šk. rok 2010/2011

Prázdniny so školičkou -Pirátska expedícia

Hotel Biela medvedica v dedinke Bystrá (Nízke Tatry) a jeho okolie sa v týždni od 8.8. – 12.8.2011 premenili na tajuplný ostrov, na ktorom hľadali poklad piráti – deti z našej školy. Hneď prvý deň sa rozdelili do tímov podľa farebných šatiek, vymysleli si meno, pokrik a namaľovali vlajku.  Počas celého týždňa plnili pirátske úlohy a spoznávali prírodné krásy nášho najväčšieho národného parku.  Navštívili Bystriansku jaskyňu, farmu s koníkmi a ďalšími zvieratami, Tále, prírodnú nádrž Krpáčovo, wellness bazén a cestou naspäť Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Predposledný deň večer sa deťom podarilo nájsť aj sladký poklad, ktorý si zamenili za zozbierané perly za splnené úlohy. Na pamiatku na túto expedíciu im okrem pekných spomienok zostanú i pirátske tričká, ktoré si namaľovali. 

Posledný deň v škole

Vo štvrtok 30.6. sme slávnostne ukončili šk.rok 2010/2011. Po úvodných slovách  p.riaditeľky Janky  naši herci z dramatického krúžku si pre nás pripravili
peknú a humornú rozprávku " Tri zlé princezné ", ktoré skrotili aj trojhlavého draka.Mnohé deti si prevzali knižné odmeny za dobré výsledky a úspešnú reprezentáciu
našej školy. Na oslavu tohto dňa nás p.uč.Zuzka naučila veľmi pekný tanec. A potom sa deti pobrali do svojich tried, kde im p.učiteľky rozdali vysvedčenia.Aj naši najmenší- prváčikovia- si domov odniesli svoje prvé vysvedčenie so sladkou odmenou.
Všetkým deťom prajeme pekné prázdniny plné nových zážitkov.

 

Stolnotenisový turnaj

Utorok a stredu pred ukončením školského roku si naše deti zahrali stolnotenisový turnaj. Hrali v 4 kategóriach.
4.-5. ročník chlapci – hralo 12 detí                             
4.-5. ročník dievčatá – hrali 4 deti
            1/ Matej M (4.r)                                                                        1/ Silvia K (5.r)
            2/ Matej K (5.r)                                                                         2/ Agáta L (4.r)
            3/ David K (4.r)                                                                        3/ Táňa T (5.r)   
         
2.-3. ročník chlapci – hralo 10 detí                             
2.-3. ročník dievčatá hralo 8 detí
            1/ Juraj B (2.r)                                                                         1/ Sabina V (3.r)
            2/ Andrej J (2.r)                                                                       2/ Julka F (3.r)
            3/ Radko D (2.r)                                                                      3/ Ema R (2.r)

Musím vyzdvihnúť, že deti si turnaj organizovali aj robili rozhodcov prevažne samy.           Víťazom gratulujeme

Záhorácka žiacka liga v šachu

Od novembra deti našej školy boli účastníkmi tzv Záhoráckej žiackej ligy(VI. ligy) v šachu. Hralo ju 8 družstiev. Dve zo Štefanova, dve zo Senice, dve z Malaciek a dve zo Skalice. Turnaj sme odštartovali oficiálne pod hlavičkou Slovenského šachového zväzu ako VI. Ligu, ktorá je zatiaľ vytvorená len v našom regióne. Hrali sme dvojkolovo každý s každým, a aj napriek časovým  problémom sa nám podarilo túto ligu zdarne dohrať. Naše družstvo Štvorlístok B skončilo na peknom treťom mieste a družstvo Štvorlístok A na piatom mieste. Musím vyzdvihnúť zodpovednosť detí a odhodlanie, mimoriadne dobré výsledky dosiahol Jakub K, ktorý vyhral 11 partií z 12, a Rudko A. vyhral 9 z 11 partií. Dobre si však počínali aj Maťko K, Radko D, Emka R. Barborka J.

Deťom za reprezentáciu ďakujeme a držíme palce do ďalších súbojov.

Enviroprojekt

„Čistá príroda nie je náhoda“ je názov Enviroprojektu, na ktorý získala škola finančné prostriedky z Ministerstva školstva a OZ Rada rodičov. Jednou z prvých aktivít bolo čistenie Starohorského potoka v lokalite Staré Hory pod Vintoperkom, ktoré sa uskutočnilo 27. júna v dopoludňajších hodinách. Deti so svojimi učiteľmi vyzbierali v potoku a jeho okolí množstvo plastového a železného odpadu, ktorý do prírody vyhodili nezodpovední ľudia. Zároveň nabrali vzorky vody z horného a stredného toku potoka, ktoré budú ďalej skúmať a analyzovať pomocou biodegradačných sád a mikroskopov. Druháci s Barborkinou mamkou vyšli na Vintoperk a vyčistili okolité priestranstvo. Popritom pozorovali chránené a ohrozené druhy flóry a fauny v tejto oblasti. 

Malá nočná hudba

Vo štvrtok 23.6. sa uskutočnil v našej škole II. ročník koncertu Malá nočná hudba. V programe, ktorým sprevádzali skvelí moderátori Adelka a Martin, sa predstavilo
so svojimi skladbičkami 21 detí našej školy. Predviedli nám svoje umenie v hre na klavíri, flaute, harmonike a husliach. Na úvod zatancovali tretiaci a druháčky tanec
Mazurka a v závere koncertu zase deti 2. ročníka Blues na motívy filmovej rozprávky. Všetky deti odmenilo publikum rodičov, starých rodičov i príbuzných srdečným potleskom. Po skončení koncertu sa naši účinkujúci i hostia posilnili dobrotami, ktoré deti s pani učiteľkami pripravili.
Foto nájdete vo Fotoalbume.

Matematika na šachovnici

Aj tento rok sa pokračovalo  v projekte Matematika na šachovnici u našich prváčikov. Deti absolvovali niekoľko  hodín,. Na prvej sa deti oboznámili so šachovnicou,  figúrami a ich hodnotami, porovnávali hodnoty figúr navzájom a sčítavali ju. Každé dieťa,ktoré absolvovalo túto hodinu,dostalo za svoju
prácu  symbolický list malého pešiačika.
Na druhej hodine mali od mesta zapožičanú obriu šachovnicu s fugúrkami. Ale naše deti sa sami stali fugúrkami a učili sa , ako figúrky chodia a prečo
má každá inú hodnotu. Určovali počet figúr a hodnotu figúr, aby sa deti naučili rozlišovať tieto pojmy. 
Naši prváčikovia sú tak na ceste stať sa z pešiačikov silnejšími fugúrami - strelcami alebo jazdcami.

