Bolo ich 8, a verte či neverte, ale 7 bolo dievčat a iba jeden chlapec. Za nás nastúpili Matej a Jakub , Lívinka , Rudko A, Matej  a Andrej . Dvoch hráčov sme mali zo šachového krúžku v CVČ. S pánom Klimešom, trénerom  zo Štefanova a Dojča, sme zápas dohodli, aby naše deti získali skúsenosti aj s vážnymi partiami. Hrali sme totiž tempom hodina na partiu pre každého hráča a zapisovali ťahy. Všetci hrali ako ligoví hráči, so zaujatím a disciplinovane. Od trénerov si za to zaslúžili veľkú pochvalu. Ešte nás ale čaká analýza zapísaných partií, aby sme našli chyby, ktoré pri hre urobili.

Zápas sme vyhrali 6 : 2.

Malá nočná hudba

Malá nočná hudba je svetoznáma serenáda od Wolfganga Amadea Mozarta,ale i názov koncertu hudobníkov našej školy, ktorý sa uskutočnil 17.6. vo Františkánskej záhrade. Prvé číslo si pripravili dievčatá a chlapci z prvej triedy v hre na flautách. Žiaci z vyšších ročníkov sa predviedli aj v hre na klavíri, hrou na gitare, či dokonca spevom.
Láska spieva zo všetkých spevákov najlepšie. A pretože deti potrebujú vzory, naši pedagógovia zaspievali skladbu Láska je tu s nami.Záverečnou bodkou programu bola hymna školy v podaní všetkých prítomných. Ďakujeme, že ste prišli a dúfame, že ste s nami prežili príjemné chvíle a o rok dovidenia.

Tri múdre prasiatka

V utorok8.6.2010  konečne nastal čas, kedy sa herci nášho školského divadelného krúžku predstavili deťom v detskom domove s rozprávkou Tri múdre prasiatka.V stredu 9.6. touto rozprávkou potešili deti v škôlke na Hviezdoslavovej ulici a poobede kamarátov v Zelenom dome.
Štvrtáčky Terezka, Silvinka, Peťka;tretiaci Martinko, Agátka,Anetka, Julka,Cindy a Julianka ;s druháčkou Julinkou a prvákom Miškom ,sa počas školského roka previdelne stretávali na nácvikoch tejto rozprávky, aby ňou potom mohli urobiť radosť iným deťom v našom meste

   

Sväté prijímanie


Dňa 30.5.2010 naši žiaci z 3.ročníka prijali po prvý raz Pána Ježiša vo svätosti oltárnej.Na túto veľkú slávu a ich duchovný zážitok sa postupne pripravovali celý rok. Niekoľko krát boli v kostole,kde prednášali prosbypre oltáro, ďakovali Bohu a spievali piesne s gitarou.Postupne si vytvárali osobný vzťah k Bohu , ku Kristu a k P.Márii.)
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí im v tom pomáhali.

 

Štafetový beh MDD

V pondelok 24.5.2010 sa niektoré naše deti z každého ročníka pripojili k ďalším deťom zo skalických škôl, aby si zmerali sily v štafetovom behu.Najlepšie sa umiestnili dievčatá a chlapci zo 4.ročníka, ktorí získali 2. a 3.miesto.Spolu sa tohto behu zúčastnilo 53 triednych družstiev t.z.212 detí skalických ZŠ.

 

Deň detí

V pondelok 7.6. 2010 deti oslávili svoj sviatok " MDD" celodenným pobytom v Zlatníckej doline na chate Amor. Pedag.pracovníci pre deti pripravili deň hier. V dopoľudňajších hodinách deti plnili v zmiešaných družstvách úlohy, ktoré si museli nájsť na lístočkách v okolí chaty. A tak deti hľadali liečivé a lúčne rastliny, hádali zvieratko podľa popisu, lúštili odkaz podľa tajnej abecedy, skladali básničku, spievali a pod. Vyhrali všetci, pretože každú družstvo splnili všetky úlohy. Poobede na deti čakali stanovištia, na ktorých deti získavali žetónky, za ktoré si nakupovali u p.riaditeľky sladkosti. Najviac sa deti tešili na Tarzániu, ktorú si prešli všetci odvážlivci. A že deti strávili príjemný deň, zistili rodičia, keď si vyzdvihli deti "ako šmudle" ale s úsmevom na perách.

Skalickí hokejisti

V stredu 2.6.2010 sme maliv škole vzácnu návštevu. Prišli nás navštíviť skalickí hokejisti Zdenko Kotvan,Tibor Kutálek,Filip Novák,Vojtech Kloz a s nimi prišiel aj tréner a zároveň Dominikov otec p.Martinčič.Športovci si so sebou priniesli  kopu kartičiek na podpis ( no mnohým deťom to nestačilo, tak sa im podpisovali aj na ruky) a priniesli i dres , ktorý venovali našej škole.Ale hokejisti neprišli rozprávať, oni sa prišli s deťmi hrať. A tak sa hrali najmä šachy( samozrejme naše deti vyhrávali ) , stolný hokej sa hral , ale nepohrdli ani stavaním puzzle. Aj toto zvládli na výbornú s pomocou prváčikov. Tak deti strávili príjemné popoludnie a domov odchádzali s novým zážitkom.