Naši prváčikovia majú za sebou aj poslednú hodinu Matematiky na šachovnici. Absolvovali ich 5. Tretiu hodinu sme pracovali samostatne na pracovných listoch
so šachovou tematikou, kde deti za vykonanú prácu získavali kúsok puzzle. Kúsok puzzle dostali však deti aj za vzájomnú spoluprácu medzi sebou a nakoniec
sme obrázok celý poskladali. Štvrtú hodinu sme sa hrali na šachový obchod. Použili sme na to aj ozdobné šachy, ktoré mali inú hodnotu ako bežné šachové figúry. Deťom sa tento obchod veľmi páčil a matematiku si precvičili veľmi rýchlo.  Posledná hodina nás vtiahla do Anglie 19. storočia, kde deti pomáhali „anglickému gentlemanovi“ vyhrať šachový súboj s čertíkom Mefistosom. To sa nám podarilo a mali sme z toho veľkú radosť.  Deti si pri týchto hodinách jednoduchou a hravou formou precvičujú svoje vedomosti z matematiky a tiež nahliadajú do pravidiel kráľovskej hry – šachu.

Cykloturistika

V sobotu 18.6. sme išli bicyklovať na Baťov kanál a skalické rybníky. Počasie bolo ideálne na športovanie – nebolo ani príliš teplo ani zima. Prvá zastávka bola na Baťovom kanáli, keď sme si trošku odpočinuli, vydali sme sa na druhú polovicu cesty – po hrádzi k rybníkom. Tu sme videli výcvik a skúšky poľovníckych psov. Nakŕmili sme labute a posilnili sme sa aj my. Vo vode sme videli plávať užovku a na chvíľku sme si chytili malú žabku. Výlet bol pre všetkých príjemným spestrením víkendu.

Otvorená hodina športového krúžku

Dňa 15.6. 2011 ste sa mohli prísť pozrieť na otvorenú hodinu športového krúžku. Deti, ktoré tento krúžok navštevovali počas celého školského roku a aktívne sa
venovali gymnastike, predviedli svoje úspechy rodičom a známym.  Žiaci prešli nasledovným náradím:

Na lanách predviedli kotúle o stenu. Plynulo prechádzali po lavičkách, na ktorých mali prichystané zostavy. Nasledoval preskok cez švédsku debnu s kotúľom alebo
so stojkou na hlave. Pri cvičení na prosné ste mohli vidieť  viac či menej náročnejšie zostavy. Ku koncu hodiny sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina
predviedla cvičenie na kruhoch. Deti druhej v skupine si zvolili jednoduché zostavy na hrazde. Toto všetko bolo ukončené saltom na trampolíne  s dopomocou.

 Otvorená hodina zožala úspech  a pozitívny ohlas obecenstva. Rodičov potešil pohľad na ich šikovné ratolesti. Deti mali radosť, že mali možnosť predviesť sa v tom najlepšom svetle pred rodičmi, učiteľmi, súrodencami a kamarátmi. A čo my učitelia? Nás hrial dobrý pocit, že vedieme naše  deti k zdravému životnému štýlu a teší
nás,
že každý jeden žiak odchádzal z telocvične s pocitom prežitého úspechu a s úsmevom na tvári.

Foto nájdete v hornej lište Školský klub - krúžky

Celoslovenské finále GPX

Dňa 11. 6. 2011 v Martine sa odohrali finálové boje šachových turnajov GPX, kde sa stretli tí najlepší hráči a hráčky vo svojich kategóriach z náborových turnajov
celého Slovenska.  Naše dve slečny Emka R a Terezka T sa zúčastnili týchto bojov v kategórii do 8 rokov. Emka skončila na siedmom mieste a Terezka na deviatom. Obidve skončili lepšie, ako boli nasadené. Obom dievčatám za reprezentáciu školy a mesta ďakujeme.

Výlet do Bratislavy

V pondelok 6.6. sa deti 3., 4. a 5. ročníka zúčastnili výletu do Bratislavy. Po krátkom občerstvení pri brehu Dunaja si pozreli v SND muzikál Snehulienka a sedem pretekárov. Úsmevná rozprávka s prvkami baletu,  scénického tanca i muzikálu potešila väčších i menších divákov. Potom deti navštívili tvorivé dielne v Detskom
múzeu. Aktuálne je tu nainštalovaná interaktívna výstava o Afrike. Deti sa dozvedeli mnoho informácií o živote ľudí v Afrike, afrických kmeňoch, spôsobe života,
stavaní príbytkov i o tom aké sú v Afrike školy. V ďalšej časti múzea si navliekali prívesky z korálikov, kreslili africké masky, pozreli si animovanú rozprávku.
V laboratóriu si vyskúšali pokusy so vzduchom, svetlom, elektrinou, silou a ďalšími fyzikálnymi veličinami.

Deň detí

Sviatok detí naši prváci a druháci  oslávili v stredu 1.6. prechádzkou na Skalické rybníky. Počas cesty deti pozorovali prírodu a život pri rybníku.
Po príchode do cieľa sa deti povozili po rybníku na člnoch a  študenti Strednej zdravot.školy isi pre nich pripravili ukážky , ako poskytnúť prvú pomoc
pri rôznych zraneniach.

Všetky fotky z tohto dňa nájdete vo Fotoalbume.

Šachisti a GPX turnaje

Naši malí šachisti majú za sebou ďalší ročník náborových turnajov GPX. Počas celého školského roka sme sa zúčastnili desiatich turnajov v Bratislavskom,
Trnavskom a Trenčianskom kraji. Keďže tieto turnaje hrajú dokopy deti päťročné aj štrnásťročné, nevieme zatiaľ obsadiť čelné pozície. Avšak vo svojich
kategóriach si deti počínajú dobre..

            Matej K. Je v kategórii CH14 na 46. mieste zo 147 hráčov .

            Kategória CH11 zo 135 hráčov:                                 Kategória CH08 z 88 hráčov :                                    Kategória D11 z 32 hráčok:

26.   Rudko A .                                                            21.   Juraj B.                                                                   12.   Barbora J.

30.   Jakub K .                                                            27.   Radko D.                                                                  17.   Lívia S.

34.   Riško M.

48.   Matúš S.

      54.   Andrej J.

            No a v kategórii D08 sme mali dve slečny - Terezku T a Emu R, kde počet hráčok bol nižší, ale obidve sa dostali do semifinále GPX-Západ (Trnavský,
Bratislavský a Trenčiansky kraj). To sa odohralo v sobotu 28.5.2011 v Bratislave. Ema R si tu vybojovala postup na celoslovenské finále, ktoré sa bude
hrať 11.6 2011 v Martine.

            Myslím, že dosiahnuté výsledky všetkých detí sú veľmi pekné a Emke budeme držať palce.


Matematika na šachovnici

Aj tento rok pokračujeme v projekte Matematika na šachovnici u našich prváčikov. Absolvovali sme dve hodiny,. Na prvej sa deti oboznámili so šachovnicou,
figúrami a ich hodnotami, porovnávali hodnoty figúr navzájom a sčítavali ju. Každé dieťa, ktoré abslvovalo túto hodinu dostalo za svoju prácu symbolický list
malého pešiačika.
Na druhej hodine sme mali od mesta zapožičanú obriu šchovnicu aj s figúrkami. 
Ale naše deti sa samy stali figúrkami a učili sa ako figúry chodia a prečo má každá inú hodnotu. Určovali sme počet figúr a hodnotu figúr, aby sa deti naučili 
rozlišovať tieto pojmy. Naši prváčkovia sú tak na ceste stať sa z pešiačikov silnejšími figúrami – strelcami alebo jazdcami. 
Deti budú absolvovať ešte tri hodiny a na poslednej sa zoznámia s čertíkom Mefistosom, ktorý im rozpovie svoj príbeh.

Viac foto nájdete vo Fotoalbume.

Spievankovo

1.jún je mnohé roky  spojený  s  Dňom detí. . Všade sa robia rôzne činnosti pre deti, aby v ten deň boli šťastné a veselé. Jednou z týchto činností bolo aj vystúpenie
pre skalické deti. V  utorok 31.5.2011 bolo vo Františkánskej záhrade  veru veselo.  Stretli sa tam škôlkari a malí školáci , pretože do Skalice zamierila známa  dvojica spevákov Mária Podhradská a Richard Canaky – so svojím progr.vystúpením ” Spievankovo” .Aj naši prváci a druháci tam boli.  A veru bolo veselo -  spievalosa ,  tancovalo, lebo  deti pesničky veľmi dobre poznajú. A podľa žiariacich detských očiek bolo vidieť, že sa im to veľmi páčilo.

Po stopách Jánošíka

Práve sme sa vrátili z krásneho trojdňového pobytu v Terchovej. Penzión Malej Fatry bol fantastický. Izbičky boli útulné, a čo sa mnohým veľmi páčilo, bolo to,
 že sme tam mali aj dvor, ktorý sme si naplno užívali.
V stredu sme absolvovali plavbu na pltiach po Váhu. Tešili sme sa na každú vlnku na hladine rieky. „Predník“ a „zadník“  našich pltí nám obohatili plavbu humorných, ale poučným rozprávaním o rôznych zaujímavostiach z okolia. Naša púť pokračovala na hrad Strečno, kde sme sa medzi prvými dozvedeli jednu zaujímavosť z histórie (asi týždeň stará informácia) o jednej z panovníčok – vraj svojho druhého manžela zhodila zo skál. Navečer sme sa vybrali k soche Jánošíka, neďaleko nášho ubytovania.
Na druhý deň nás čakal tiež bohatý program. Autobusom sme sa doviezli do Štefanovej, odkiaľ sme už ďalej putovali peši – smer Jánošíkove diery. Táto prechádzka mala azda najpozitívnejšie ohlasy zo všetkých štvrtákov. Poobede sme navštívili malý aquapark, kde sme sa super vyšantili. Po večeri sme boli už celkom unavení, ale aj napriek tomu sme sa rozhodli výjsť na neďaleký kopec, odkiaľ bol nádherný výhľad na celú Terchovú. Stálo to zato.
V piatok, náš posledný deň, sme sa po výdatných raňajkách pobalili a o desiatej doobeda sme sa vydali na ďalšie malé výletíky. V Terchovej sme navštívili kostolík s pohyblivým slovenským betlehemom a tiež múzeum, v ktorom sme sa dozvedeli nové informácie o Jánošíkovi. Vzhľadom na to, že Vychylovka bola zatvorená, urobili
sme si výlet do Oravskej Lesnej. Tam sme sa zviezli vláčikom po lesných koľajniciach. Cestou späť sme išli aj okolo Starej Bystrice. Bolo by škoda nevidieť jediný
slovenský orloj, takže sme navštívili aj ten.

Foto nájdete v sekcii Triedy-4.ročník

Deň matiek

“Mama” – človek pre nás najbližší. Človek, ktorý pri nás stojí od narodenia.Deň matiek je sviatok, ktorý sa slávi na celom svete druhú májovú nedeľu. V dňoch od 9.5.-16.5.2011 v každej triede prebiehali besiedky  pre mamičky. Každé dieťa  svojej mamičke ukázalo, aké je šikovné a aspoň básničkami, pesničkami , tančekmi a scénkami  a malými darčekmi  poďakovali za všetku lásku, starostlivosť a opateru, ktorú im každá mamička dáva.

Brigáda

V sobotu 14.5. sa dopoludnia uskutočnila ďalšia rodičovská brigáda na úpravu školského dvora. Tentokrát bolo treba silné paže, nakoľko sa vyrovnával terén 
určený na betónovú plochu na hranie. Prebytočná zemina sa vyvážala do pristavenej vlečky. Naše poďakovanie patrí všetkým oteckom, ktorí nám venovali svoj 
čas aj energiu.
   

Úprava šk.dvora

V sobotu 7. mája sa stretli deti, ich rodičia a učitelia našej školy, aby skrášlili a upravili školský dvor. Šikovní oteckovia sa chopili píl a vyrezali nám lokomotívu z
krásneho kmeňa dubu. Mamičky natierali zábradlie, hojdačku a bránu. A deti s pani učiteľkami zasadili do kvetináčov skalničky a na školskom dvore peknú vysokú
hrušku. Potom spoločne s Miškovou mamkou navrhli a namaľovali na chodník pred školou skákacích  panákov, slimáka a hru Človeče nehnevaj sa. Úprava školského areálu sa uskutočnila vďaka zamestnaneckému projektu SPP a p. Karvašovi. Jemu i všetkým obetavým rodičom veľmi pekne ďakujeme.  