Terchová

V piatok 28.5. sme sa vrátili z 3 – dňovej poznávacej exkurzie „Po stopách Jánošíka“. O Jánošíkovi sme si čítali veľa zaujímavých povestí, a tak sme sa chceli pozrieť na kraj, kde žil a zbojníčil. Musíme uznať, že mal určite dobrý vkus, keďže si vybral nádherné prostredie Malej Fatry. Kým sme sa však pustili po zbojníckych chodníčkoch, prvý deň nášho výletu sme splavovali na pltiach rieku Váh. Pltníci boli zruční a bezpečne nás preplavili aj nebezpečnými miestami v úsekoch povestných skál Margita a Besná. Niektorým miestam zasa pridali vtipné názvy, napr. úsek „vylíš riť“. Po skončení 45 minútovej plavby sme sa vydali na hrad Strečno, ktorý sa majestátne týči nad Váhom. Z jeho najvyššej veže bol prekrásny výhľad na široké okolie. Zo Strečna sme ďalej pokračovali do Terchovej, kde sme sa ubytovali vo veľmi peknom penzióne Malá Fatra. Po skvelej domácej večeri sme si pozreli sochu Jánošíka, ktorá sa týči nad Terchovou. Na druhý deň nás čakala už spomínaná túra po zbojníckych chodníčkoch pozdĺž Bieleho potoka. Bola naozaj nádherná. Tiesňavy s úzkymi lavičkami a rebríkmi, ktoré sa striedali s chodníčkami a úžasnými výhľadmi očarili aj zarytých odporcov turistiky.  Po obede v dedinke Štefanová sme sa vrátili do Terchovej a vyšantili v bazéne  relaxačného centra Terchovec. Na tretí deň sme po raňajkách navštívili Terchovské múzeum, v ktorom sme sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti o Jánošíkovi, ktoré sme doteraz nevedeli a v kostole sv. Cyrila a Metoda sme obdivovali pohyblivý drevený betlehém. Pokračovali sme do Starej Bystrice, kde je postavený originálny drevený Slovenský orloj a poslednou zastávkou bol hrad Budatín. Výlet sa všetkým páčil a veríme, že naň budú ešte dlho spomínať.

Deň matiek

Prváci-žabičky privítali svoje mamičky scénkou, kde sa zahrali na školu. Mamičkám zarecitovali básničky, ktorými sa poďakovali za ich starostlivosť a lásku, zaspievali piesne a na záver kvetinovej víle pomohli pozbierať kytičku kvetov. Na znak vďaky podarovali mamkám darček - kvetináčik so srdiečkom , vlastnoručne napísaný pozdrav a kvetinku.

"Mama je mama" - tak druháci zaspievali svojim mamičkám.A nielen to! Zarecitovali sme, zatancovali,  zahrali scénku a darovali im zvonkohru, ktorú vyrobili naše šikovné ručičky.Domov si mamičky okrem dojatia odniesli aj fialky v kvetináčiku, ktoré sme pre ne vypestovali.

Naši tretiaci si 12. mája pripravili program ku Dňu matiek. Poctivo sa prichystali na vystúpenie, aby ukázali to najlepšie čo vedia.
V programe mali zahrnuté snáď všetko, na čo si len spomeniete: prednes poézie a prózy, hru na hudobné nástroje, gitaru, flautu, divadielko, spev, gymnastiku, poďakovanie mamičkám a tiež si celý program sami uvádzali.
Mamičky mali možnosť vidieť krátky záznam z celoslovenskej súťaže pódiových skladieb v Trenčíne, kde sa dostali do striebornej kategórie, a tiež si vypočuť prednes poézie našej žiačky, ktorá sa umiestnila na 3. mieste na Hurbanovom pamätníku v Trnave.
Po záverečnej piesni deti odovzdali pripravené darčeky -vlastnoručne ušité ihelníčky - a tiež kvietok.

V štvrtáckej triede pirátov celý program moderovali na profesionálnej úrovni Magdika s Adelkou. Rodičia si vypočuli víťazné ukážky recitácie našich skvelých recitátoriek Táničky aj Silvinky. Hrou na hudobné nástroje nás potešili Matej, Miško a Adelka na gitare, Siska, Katka, Martin a Magdika na klavíri a Adelka s pani učiteľkou na flaute. Populárna pesnička „Horehronie“ tentokrát zaznela v podaní Silvinky. V záverečnej prezentácii venovali chlapci svojim mamám pár nežných veršov. Odovzdanie kytičky, ďakovného listu a sklenenej maľovanej vázičky mamkám zavŕšili pekný program.

Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia celoslovenská matematická súťaž. Tento rok sa pustilo do riešenia až 53 408 žiakov a študentov. Naše deti súťažili v kategórií Klokanko 2, 3, 4 a počínali si veľmi slušne. Z našej školy riešilo 25 detí. 7 z nich získalo titul Úspešného riešiteľa. Medzi druhákmi to bol Janko Špaček, medzi tretiakmi Riško Medlen, Barborka Juríčková, Rudko Antálek a Kubko Krakovský.  Medzi štvrtákmi - Adelka Dujsíková a Matej Krakovský. Dokonca štyria z nich sa umiestnili medzi 5% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku a to Adelka, Riško, Barborka a Rudko.

Poteší nás aj informácia, že 99% našich detí, ktoré sa zúčastnili tejto súťaže, sa umiestnilo v prvej polovici riešiteľov. Gratulujeme a len tak ďalej.

Rekonštrukcia priestorov školy

V sobotu 8.5.2010 sa konala prvá brigáda v rekonštrukcii priestorov školy, ktorá bude sídliť  na Ulici Gorkého č.4. Naplánované práce boli najmä búracie, nakoľko bolo treba upraviť veľkosti miestností tak, aby z nich boli triedy, jedáleň a herňa. Radi by sme sa aj touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovali tatinom našich detí, ktorí obetovali svoj voľný čas a prišli pomôcť. ĎAKUJEME patrí pánovi Bernhauserovi, Blahovi, Černinovi, Dujsíkovi, Horniakovi, Kapičákovi, Kubányimu, Michálikovi, Motúzovi, Mrvovi, Pěčkovi, Rakovi, Vajlovi. So zbíjačkou, búracím kladivom, lopatami a čakanmi sa oháňali zo všetkých síl, a tak stihli do poobedia urobiť všetko, čo bolo treba. (Dúfame, že ich veľmi nebolí celé telo). Pomáhali aj deti Maťko Horniak a Davidko Bernahauser, usilovne zametali a vynášali sutinu. Neskôr sa pridali aj Adelka a Radko Dujsíkoví, ktorí to majú do školy doslova na krok. Poďakovanie patrí aj p. Juríčkovej a Dujsíkovej, ktoré oteckom doplnili energiu chutnými koláčmi.
PS: Viac foto vo Fotoalbume 

Deň Zeme - Zelený deň

To, že uctiť si našu Zem ide ruka v ruke aj so zábavou, dokázali vo štvrtok aj naše Rybičky spolu s Matpaťákmi. Rybičky vyrobili z kartónu húseničku Envirku  a Matpaťáci prekrásnych motýlikov z plastových fliaš. Spoločne si so záujmom pozreli film  s enviromentálnou tematikou a všetky novozískané poznatky uplatnili v spoločnej súťaži. Súťažili v zmiešaných družstvách / to aby sa utužovalo priateľstvo a solidarita / a nielenže odpovedali na otázky, ale prenášali aj  ranených a preskakovali  trhlinu v zemi, spôsobenú zemetrasením. Diplomy a odmena samozrejme nesmeli chýbať.

Aj žabičky sa rozhodli osláviť tento deň rôznymi aktivitami.V rannom kruhu sa  na rozohriatie zahrali rôzne eko hry, prezentáciou sa dozvedeli zaujímavosti o našej Zeme a potom samostatne riešili úlohy z matematiky a zo slov.jazyka. Na konci vyučovania si vyrobili papierových psíkov.V školskom klube zasa použili vrchnáky z plastových fliaš, z ktorých si vyrobili pekné jarné kytice  a tiež si z far.vrchnákov poskladali rôzne obrázky -  domček, slniečko .

Týždeň hlasného čítania

Týždeň hlasného čítania sme si naozaj  užili !Čítali nám nielen naše psni učiteľky, ale prišiel nám čítať aj otecko Julky Faganovej a mamička Janky Mikulkovej.
Všetci vieme, že ku každému poriadnemu zámku patrí aj nejaké to strašidlo. A práve o strašidlách rôzneho druhu nám prečítal a porozprával pán Ivan Mačák v mestskej knižnici. Bŕŕŕ.
Rybičky

Dni zdravia

Od 12.  do 16. apríla prebiehali v Skalici Dni zdravia, ktorých sa aktívne zúčastnili aj deti našej školy. V stredu, 14.4., deti vystúpili v Dome kultúry. Silvinka K. zaspievala všetkým pre radosť pieseň Horehronie a dievčatá a chlapci – gymnasti, v spolupráci s TJ Sokolík, predviedli tanečno-gymnastickú skladbu Tancujúca dúha. Spolu s ostatnými štvrtákmi sme potom okoštovali zdravé pomazánky pripravené školou Via Humana a tiež sa nechali pomaľovať na tvár krásnymi ornamentami a inými obrázkami. Jednou z akcií bola možnosť vyskúšať si umelé dýchanie a masáž srdca, kde deti za absolvovanie dostali diplom mladého záchranára.

          V piatok, 16.4.,  naši tretiaci a štvrtáci pomohli pri realizácií zbierky na konto Ligy proti rakovine a boli hrdými nositeľmi žltých narcisov. Dúfame, že peniaze, ktoré sa podarilo deťom vybrať, pomôžu ľuďom, ktorí to potrebujú.

Matematika na šachovnici

V piatok 9. 4.sme s našimi prváčikmi- žabičkami začali pracovať na projekte " Matematika na šachovnici". Hravou formou si deti overovali svoje znalosti z matematiky, precvičovali pamäť a orientáciu na šachovnici. Pracovali v skupinách a každé dieťa si za svoju prácu zaslúžilo diplom, ktorý si mohli dotvoriť podľa vlastných predstáv. Tak, ako maličký pešiak na šachovnici postupuje stále dopredu a chce sa stať silnejšou figúrou, aj my budeme pokračovať v tejto ceste. Keď na tejto hodine boli deti malými pešiakmi, na najbližšej sa z nich stanú, vďaka znalostiam a schopnostiam, strelci a jazdci.

Veľkonočný bleskový šachový turnaj

Naši malí šachisti  sa počas tréningu dohodli, že si zahrajú bleskový šachový turnaj. To znamená, že každý hráč má na partiu iba 5 minút. Zúčastnilo sa ho 11 detí systémom každý s každým. Hrali: Danko, Sabinka, Maťko, Denisko, Rudko, Radko, Andrejko, Dominik, Riško, Jurko, Matúško.

Najlepšie sa darilo Riškovi Medlenovi, druhý Bol Jurko Budinský. Na treťom mieste sme mali Rudka Antálka a dvojicu Dominik Rusnák a Andrejko Juríček. Gratulujeme však aj ostatným hráčom.

Veľkonočné tvorivé dielničky

V stredu 31.3.2010 deti našej školy spolu s rodičmi prežili pekné popoludnie v tvorivej veľkonočnej atmosfére, pretože sa uskutočnili veľkonočné tvorivé dielničky.

Deti s rodičmi mali možnosť vyzdobiť si veľkonočné vajíčka voskovou technikou, servítkovou technikou, vyzdobiť si medovníkové vajíčka, maľovať sadrové odliatky s veľkon.námetmi, vyrobiť si z papiera obrázky a aby si všetko mohli odniesť domov, vyrobili si papierové košíčky  a s p. Švrčkom sa deti naučili pliesť korbáče . Na tvorivých dielničkách svoje umenie prišla ukázať p.Novická, ktorá nám ukázala svoju techniku zdobenia vajíčok.A mali sme čo obdivovať, pretože jej vajíčka vyzerali ako svadobné.