     

Stretnutie čarodejníc

Konečne sme sa my "čarodejnice" z nášho regiónu stretli v plnej paráde na 1.ročníku "Zletu čarodejníc", ktorý sa konal u nás v škole 29.4.2011.Každá čarodejnica si
dala záležať na svojom vzhľade a nevynechali ani svoje vznášadlá, ktoré si poriadne vyčistili , dokonca i prizdobili.  Každá z nás svoj prelet dobre zvládla, urobili sme si spoločné foto a potom hor sa do súperenie.  Merali sme si sily v hode metlou do diaľky, na cieľ, v zametaní pavúkov a v chytaní ľudských duší. Naši čarodejníci boli niektorí urazení, že sme ich nepozvali , tak na nás poslali hromy-blesky. Ale my sme sa nezľakli .  Na záver sme si mali vybrať " Miss čarodejnica", ale uvážte...ako vybrať
tú najkrajšiu, keď všetky boli nádherné?
Už sa tešíme na 2.ročník a veríme , že o rok sa stretneme ešte v hojnejšom počte.                                                      Vaša vedúca zväzu čarodejníc
                                                                                                                                                                                                           regiónu Skalicko
                                                                                                                                                                                                           Evelyn Koštetová

Návšteva polície

V stredu 27.4.2011 nás navštívili príslušníci Policajného zboru SR. Chlapci sa veľmi zaujímali o zbrane, ktoré si mohli aj poťažkať vo svojich rukách a mnohí sa 
s radosťou nechali " spútať" želiezkami.Tých menších žiakov zaujalo policajné vozidlo a jeho výbava  ( siréna, vysielačka...) a tým starším sa zapáčilo fúkanie do
testerov. Príslušníci s trpezlivosťou odpovedali na zvedavé otázky našich detí.
Veľmi pekne ďakujeme za návštevu , z ktorej mnohé deti odchádzali s presvedčením ža aj oni budú policajtmi, keď vyrastú .

Veľkonočné dielničky

V stredu 20.4.2011 sa v škole stretli rodičia a ich deti na tvorivých dielničkách. Najmä deti si vyskúšali techniky zdobenia vajíčok, naučili sa vyrobiť kuriatko z bavlny,  sliepočku z vajíčka, vymaľovať si sadrové odliatky , ďalej si deti vyrobili veľkonočný pozdrav  a kto mal chutť, ozdobil si medovníček polevou. Svoje umenie nám prišla ukázať p. Novická so svojou technikou zdobenia vajíčok, rodičia si mohli zakúpiť rôzne výrobky z pedigu, ktoré pre nich vyrobili naše šikovné dievčatá. A chlapci sa
mohli vďaka p.Švrčkovi naučiť pliesť korbáč.

A tak môže začať veľkonočná šibačka. pretože chlapci korbáče majú nachystané a dievčatá majú pre nich pripravené vlastnoručne vyrobené vajíčka.

 

Deň Zeme

Deň Zeme si pripomíname každým rokom 22. apríla. Tento rok sme sa rozhodli, že urobíme niečo praktické pre našu Zem, a tak sme sa vydali na rozličné miesta v
 našom meste, aby sme vyzbierali odpadky, ktoré nedisciplinovaní ľudia nehádžu do košov, ale na zem. Pripravili sme si igelitové rukavice a vrecia a pustili sme sa do práce. A že sme jej mali naozaj veľa dokazujú plné vrecia papierov, igelitov, plastov aj skla. Na konci vyučovania sme však mali dobrý pocit, že sme našej Zemi aspoň malou mierou pomohli.

Dni zdravia

V týždni od 11.4.-15.4.2011 prebiehali v Skalici už každoročné Dni zdravia.V stredu 13.4. v Dome kultúry   pod vedením p. uč.Zuzky naše deti vystúpili s gymnastickou zostavou s Fit loptami a tiež sa predviedli svoju šikovnosť pri pletení košíkov z pedigu.Okrem pestrého programu  deti najviac zaujalo maľovanie na tvár rôznymi ornamentami a skúška umelého dýchania a masáže srdca. Tiež si mohli vyskúšať požiarnicku výstroj a posilniť sa salátmi ,ktoré pripravili stredoškoláci.

1.apríl - Bláznivý deň

Deň bláznov pripadá na 1.apríl. Prvý apríl sa v minulosti vo viacerých kultúrach oslavoval v podstate ako príchod jari. V súčastnosti sa u nás  vystrájajú rôzne  žarty
svojim príbuzným a priateľom. V tento deň je možné aj nemožné.My  sme v škole oslávili tento deň nevšedne - ako bláznivý deň. Deti mali za úlohu obliecť sa do smiešnych a čo najfarebnejších šiat. A tak sme v škole mohli stretnúť deti v pyžame, v ponožkách dvoch farieb, v naruby oblečenom tričku , v kožuchu ... ale najlepšie všetko povedia fotky , ktoré si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

Cesta rozprávkou

V stredu 30.3.2011 sa niektoí naši žiaci zúčastnili umeleckého prednesu rozprávky . ktorú usporiadalo CVČ v Skalici . Umiestnenie našich žiakov:
1.kategória (1.-2.r.) - Radko D. , Miško V. -  3. miesto
2.kategória (3.-4.r.) - Agátka L. - 1.miesto

Miss bábika

V piatok  25.3.2011 sme sa zúčastnili s dievčatami : prváčkami, druháčkami, tretiačkami súťaže Miss bábika v CVČ. Naše malé mamičky museli najprv svojej bábike pripraviť šaty, potom jej zaspievať uspávanku a potom, keď už bábiky spali , prichyxtali ešte tortu. Dievčatá vzorne pracovali a boli šikovné.

Najlepšie sa darilo Veronike A. a Karolínke K.

Deň podľa Ámosa

Pri príležitosti Dňa učiteľov sme sa dnes (28.3.) v škole hrali na výtvarníkov, spevákov, archeológov a detektívov. Ráno sme sa rozdelili do skupín a počas
doobedňajšieho vyučovania sme sa striedali v rozličných triedach pri zaujímavých činnostiach. V prváckej triede Mravčekov sme vytvárali pozdravy s blahoželaním
pre pani učiteľky. V druháckej triede Žabičiek sme sa učili urobiť kvetinku z krepového papiera a naučili sme sa pesničku pre pani učiteľky. V tretiackej triede Rybičiek
sme sa hrali na archeológov. Pozreli sme si prezentáciu o tom, ako sa stavali pyramídy a potom sa si vyskúšali poskladať pyramídu z papierových kvádrov, puzzle múmie, lepili sme kostlivca a mačku – posvätné egyptské zviera a učili sme sa písať hieroglyfické písmo. V štvrtáckej triede Pata a Mata sme sa hrali na detektívnu kanceláriu Ružového Pantera. Trénovali sme si pamäť aj pozornosť. Skúmali sme odtlačky prstov, priraďovali sme stopy zvierat a na záver sme si vyfarbili ružového pantera. Vyučovanie nám ubehlo rýchlo ako voda a už teraz sa tešíme, čo nám pani učiteľky pripravia na ďalší rok.