A tak mohli chlapci s korbáčmi vyšibať dievčatá, ktoré pre nich mali pripravené vlastnoručne vyrobené vajíčka.

 

Deň podľa Amosa

V pondelok 29.3.2010 pedagog.pracovníci pripravili pre deti prekvapenie. Deti sa v tento deň učili inakšie ako sú zvyknutí.V každej triede prebiehala výuka napr.Kovbojský deň(deti spievali, hádzali do terčov, vyrábali si koníkov), Indiánsky deň ( deti si zdobili hlavy  indiánskymi  čelenkami, učili sa spoznávať indiánske písmo, vyrábali si totem,maľovali indiánske vymaľovávanky), deň riešenia rébusov (riešili rébusy so zápalkami, maľovali so zatvorenými očami), anglický deň( deti si hravou formou zopakovali rôzne slovíčka).

Jaro na dedine - skanzen Strážnica

V piatok 26.3.2010 mali deti možnosť spoznať ,ako prebiehala príprava na veľkonočné sviatky na dedine a zvyky s týmto sviatkom súvisiace - vynášanie moreny, pletenie korbáčov,výroba píšťalky z vŕbového dreva. Pri vstupe do areálu deti privítala fašianfová maska medveďa sprevádzaná harmonikárom, s ktorými si deti zatancovali.Dozvedeli sa , ako sa zdobili veľkon.vajíčka,, ako deti s rapkáčikmi chodili po dedine, mali možnosť nielen sledovať výrobu mazanca, judášov a božích milostí, ale ich aj priamo ochutnať.Staré babičky v krojoch deťom porozprávali biblické príbehy, ktoré sú späté s Veľkou nocou.

  

Deň vody 23.3. 2010

1.ročník - Žabičky

Deň sme začali rozhovorom  a vypracovaním úloh v časopise o dôležitosti a význame šetrenia vody. Pokračovali sme umeleckou prezentáciou. Zopakovali sme si, čo sme sa o vode učili, a že bez vody nemôžeme žiť. Súčasťou dňa bola i ochutnávka vody zo Štefanova, Radimova i z Kútov. Deti v menších skupinkách vytvárali pojmové mapy – kresbou ale hlavne písmom zachytili všetko, čo si zapamätali. Všetky „mapy“ sme si spoločne prezreli.

Matematiku sme si precvičili počítaním hokejových zápasov  a snehových gúľ. Zo zimných športov spojených so skupenstvom vody (deti stihli vypočítať i príklady, ktoré mali byť na domácu úlohu), sme prešli na letné dovolenky a odpočinok – z papierov sme si poskladali loďky, ktoré si deti ozdobili číslami. More so všetkým,  čo k nemu  patrí (ryby, kotvy, ostrovy, žraloky, siete, riasy, potápači)  bolo pre prvákov hračkou.

Prírodoveda bola plná pokusov s teplou a studenou vodou, rozpustnosť a nerozpustnosť látok – cukor, soľ, múka, granulový čaj, drievka, mince, olej, ocot. Výskumníci zapisovali, čo zistili a informovali  o vôni, chuti i farbe.

Na hodine telesnej výchovy súťažili „sladké“ rybky proti „slaným“. I keď šikovnejšie bolo  družstvo slaných, víťazom je každý , kto sa dnes o vode niečo dozvedel.   

Na záver  deti  v školskom klube kreslili obrázky o znečisťovaní našich vôd.

2.ročník - Rybičky

U druhákov sme začali vyhľadávaním informácií o vode.Potom deti pokračovali prezentáciou svojich projektov"O vode" a vyhodnotením najlepšieho projektu.A už sa veľmi tešili na konferenciu,na ktorú sme boli pozvaní k tretiakom.Bolo to naozaj ako na skutočnej konferencii.Na záver sme sa porozprávali, ako sa máme správať a čo máme robiť, aby sme vodu neznečisťovali.

3.ročník-Ohniví orli

U tretiakov sme si deň vody pripomenuli usporiadaním Vedeckej konferencie o vode, ktorú sme prezentovali najskôr druhákom a v poobedňajších hodinách našim rodičom. Príprava  deťom zabrala dosť času, ale výsledok bol veľmi dobrý a poučný, Počas tejto prezentácie sme sa venovali týmto témam:   

                                              Zem – modrá planéta

                                               Vodstvo SR

                                               Fyzikálne a chemické vlastnosti vody

                                               Živočíchy a rastliny vodnej ríše

                                               Voda ako živel

                                               Minerálne a liečivé vody

                                               Pitná voda v Skalici

                                               Rozprávka o Skalici(vlastná tvorba)

                                               Strážcovia vodnej ríše

                                               Spojenie krásy architektúry a vody

                                               Voda a umenie

                                               Archimedov zákon

            Dúfam, že sme aj my svojou kvapkou prispeli k zvýšeniu povedomia o nenahraditeľnosti a potrebnosti vody a pripomenuli heslo tohto roku – čistá voda pre zdravý svet.

4.ročník- Piráti

Pri príležitosti Dňa vody sa v štvrtáckej triede uskutočnil projektový deň, ktorým sme si chceli pripomenúť potrebu ochrany pitnej vody. Hneď ráno sme si v rannej komunite rozprávali o symboloch vody v rozprávkach, pesničkách a prečítali sme si povesť o Dunajskej zlatej rybke. Potom sme si hovorili o tom, ako sa najčastejšie voda na našej planéte znečisťuje a rozšírili sme si informácie prostredníctvom prezentácie. Pozreli sme si nádherné zábery z morského života a film o potravovom reťazci morských živočíchov. Na tabuli sme spoločne vytvorili pojmovú mapu, v ktorej sme zhrnuli všetko, čo o vode vieme. Neskôr sme kreslili  vo dvojiciach obrázky o čistej a znečistenej vode, ktoré sme prezentovali a hodnotili spoločne so spolužiakmi. Práce sa nám vydarili, boli nápadité aj vtipné. 

Skalický šachový festival

Dňa 20. 3. 2010  sa v Skalici uskutočnilo ďalšie kolo regionálneho šachového festivalu detí a mládeže a súčasne celoslovenskej súťaže GPX.Zo 17 detí, ktoré hrali za Skalicu bolo 10 detí z našej školy. Zahrať si boli: Matej Krakovský, Jakub Krakovský, Rudko Antálek,Dávid Kunák, Lívia Sedláčková, Barborka Juríčková, Andrejko Juríček, Radko Dujsík, Jurko Budinský a Danko Michálik. Najlepšie sa darilo Jurkovi Budinskému ktorý z 80 hrajúcich detí v turnaji A (do 14 rokov), skončil 29 a súčasne sa stal víťazom kategórie do 8 rokov.

Dobre sa darilo aj ostatným hráčom, pochváliť musíme aj našich nováčikov v súťaži – Rudka Antálka a Danka Michálika.

 

Šachisti v Štefanove

Dňa 28. 2. 2010 si naši malí šachisti boli zahrať v Štefanove, kde sa konal regionálny šachový festival a súčasne ďalšie kolo súťaže GPX. Našu školu tento krát reprezentovalo 5 detí: Jurko Budinský, Radko Dujsík, Lívia Sedláčková, a súrodenci Krakovskí.

Spomedzi 52 súťažiacich sa najlepšie darilo Jakubkovi Krakovskému, ktorý skončil v konečnom poradí 7, a vo svojej kategórií do 11 rokov, získal bronzovú medailu. Dobre si počínal aj Matej Krakovský, ktorý v celkovom poradí skončil 14.

Dobre si zahrali aj ostatné deti a na najbližšom turnaji 20. marca v Skalici im budeme všetci držať palce.

Návšteva predškolákov

Dňa 19. februára 2010 navštívili prvý ročník našej školy predškoláci zo Súkromnej materskej školy Slniečko.

„Hviezdičky“ (predškoláci)  pomohli kuchárovi z mlsného kráľovstva zachrániť princeznú pred drakom. Nájdením správnych tvarov čísel  z rôznych znakov vytvorili brod cez rieku. Vypočítaním príkladov pomohli získať jabĺčka pre víly, ktoré dali kuchárovi dobrú radu. Deti našli zhnité polienko a vymenili ho za správne napísané písmenko. Prváci čítaním slov na obláčikoch odkrývali ukryté slniečko, ktoré sa bálo, ako všetko dopadne. Posledný obláčik sa stratil pri spoločnom speve piesne Slniečko sa zobudilo.  Kuchár sa dostal až k drakovi. Bez zbrane, s použitím rozumu a šikovnosti, presvedčil draka, že sú na svete lepšie maškrty ako princezné. Deti vymýšľali pochúťky pre draka, ktoré mu zachutili. A tak žili v kráľovstve všetci šťastne a pokojne. Len drak bol ešte stále smutný. Prezradil kuchárovi, že nemá žiadne meno. Predškoláci hravo zvládli aj poslednú úlohu. Písali na tabuľu svoje mená a tlačené písmenká. Prváci predviedli v menách písané tvary písmen, aby si mal drak z čoho vyberať. Kuchár poďakoval deťom za pomoc sladkou odmenou.

Dúfame, že sa budúcim prváčikom u nás páčilo a prajeme im úspešný vstup do základnej školy. 

Správy z Jasnej - 5. deň

Ráno pred odchodom býva vždy rušno. Rovnako tomu bolo i dnes. Presne podľa plánu sme o 10. hod. zamávali  "vajíčku" s odkazom, že o rok sa vrátime. Teraz je 11.35 a prechádzame cez Žilinu. Ak bude cesta plynulá o 15. hod. by sme mohli byť pred Jezuitským kostolom.

 

Správy z Jasnej - 4. deň

Dnes to bolo veľmi náročné. Všetky deti sa vyviezli "vajíčkom" na svah a zdokonaľovali sa v lyžovaní. Jednotka lyžovala na "ľadovci" (z Chopku - 2024 m n.m.). Bola tam príšerná zima a nebolo takmer nič vidieť. Ale ten pocit stál za to. Aj deti z tretej skupiny veľmi pokročili oproti utorku. Väčšina z nich lyžovala po červenej až dolu k hotelu. Po obede sa vytrvalí lyžiari opäť vrátili na svah, tí unavenejší si mohli vyskúšať lezenie po horolezeckej stene, ktorá je v hoteli, alebo sa sánkovať na kopci za hotelom. Pred večerou sme ešte stihli vedomostný kvíz. Po večeri sme sa ešte na záver našej expedície stretli s vládcom zimy a pripravili sme mu veselú guľovačku. Teraz beží rozlúčková diskotéka, na ktorej sme dostali diplomy a medaile.

Správy z Jasnej - 3. deň

Dnes boli "jednotky" trochu viac na východ. Boli na najťažších zjazdovkách, čiže na čiernych. Dve šikovné lyžiarky zlyžovali skoro celé Nízke Tatry. Tí menej odvážnejší išli okľukou, čiže traverzom. Natálku Nemcovú preradili z tretej skupiny do druhej. Bola z toho veľmi natešená. Aj deťom z druhej a tretej skupiny sa dnes dobre darilo. Tretia skupina pod vedením Flippera jazdila na lane a poobede tí odvážnejší sa vyviezli "vajíčkom" hore na vlek. Rady Flippera najviac využili Linduška a Klárka a Matúš. Teraz beží pyžamová párty, počas ktorej si pozeráme rozprávku. Strava nám aj dnes chutila, raňajky boli párkové, obed palacinkový a večera cestovinová. (Dnešné správy pripravila Tánička).                    