  Deň vody 2011

V utorok 22.3.2011 sme si už tradične pripomenuli Deň vody rôznymi aktivitami. Do školy sme prišli oblečení v modorom a každý ročník mal vyučovanie zamerané
a  vodu.
1.roč. - Celý  mesiac prváčikom  vždy ráno prídu čítať štvrtáci rozprávku o vode. Tak tomu bolo aj dnes. Na slov.jazyku si deti " lovili" odkazy z " vody". Úlohou
každého bolo slovo na kartičke poskladať a napísať na tabuľu. Na prírodovede  si vysvetlili kolobeh vody v prírode.Cez prezentáciu si priblížili význam vody, dôležitosť
jej ochrany a spôsoby jej šetrenia. Každý si pochutil na pohári čerstvej vody.Na záver vyučovania si žiaci zhrnuli vedomodti získané počas dňa a vyrobili si plagát
" Kolobeh vody v prírode".

2.roč. -  Na slov.jazyku si pozreli prezentáciu o vode a dozvedeli  sa , ako je dôležitá voda pre život a prečo je naša Zem “Modrou planétou”. Na čítaní si vyrobili ježka, ktorého musia držať pri živote polievaním vodou. Na výtv.výchove  vyrobili farebné rybky a na hud.výchove  sa na flautičke naučili hrať “Zlatú bránu”, aby mohli zlaté
rybky odplávať a splniť deťom želania, ktoré  si písali na hodine sl.jazyka.Tie zlaté rybky však museli  ale najprv  tvrdým a mäkkým i, y, aby  mohli napísať 3 želania. Denisko ako správny rybár  priniesol ukázať návnady na ryby. V poobedňajšej činnosti  stihli vyrobiť z dostupného materiálu rieku, ktorá je znečisťovaná nami - ľuďmi.

3.roč. - Počas projektu „Voda, voda, vodička“ sa naučili deti j to, že pitnej vody je z celkového množstva len 1%, a preto ju musíme chrániť. Vyučovaniesa začalio
peknými prezentáciami o vode, ktoré spolu s relaxačnou hudbou navodilo  príjemnú atmosféru. Na slovenčine  dopĺňali na vlnky i/í alebo y/ý do vybraných slov, hľadali podstatné mená, ktoré súvisia s vodou alebo tvorili z poprehadzovaných slabík slová. Na matematike zasa počítali „mokré príklady“ a lepili vodu v pevnom
skupenstve – snehuliaka. Na výtvarnej deti  kreslili spoločnú rybku, ktorá má v svojich šupinách obrázky, ktoré súvisia s vodou. Na záver vyučovania prebehla  ochutnávka  vody, ktorú deti a pani učiteľka priniesli z Holíča, Kátova, Kopčian, Uhrovca, Hodonína a Skalice. Najviac  chutila tá z Hodonína.

4. a 5.roč. - Deti navštívili Úpravovňu vody v Holíči. Poschodovou budovou ich sprevádzal pán, ktorý bol milo prekvapený otázkami zvedavých žiakov. Skôr, ako im
ukázal bazény so surovou vodou, vysvetlil postup úpravy vody - samozrejme primerane k veku detí. P. učiteľky žiakom na nasledujúci deň prichystali test z predchádzajúcej prehliadky  a celkom sa im vydaril.

Návšteva mestskej knižnice

Naši malí prváci už sa zoznámili, dá sa povedať, so všetkými  písmenkami našej abecedy. Spojili sme teda príjemné s užitočným a navštívili sme našu mestskú
knižnicu. Pri príchode nás milo privítali a previedli celým detským oddelením knižnice. Deti to veľmi zaujalo, bolo to pre ne niečo nové a zaujímavé.  V tom čase
mala knižnica návštevu – spisovateľku Danušu Dragulovú-Faktorovú.  Stretla sa aj s deťmi. Porozprávala sa s nimi, a keďže je marec – mesiac knihy, prezradila
deťom ako vzniká taká detská rozprávková kniha či kniha plná pekných básničiek s obrázkami.  Deti boli nadšené. Tí, čo v knižnici neboli prihlásení, využili príležitosť 
získať preukaz čitateľa a do knižnice sa zaregistrovali. Ja ako učiteľka verím, že deti nadšenie neopustí a budú naďalej navštevovať  našu knižnicu.

Srdiečkový deň

V pondelok 14.2.2011 sme oslávili sv .Valentína srdiečkovým dňom. Škola deti privítala srdiečkovou výzdobou a deti prišli oblečení  v červenom. Počas
dopoludňajších  hodín deti vyrábali valentínske pozdravy, srdiečka, aby potešili svojho priateľa, priateľku, ale i toho, kto sa im páči. Tie následne vložili do
valentínskej pošty. Na konci vyučovania sa všetky pozdravy  rozdelili medzi adresátov.  A kto sa stal Valentínom a Valentínkou roka? Dominik a
Julka.  Ale mnohé
deti vyrábali pozdravy aj v poobedňajších hodinách, veď valentínsky deň zďaleka nekončil .

 

Expedícia Martinky

Expedicia Martinky bola úspešne ukončená v piatok 11.2.2011 o 18:00 hod v Skalici. 43 deti našej školy strávilo týždeň v peknom horskom prostredí Martinských
holí. Do sýtosti sa vyšantili na snehu, zdokonalili sa v lyžovaní, sánkovaní, bobovaní a lopatovaní. Dôležitejšie je však to, že urobili veľa pre svoje zdravie. Po celý
týždeň navyše  zbierali body v rozličných súťažiach pre svoje tímy: kosatky, líšky, sovy, pižmoni, vlci. Niektoré súťaže boli vedomostné, iné tvorivé alebo zábavné.
Nebolo ani tak dôležité, kto nakoniec vyhral, ale to, že sme sa pri tom veľa nasmiali a spoznali sme sa aj v iných situáciách ako sú tie školské. Počas vychádzky do
prírody v posledný deň pred odchodom sme objavili neďaleko nášho hotela delo a mínomet z 2. svetovej vojny. Boli tam niekde aj vojenské bunkre, ale tie sme pri
toľkom snehu nenašli, preto sa sem niekedy vrátime aj v lete, aby sme si ich mohli pozrieť zblízka.   

   

Správy z Martiniek - 4.deň

Dnes nás Martinské hole opäť potešili krásnym slnečným počasím. Lyžujeme už všetci na veľkom vleku. Hore sa vyvážame šesťsedačkou. Svah je pekne
upravený, aj keď miestami sa po obede objavuje ľad. Inštruktori sa dnes venovali aj prvej skupine, ktorej sa to veľmi nepáčilo, lebo ich viac baví
rýchle lyžovanie. Všetkých nás ale pochválili, že  pekne lyžujeme. Večer nás čaká ešte diskotéka a vyhodnotenie celej expedície. 