  

       

Správy z Jasnej - 2. deň

Dnes bola prvá skupina na "padáku". Bol to veľmi strmý kopec, niektorí ho hravo zvládli. Tí, ktorí sa báli mohli ísť okľukou. Druhá skupina tiež jazdila na vleku vo výške 1400 m nad morom. Tam sme sa dostali vo vajíčkach (kabínková lanovka vo forme vajíčka). Tretia skupina dne húževnato lyžovala z menšieho kopca a zajtra tiež vyskúša vlek. Zjazdovky sú úžasné, jedlo je tu super, ubytovanie takisto. V hoteli je dobrý detský kútik - sú tu hračky, rebrina, šmýkačka, hojdačka, farbičky a výkresy. Dnes sme hľadali indície, ktoré nám prezradia tajný názov našej expedície.

Viac foto vo fotoalbume.

Správy z Jasnej - 1. deň

Pricestovali sme dobre, o 12. hodine sme už sedeli na obede. Po ceste nám všetkým vytrávilo, takže obed (špagety s mäsom a syrom) nám všetkým chutil. Po obede sme sa ubytovali, izby máme pekné, čisté, kúpeľne zrenovované. Po vybalení vecí sme išli na menší kopec za chatu, kde nás Flipper rozdelil do troch družstiev, aby sme už od zajtra mohli lyžovať. Zvyšný čas do večere  sme vyplnili sánkovaním, bobovaním a lopatovaním pri hoteli. Večera chutila rovnako dobre (zapekané kuracie mäso s broskyňou a syrom, príloha  ryža a hranolky). Teraz beží zoznamovacia diskotéka a o deviatej sa chystáme zaľahnúť. Dovidenia zajtra.

   

 

Zápis do 1.ročníka

Dňa 5.2.2010 sa v našej škole uskutočnil zápis prváčikov pre školský rok 2010/2011. Deťom bolo prostredie školy už dobre známe, nakoľko si naše triedy boli pozrieť počas vianočných tvorivých dielničiek. Preto sa vôbec nehanbili a na zápis sa tešili. Úlohy, ktoré plnili počas cesty rozprávkami  „O troch prasiatkach“ a „Červená čiapočka“ boli zamerané na sledovanie školskej zrelosti. Pani učiteľky sledovali úroveň komunikačných schopností detí, matematické predstavy, zrakové a sluchové vnímanie, grafomotorické zručnosti. Po splnení rozprávkových úloh sa za odmenu zahrali na počítačoch výukové programy, ktoré v škole využívame v 1. ročníku. Starší spolužiaci pre budúcich prvákov pripravili drobné darčeky: stojančeky na ceruzky, veselé slniečka a štvorlístkový prívesok pre šťastie.

 Mini playback - show

Mnohí z nás túžia zažiť " pár minút slávy" alebo stať sa nejakou slávnou hviezdou - herečkou, speváčkou, hokejistom... Zažiť pár minút slávy, potlesk, povzbudivé výkriky si mohli užiť tie deti, ktoré sa prihlásili do 1.ročníka našej Mini plavback show. A veru sa nezľakli ani naši najmenší -prváčci, ktorí sa dokonca prihlásili zo všetkých tried najviac. Vôbec sa nezľakli divákov, ani poroty a podali naozaj skvelý výkon.A my všetci diváci sme mali pred sebou spevákov ako Dádu, Vanesku s tanečníčkami,Jojo band Ivana Mládka aj so svojou skupinou, Michaela Jacksona, Lady Gaga, Madonu, rapovú skupinu.A že sa páčili, svedčil potlesk .No zvíťaziť mohol len jeden . Víťazom sa stal Martinko Tomek ako Lady Gaga.Karneval

Na piatok 29.1. sa deti tešili preto , lebo v tento deň si deti prevzali nielen odmenu za svoje polročné úsilie ( vysvedčenie) ale v tento deň u nás sa konal karneval. Hneď  od skorého rána sa v škole schádzali masky od výmyslu sveta - čarodejnice, víly, indián, kovboji, Indian Johns a mnohé iné. Každá trieda si usporiadala oslavu - tancovalo sa, hrali sa súťaže,ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Samozrejme nechýbala ani tombola, z ktorej deti mali radosť. Ani sme sa  nenazdali, ubehlo dopoludnie, deti si prevzali vysvedčenia , odpočinuli si v školskom klube najmä pri počítačoch( no niekde karnevalová zábava pokračovala ešte i v klube ) a pobrali sa domov pochváliť sa  a podeliť sa so svojimi zážitkami svojím rodičom.
     Za históriou nášho mesta

Že v našom Záhorskom múzeu v Skalici je veľa zaujímavostí z histórie nášho mesta a jeho okolia, sa presvedčili naše rybičky, teda žiaci z druhej triedy.
Najviac obdivovali starobylé meče, sekery, mamutie zuby. Pri pohľade na dereš ich potešilo, že dnešní neposlušníci už na ňom nemusia podstupovať palicovanie.

   


 
VŠETKOVEDKO

Dňa 2. 12. 09 sa naši tretiaci a štvrtáci mali možnosť zapojiť do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Do súťaže sa zapojilo 12 tretiakov a 10 štvrtákov a počínali si naozaj dobre. Najlepšie sa darilo Barborke Juríčkovej, ktorá vo svojej kategórií obsadila 5. miesto, Maťko Michalovič bol deviaty a Adelka Dujsíková bola sedemnásta. 

Otázky boli vybrané z každého vyučovacieho predmetu, nielen z matematiky a slovenčiny, ale aj z vlastivedy, prírodovedy, hudobnej a dokonca aj z výtvarnej výchovy.

            Môžeme sa na niektoré z nich spolu pozrieť:

Janka niečo položila na váhu, ktorá ukázala 850g. Čo mohla vážiť?

            a/ 3 rožky                    c/ liter mlieka

            b/ ceruzku a gumu      d/ 4 banány

Správna odpoveď je d.

 Čo robí ilustrátor?

            a/ kreslí obrázky do kníh

            b/ skladá piesne

            c/ píše básne

            d/ sprevádza na výstavách obrazov

Správna odpoveď je a.

Mikulášsky šachový turnaj

V decembrových aktivitách nesmieme zabudnúť na činnosť našich malých šachistov. Tí si v dňoch 3. a 4. decembra v škole zahrali Mikulášsky šachový turnaj. Hrali v dvoch kategóriach – začiatočníci a pokročilí. V kategórií začiatočníkov hralo 9 detí: Sabinka V, Sašenka J, Radko D, Andrejko J, Danko M, Maťko K, Davidko B, Niky F, Jurko B. V tejto skupine sa najlepšie darilo Radkovi Dujsíkovi. Na druhom mieste skončil Niky Fulek a tretí bol Jurko Budinský.

V druhej kategórií hralo 10 detí: Rudko A, Barborka J, Lívinka S, David K, Paľko K, Riško M, Maťko K, Matejko M, Marek M, Dominik R. Tu sa opäť presadila Lívinka Sedláčková, ktorá skupinu vyhrala, druhý bol Matej Krakovský a tretí Riško Medlen.

Vianočné besiedky

V týždni od 14. – 18.12.2009 sa v našich štyroch triedach uskutočnili vianočné besiedky pre rodičov a priateľov školy. Zostaviť a nacvičiť program tento rok bolo náročné, pretože nám plány prekazila chrípka, ktorej sa v našej škole zapáčilo a navštívila mnoho detí. Nakoniec sa to však deťom podarilo a potešili svojím vystúpením rodičov aj príbuzných.

V triede prváckych žabičiek rodičia najviac ocenili dramatizáciu rozprávky  „O rukavičke“, ktorú naši najmenší hrali v angličtine, ale nemenej pekné boli aj ostatné anglické a slovenské vianočné piesne i koledy a básničky. Žabky sa pochválili aj hrou na flautách, keď zahrali s pani učiteľkou Evičkou Tichú noc.

Druhácka trieda Rybičiek zahrala dojímavý príbeh „O pastierikovi“, ktorý obdaroval Ježiška. Dievčatá - rybky tiež nacvičili veselý tanec snehových vločiek a spoločne s chlapcami zarecitovali vianočné a novoročné vinše.

Tretiacka „šachová“ trieda hrala rozprávku „O snehovej kráľovnej“.  Celá rozprávka bola sprevádzaná videoprojekciou, ktorá zaujímavo dopĺňala dej. O hudobný sprievod sa postarali šachisti – gitaristi, a išlo im to veľmi dobre.

Štvrtáci – piráti predviedli vo svojom programe pravdivú scénku z dnešného uponáhľaného sveta, z ktorého sa vytráca pôvodný zmysel a posolstvo Vianoc, ukázali tiež svoje hudobné majstrovstvo v hre na nástrojoch a tak isto ako všetky triedy, pochválili sa anglickými pesničkami a básničkami.

Všetky triedy pripravili vlastnoručne vyrobené drobné darčeky, ktoré obdarovaných rodičov veľmi potešili.

   

   

Deň otvorených dverí

V piatok 11.12.2009 sa v našej škole konal Deň otvorených dverí, ktorý bol už tradične spojený s vianočnými dielničkami pre predškolákov. Kým si rodičia pozerali prezentáciu  a pýtali sa na informácie, ktoré ich zaujímali ohľadom našej školy, ich ratolesti si vyskúšali svoju šikovnosť a tvorivosť v zdobení medovníkov, maľovaní vianočných ozdôb, aj pečení vianočných oblátok.

  

Veľká cesta z Arktosu

V utorok 8.12.2009 deti 1. a 2.ročníka navštívili divad.predstavenie v Bratislave "Cesta z Arktosu" - bábkové divadlo,kde sa deti zoznámili s národom Elfov, ktorý na severnom póle pracuje a zabáva sa vo Veľkom dome, kde vládne poriadok a každý a všetko má svoje presne určené miesto. Vo Veľkom dome sa triedi pošta prichádzajúca od detí z celého sveta. Podľa toho, koľko pekných listov príde, toľko sladkostí, medovníčkov a všakovakých hračiek sa pripravuje v ďalších častiach domu. Elfovia majú preto celý rok veľa práce, no stále im zostáva čas aj na hry a zábavu a niekedy aj na vystrájanie huncúctiev.
V presne určený deň sa vrchovato naložené čarovné sane rozbehnú na Veľkú cestu, aby obleteli celý svet. V saniach sa vezú anjel s čertíkom a sobí záprah pevne drží v rukách deduško Mikuláš. A samozrejme na záver Mikuláš s čertíkom nezabudli obdarovať všetky deti mikulášskymi balíčkami. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a domov cestovali s pekným pocitom.

  

Daruj hračku

„Ak máš dobré srdce , daruj hračku „ – spočiatku to vyzeralo, že deti sa nedokážu rozlúčiť  so svojimi hračkami. Ale ako sa blížil dátum 3.12. , tak aj naším deťom sa srdce prebudilo. Vianoce sú najmä o rozdávaní radosti a lásky. Hračky,(boli naozaj pekné a bolo ich veľa) ktoré deti priniesli do školského klubu v Špeciálnej základnej škole v Skalici, im rozžiarili tváre.

Červený deň

V piatok 4.12.2009 sme mali v škole už v poradí druhý farebný deň - " Červený deň".  A pretože  bolo  Mikuláša, tak sme sa všetci  vyparádili nielen do červenej farby, ale samozrejme mnohí nezabudli ani na mikulášske čiapky a čertovské rožky.