Správy z Martiniek - 3.deň

Na raňajky sme mali švédske stoly. Veľmi sa nám to páčilo. Výborne sme lyžovali. Už sme skoro všetci jazdili na veľkom vleku. Mali sme dobrý obed -
gulášovú  polievku a zemiaky s vyprážaným syrom a kečupom. Po dobrom obede sme si išli  oddýchnuť. Po obede sme sa išli sánkovať a lyžovať. 

Dnešné správy napísali prváci.

 

Správy z Martiniek - 2.deň

Dnes som sa učila lyžovať. Dalo sa to. Inštruktori nám to dobre vysvetlili.. Už sa teším na zajtra, keď sa budem lyžovať. (Sofinka) Dnes sme boli prvýkrát na
snehu aj s lyžami. Bola tam jedna zjazdovka, ktorá sa rozdvojovala. Dievčatám to nestačilo, ale mne áno. Prvýkrát som sa viezla na 6 – sedačke, čomu sa dievčatá
veľmi čudovali. Bola to fajn. Je tu pekne. (Tánička) Dneska sme sa boli lyžovať, svah bol na niektorých miestach zľadovatelý a teším sa domov. (Vendy) Na svahu
sa nám veľmi páčilo, je tu výborne. Máme peknú izbu s výhľadom na viaceré slovenské pohoria. Keď je pekne, vidíme aj Tatry. Varia tu celkom dobre. Skákali sme
aj na skákacom hrade, ktorý je v herni.  O chvíľu máme večeru. (Adelka, Terezka, Siska)

Dnešné správy napísali piatačky.

Správy z Martiniek - 1.deň

Prvé správy z Martiniek napísali tretiačky 

Cesta bola veľmi dobrá, ale dlhá. Po ceste sme si púšťali DVD, Šrek 1 a 2.Mali sme 4 prestávky. V autobuse bolo veľmi pohodlne. 
Na obed bola šošovicová polievka a kurča s ryžou.Je tady dobre, povedala Julinka. Je tu vynikajúca sánkovačka, povedala Paťka.
Sú tu dobré izby na kartičky, povedala Janka.

   

Zápis do 1. ročníka

Dňa 4.2.2011 sa v našej škole uskutočnil zápis prváčikov pre školský rok 2011/2012. Deťom bolo prostredie školy už dobre známe, nakoľko naše triedy aj pani
učiteľky poznali zo sobotňajších stretnutí, ktoré sa konali v mesiacoch november – december. Úlohy, ktoré plnili počas cesty rozprávkami  „O troch prasiatkach“,
„O medovníkovom domčeku“, „Červená čiapočka“ a „O repe“ boli zamerané na sledovanie školskej zrelosti. Pani učiteľky sledovali úroveň komunikačných schopností
detí, matematické predstavy, zrakové a sluchové vnímanie, grafomotorické zručnosti. Po splnení rozprávkových úloh sa deti zahrali v herni a na počítačoch.
Starší spolužiaci pre budúcich prvákov pripravili drobné darčeky: stojančeky na ceruzky, veselé karnevalové masky a deti dostali pamätný list, ktorý im bude
pripomínať deň ich zápisu do 1. triedy. 


Mini playback show

Pár minút slávy si mohli vychutnať žiaci našej školy, ktorí sa prihlásili do 2.ročníka  Mini playback-show, ktorá sa konala vo štvrtok 3.2.2011. Okrem spevákov ako
Maxim Turbulenc, Dáda, Kristína, Rihanna, Boney M nás navštívila skvelá porota v podaní Sisa Sklovská, Rytmus a Michal David.Všetci speváci boli skvelí  a tiež
ich vizáž a choreografiu diváci ocenili obrovským potleskom.Na záver nás prekvapil náš porotca Michal David, ktorý si so všetkými deťmi i dospelými zaspieval pieseň
" Céčka". Určite  sa všetci tešíme na 3. ročník a mnohé deti naberú odvahu a prihlásia sa.

     

Karneval

Poznáte miesto, kde sa mačka kamaráti s myškou, Červená čiapočka tancuje s vlkom a Černokňažník  s Pipi Dlhou Pančuchou? My áno. Týmto miestom sa stáva každoročne naša škola v období fašiangov. Ani tohto roku tomu nebolo inak. Už po sviatku Troch kráľov sme si začali vyzdobovať triedy, chodby a vestibul školy karnevalovými balónikmi, lampiónmi, girlandami a kreslenými maskami z rozprávok. V piatok, po slávnostnom prečítaní a odovzdaní polročných vysvedčení, sa v 
našich triedach začala pravá fašiangová zábava. Hrali sme sa rozličné hry, tancovali, losovali tombolu. Po občerstvení sme sa všetci stretli v herni, kde pokračovala spoločná zábava detí celej školy. Bavili sme sa skvele, mnohí rodičia museli odísť a vyzdvihnúť si deti neskôr, aby sa mohli pohrať dlhšie.       

Vianočné tvorivé dielničky 2010

Vôňa čerstvého ihličia, medovníkov, jabĺk a pomarančov zavoňala v posledný deň pred vianočnými prázdninami mnohým deťom i rodičom, ktorí navštívili tvorivé
dielničky v našej škole. V jednotlivých triedach si vyrobili rozličné vianočné ozdoby ako svietniky, vianočné gule a zvončeky, ozdobili medovníky, sadrové odliatky, modelovali snehuliakov z cesta, skladali darčekové škatuľky z papiera. Súčasťou dielničiek bola i predajná výstava košíkov a iných výrobkov z pedigu, ktoré deti
vyrobili na krúžku pletenia.

SÁNKOVAČKA - 3.ROČ.

„Sniežik sa nám chumelí ...“ sme si pospevovali cestou na obľúbené miesto sánkovačky skalických detí na Kalváriu. Zima bola riadna, ale cestou z kopca a do kopca
sme sa zohriali tak, že sme ani necítili ako nám mráz vyštípal líca. Za obeť padla jedna lopata, ale sánky aj boby vydržali. Smiechu a kriku bolo veľa, ani sa nám
nechcelo vrátiť do školy.
Foto nájdete v sekcii O škole - Triedy  - 3.roč.

Vianočná besiedka

Kultúrny dom v Skalici sa v podvečer 8. decembra zaplnil deťmi a rodičmi našej školy. Pre návštevníkov sme si pripravili pásmo vianočných scénok, tancov, básničiek, piesní a kolied.  Celým večerom nás sprevádzala Perinbaba - Agátka a zvedavý Jakubko - Miško, ktorí sa pozerali do zázračnej gule na Vianoce v rozličných kútoch
sveta. Tak sa im podarili vidieť, ako sa ľudia pripravujú na Vianoce nielen na Slovensku, ale aj v anglicky, rusky a nemecky hovoriacich krajinách. Celý program bol spestrený projekciou a podmanivou hudbou z rozprávky Perinbaba. Všetky deti školy sa veľmi usilovali, aby sa nepomýlili, čo sa im podarilo a ich snaha bola
odmenená dlhým a srdečným potleskom celého hľadiska.