   

Víanočné tvorivé dielničky

V piatok, 4.12.2009, sa v triedach Súkromnej základnej školy v Skalici uskutočnili vianočné dielničky. V začínajúcej predvianočnej naháňačke boli tvorivé dielničky pre dospelákov príjemným spomalením a časom, kedy sa spolu s deťmi mohli nadýchať správnej vianočnej atmosféry a vyrobiť si množstvo krásnych vianočných darčekov. Deti spolu s rodičmi si mohli vyrobiť svietniky, vianočný tanier ,anjelika z vaty, vianočné ozdoby z papiera, zo sadry, vyskúšať si obrúskovú techniku.

   

Halloween

V stredu 28.10.2009 sme oslávili už štvrý raz Halloween. Aj keď je to najobľúbenejší americký sviatok, u nás sa už tiež teší veľkej obľube.A tak v podvečerných hodinách sa v skalickom jezuitskom kostole stretli deti v rôznych maskách spolu s rodičmi.Nikto vôbec  nevedel, čo sa bude diať, až naraz zhasli svetlá a deti s úžasom sledovali príchod troch sestie rčarodejníc , ktoré zablúdili a ocitli

sa v človečej ríši. Aby sa mohli vrátiť naspäť, museli im pomôcť deti, ktoré sa vydali do ulíc s cieľom získať ingrediencie na nápoj. Aby po ceste nezablúdili, tak si svietili lampášikmi. Po vyriešení úloh priniesli prísady , ktoré boli potrebné k príprave nápoja. A že to boli prísady!!! - prasačie ucho, paprče, dokonca aj chvostík ... Než sestry odleteli, poďakovali sa deťom za ich pomoc a odmenili ich sladkosťou.
Po odlete čarodejníc si deti zatancovali , občerstvili sa teplým čajíkom a chlebíkom s masťou a cibuľou. A prečo cibuľa? Aby pri návrate domov boli chránení pred zlými duchmi.

     

Čierny deň

Na stredu 28.10.2009 sme sa všetci veľmi tešili, pretože nás večer čakala oslava Halloweenu. Ale už i dopoludňajšie vyučovanie sa nieslo v duchu strašidelnej noci - snažili sme sa všetci prísť oblečení v niečom čiernom - ako to dopadlo, možno vidieť .

 

Jabĺčkový týždeň

Počas celého týždňa od 12.10. - 16.10.2009 vo všetkých ročníkoch prebiehal Jabĺčkový týždeň. V každom ročníku sa uskutočnili rôzne aktivity spojené s jabĺčkom a so zdravou výživou - rozprávali si o zdravej výžive, spievali piesne o jabĺčku , kreslili , vystrihovali jabĺčka. Mamičky celý týždeň nosili deťom napečené rôzne jablkové koláče, za čo im patrí naša veľká vďaka. Dokonca deti 2. ročníka sa na jeden deň vzdali sladkostí a stravovali sa zdravo ovocím a zeleninou. Ale i deti v Školskom klube pripravili pre všetkých spolužiakov prekvapenie.Hneď ráno upiekli s pomocou pani vychovávateľky Vierky a našej pani riaditeľky Janky jablkové štrúdle. Vyvrcholením bol Jabĺčkový beh 22.10.2009 na Letnom štadióne v Skalici, ktorého sa zúčastnili naše malé žabičky ( 1.roč.). Za odmenu  si deti odniesli jabĺčko .

   

Návšteva hviezdárne

V rámci projektu Po potulkách po regióne sa deti 3.-4.ročníka vypravili navštíviť hviezdáreň v Sobotišti. Samozrejme nezabudli ani navštíviť  Mohylu M.R.Štefánika                  v Brezovej pod Bradlom.

Kŕmenie danielov

Už každoročne sa deti vyberú počas jesene na vychádzku k danielom. Ani tento rok to nebolo inak , iba s tým rozdielom , že detí bolo tohto roku viac a tak daniely sa báli k nám priblížiť. Pri návrate domv sme sa zastavili v blízkom psom útulku, kde pri pohľade na toľko psíkov mali mnohí slzy v očiach. 

   

Šarkaniáda

V sobotu  10.10. 2009 sa konal 3. ročník Šarkaniády. Mnohých neodradilo ani horšie počasie a prišli s rodičmi do Zlatníckej doliny na chatu Amor. Vietor pofukoval, tak mnohé šarkany vyleteli vysoko nad naše hlavy  a poletovali si sem a tam. I tento rok sa opekali špekáčiky, len deti si ich museli najprv nájsť. Rodičia pre každý ročník pripravili rôzne úlohy , ktoré deti úspešne vyriešili a tak medveď, vlk, zelená víla mohli deti odviesť hľadať špekáčiky. Niektorí odvážlivci ( Adelka D. a p. vychovávateľky Vierka , Monika a Eva) sa zahrali aj na Tarzanky.  Aj keď niektoré s veľkým strachom, prešli  lanovú dráhu Tarzaniáda.

.    

Slávnostné otvorenie šk. roku 2009/2010 

Nový školský rok sme oslávili v pirátskom štýle. Do školy zavítal pirát z Karibiku Jack Sparow a Elizabeth. Keďže jeho slávna loď Čierna perla stroskotala, na dne oceána skončil aj vzácny poklad. Jack sľúbil deťom, že ak mu pomôžu poklad nájsť, podelí sa s nimi o korisť. Všetky deti sa s veľkým úsilím pustili do plnenia pripravených úloh. Chytali rybky, zbierali rozsypané perly, vynášali vodu z potopenej lode, čistili zemiaky pre námorníkov, vymysleli báseň pre boha morí Poseidona, poskladali rozbitú loď, až nakoniec našli podľa súradníc na kompase poklad. Jack dodržal slovo a rozdelil sa s nimi o sladké balíčky. Elizabeth predstavila ešte námornícke pani učiteľky, ktoré sa budú v tomto školskom roku venovať deťom a odviedla všetkých do školy, kde si pozreli svoje triedy s peknou výzdobou.