   

Čas radosti a  veselosti

Na predvianočné zvyky a tradície sme sa išli pozrieť do skanzenu v Strážnici. Aj keď ešte ráno trochu pršalo, nenechali sme sa odradiť a smelo sme vykročili po zasnežených (aj mokrých) chodníčkoch. Neboli sme tu prvýkrát, sme pravidelnými návštevníkmi jarných a jesenných zvykov, ale vianočné tradície videli doteraz len
naši starší piataci a štvrtáci. Privítal nás Mikuláš, Čert, Anjel a tri Lucie. Keďže sme vedeli pekne spievať koledy nielen slovenské, ale aj anglické, odmenil nás Anjel sladkosťami a Čert si nikoho nevzal. V starodávnych domčekoch sme sa postupne dozvedeli veľa zaujímavostí o živote jednoduchých ľudí v minulosti. Tety a ujovia
nám ukázali ako piekli oblátky, vianočné pečivo, odlievali olovo, driapali perie, drôtovali hrnce, vyrezávali drevené ozdoby a mnohé ďalšie činnosti, ktoré sa bežne
robievali v domácnostiach.

   

Sobotňajšie dopoľudnia pre predškolákov

Pred vstupom detí do školy majú mnohí rodičia aj deti obavy, ako to všetko zvládnu, či si nájdu kamarátov, ako sa v škole naučia orientovať, či si obľúbia pani učiteľky. S cieľom rozptýliť tieto obavy sme pripravili počas 4 sobotňajších dopoludní rôznorodé aktivity pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Deti sa pohrali s hračkami v herni, zacvičili si v telocvični, v prváckych laviciach si vytvorili pekné hračky z papiera a prírodných materiálov a spriatelili sa s naším školským morčaťom Bibinkou a škrečkom Jerym. Rodičia sa zatiaľ zoznámili s priestormi a organizáciu školy. Každý krát si pre ne pani učiteľky pripravili peknú rozprávku a poslednú sobotu sa rozlúčili zdobením medovníčkov a vyrábaním ozdôb na vianočný stromček.

   

Čertovský deň

Na piatok 3.12.2010 sa isto každý tešil, pretože v tento deň sa naša škola premenila na " čertovskú". Malí ale aj veľkí sa obliekli do červeného alebo čierneho s
rožkami na hlave. A tak od samého rána pobehovali po škole samé krásne čertice a čertíkovia. Deti sa tiež veľmi tešili na príchod Mikuláša, ktorého sprevádzal čert
a anjel. A priniesli si so sebou  vrece plné sladkostí pre deti.No tie mu museli najprv predniesť básničku alebo zaspievať pieseň. Mikulášovi , čertovi i anjelovi sa
u nás veľmi páčilo a tak deťom prisľúbili , že na budúci rok prídu zasa.

Mikulášsky šachový turnaj

V utorok  30.11. na našej škole prebehol šachový turnaj detí pre skalický okres. Pozvali sme si aj deti zo Štefanova a Senice a spolu ich bolo 39. Turnaja sa mohli zúčastniť deti narodené v roku 1997 a mladší.
Z našich detí sa najlepšie darilo Jakubkovi K., bol šiesty a jeho brat Matej bol ôsmy. Všetci účastníci boli odmenení malou cenou a prví piati si získali postup do finále, ktoré bude v
Trnave. Deti turnaj zvládli veľmi dobre a blahoželáme nielen najlepším, ale aj ostatným malým hráčom.

     

Konferencia o vesmíre

V utorok 23.11. si štvrtáci pripravili pre svojich rodičov Konferenciu o vesmíre. Okrem vedomostí, ktoré spracovali o hviezdach, planétach, vesmírnych telesách,
čiernych dierach, vesmírnom výskume, o filmoch a knihách s touto tematikou a ľuďoch bádajúcich vesmír, mali pripravenú aj prezentáciu na počítači a niekoľko slov
v anglickom jazyku. Na záver sme rodičov ponúkli malým vesmírnym občerstvením.  Myslím, že štvrtáci sa veľmi dobre zhostili tohto podujatia.

  


Makovička

Dňa 18.11.2010  sme si na našej škole usporiadali vedomostný kvíz pre druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov. Otázky nám pomohla pripraviť pani Juríčková – za
čo veľmi pekne ďakujeme. Nepýtali sme sa len na matematiku, ale aj na iné okruhy vedomostí (slovenský  a anglický jazyk, hudobná výchova...). Tento kvíz mal informatívny charakter a pomohol zistiť deťom aj pedagógom, v ktorých oblastiach máme ešte medzery.Najlepšie spomedzi druhákov si počínali Radko D., Andrej J.
a Ema R.
U tretiakov sa najviac darilo Matúšovi S. Medzi štvrtákmi to boli Barbora J. A Rudolf A. a u piatakov Adela D.

HALLOWEEN

Už po piaty raz sme pripravili deťom Halloween. Vo štvrtok 28.10.2010 sme sa stretli pred budovou školy. Tu sa deti dozvedeli, že našu
školu obsadilo jedno zo zlých strašidiel.Aby sa deti dostali do školy, museli po meste navštíviť rôzne strašidlá a čarodejnice, aby po 
splnení úloh získali indície, na základe ktorých poskladali vetu.A to bolo kľúčom od našej školy. Každá trieda s p.učiteľkou museli prejsť
okolo lovcu času, navštívili hľadača pokladu, rybára ,rytiera, mudrca a museli preukázať odvahu a nebojácnosž a ísť pre jednu indíciu
na cintorín. Samozrejme všetci splnili úlohy a po návrate do školy ich čakalo malé občerstvenie a vypustenie lampióna pre šťastie.
Deti 4.a 5.ročníka strávili halloweensku noc v škole a na druhý deň ráno sa rozbehli domov, aby si vychutnali pár dní jesenných prázdnin.

 

Janíček Okusánek Nenásytný

Trošku strašidelná a veľmi smiešna bola rozprávka Janíček Okusánek Nenásytný, ktorú nám a aj deťom zo Spojenej školy v Skalici prišli zahrať herci Záhoráckeho
divadla zo Senice. Rozprávka sa začala tak, ako už rozprávky začínajú: kde bolo, tam bolo, na Záhorí, boli jedni rodičia (po záhorácky mamička a „tacíček“), ktorí
nemali deti, a pretože ich veľmi chceli vyrobili si dieťatko najskôr z „grumbíru“ (alebo „erteple“), potom z „polénka“ a nakoniec sa im narodil živý chlapček. Dali mu
meno Janíček. Ten bol však veľmi hladný a nenásytný, zjedol všetko, čo mu prišlo do cesty. Keď mu už doma nič nezostalo, vybral sa do sveta. Cestou však tiež
jedol všetko a všetkých , ktorých stretol, až na jednu babku, ktorá kopala na poli „grumbír“. Až tá sa ho nezľakla a raz – dva si s ním poradila. Rozprávka plná
vtipných prekáračiek a naháňačiek, ľudového humoru i pesničiek všetky deti aj pani učiteľky pobavila.

 

Naši malí atléti

V piatok, 22.10.2010, sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže v ľahkejatletike, kde si naše deti mali možnosť zmerať sily s rovesníkmi v troch disciplínach - šprint na
60 m, štafeta 3x200m, a 400m. Našu školu boli reprezentovať Agátka L, Anetka K, Matej a Jakub K., David K a Marek M. Súťažili v kategorii najmladší žiaci/1999-2002/,
a dokázali, že ich športová pripravenosť je na dobrej úrovni.Súťaže prebiehali v atletickej športovejj hale Elán v Bratislave.
Už samotná návšteva tejto haly bola pre nás príjemným zážitkom a určite to bude deti stimuovať k ešte lepším výsledkom.

Kurz pletenia košíkov

V piatok 22.10.  sa dievčatá 4. a 5. ročníka zúčastnili kurzu pletenia košíkov z pedigu, ktorý pre nich pripravila šikovná babka našej prváčky. A že boli dievčatá
šikovné a práca im išla od ruky, možno vidieť aj na fotografiách. Tešíme sa , až sa uskutoční ďalší kurz pletenia.Foto si múžete pozrieť vo Fotoalbume.

Jabĺčkový týždeň

Liga proti rakovine vyhlasuje každoročne Deň jabĺk, ktorého cieľom je podporovať zdravý životný štýl, správne stravovanie a pohybové aktivity. V našej škole sme
k tomuto dňu pridali ešte ďalšie, a tak sme počas celého týždňa riešili zaujímavé slovné úlohy o jablkách na matematike, na slovenčine sme tvorili rozprávky a 
básničky o jablkách, na výtvarnej výchove sme odtláčali jablká na výkres a dotvárali „jablkové kompóty“, na hudobnej výchove sme spievali o jablkách pesničky.
Zistili sme na internete aké je najväčšie a najmenšie jablko na svete, koľko odrôd jabĺk existuje, čo jablká obsahujú a vyhľadali sme aj známe porekadlá, v ktorých
sa jabĺčka spomínajú. Počas celého týždňa sme si pochutnávali na jablkových špecialitách, ktoré deti pripravovali doma spolu s rodičmi a potom ich priniesli do školy. Jablkový týždeň sme úspešne ukončili Jabĺčkovým behom, za ktorý sme si vyslúžili chrumkavé jablká.V rámci jablkového týždňa sme mali farebný deň.

 

Úcta k starším

Deti tretieho a štvrtého ročníka si pripravili krátky program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, s ktorým vystúpili dňa 20. októbra 2010 v Domove sociálnych
služieb Pod Hájkom v Skalici. Na úvod si naši diváci vypočuli známu ľudovú pieseň na flaute, a hneď na to chlapci hrali dve krátke skladby na gitarách. Dievčatá
tretieho ročníka zatancovili orientálny tanec v krásnych kostýmoch, ktoré okúzlili nejednu babku alebo dedka. Rozlúčili sme sa moderným tancom na pieseň Deti
ráje. Za naše vystúpenie sme boli obdarovaní sladkou čokoládkou.

Šarkaniáda

Vôňu posledných teplých jesenných dní sme si nemohli nechať ujsť, a tak sme sa v sobotu 9. októbra stretli v Zlatníckej doline, kde sme na lúke nad chatou Amor popreháňali desiatky šarkanov na 4. ročníku školskej Šarkaniády. Počasie bolo nádherné, slniečko hrialo tak akurát a vietor nám tiež prial, nebol ani príliš silný, ale dostatočný na to, aby nám šarkany vzlietli vysoko nad hlavy. Po chvíli bolo modré nebo posiate pestrofarebnými šarkanmi – boli tu tigre, motýle, mackovia, autíčka, niektoré deti mali šarkany vlastnoručne vyzdobené. Keď sme sa dosýta vybehali, výdatne sme sa posilnili pri ohnisku, potom sme vyskúšali vlastnú obratnosť na
lanovej dráhe v Tarzánii a pri hrách s hokejkami, lukostreľbe, preťahovaní lanom, hádzaní šípok, prenášaní vody a loptičiek aj skákaní vo vreci. Veľkú radosť sme
mali aj z jazdy na koníkovi, ktorého nám požičal Lejkin ocko.

 

Zber gaštanov

V stredu 22.9.2010 sme využili  slnečné a teplé počasie a vybrali sme sa s deťmi 2. a 3.ročníka  na zber gaštanov, ktoré pravidelne zbierame pre danielov z blízkej
farmy. Deti s radosťou hľadali gaštany, ktorých však tento rok je pomenej. Za usilovnosť sa mohli vybehať a vyhrať sa v parku pod Hájkom .

Šk.olympiáda

Už sa stalo tradíciou, že na začiatku šk.roka  sa na našej škole uskutočňuje školská olympiáda. Nie inak tomu bolo aj v stredu 8.9.2010. Aj keď to vyzeralo s
počasím neveselo, nakoniec nám nezapršalo a deti 1. - 4.roč. si na letnom  štadióne v Skalici  zabehali šprint,dlhšiu trať, zahádzali loptičkami a zaskákali do
diaľky. A tak deti strávili poldeň plný pohybu na čerstvom vzduchu .

 

Slávnostné otvorenie šk.roka 2010/2011

Vo štvrtok 2.9.2010 sme slávnostne otvorili školský rok 2010/2011 v novom sídle školy na Gorkého ulici. Rekonštrukčné práce sme vďaka rodičom, učiteľom a 
priaznivcom školy stihli včas, a tak sme sa všetci tešili z pekných tried, herne, telocvične, jedálne i školského dvora. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijal aj
pán primátor Ing. Chovanec a pán Ing. Klemon, ktorý nás od začiatku podporoval v našich odvážnych plánoch. Program spestrili naše deti s hudobno – speváckym vystúpením a Popoluška s princom, ktorí mali pre deti pripravené zaujímavé tvorivé úlohy.