šk. rok 2006/2007

Letný tábor Duchonka

V dňoch 14.7. - 19.7.2007 sa rekreačné zariadenie Zámoček na Duchonke premenilo na zakliaty zámok "Dračie hrdlo", v ktorom drak Päťohlav prišiel o svojich päť hláv. Naším cieľom bolo počas celého pobytu pomáhať princovi Motovidlovi hľadať dračie hlavy, a tým vyslobodiť princeznú. Podmienkou bolo plnenie rozličných úloch, či už v slovenskom alebo v anglickom jazyku.
Pani učiteľky ďakujú rodičom za dopravu a pomoc pri hrách, sponzorské dary a príspevky a firme Didaktik za pekné medaile. Smile

 

Stretnutie s lesníkom

 

Pekné júnové počasie nás vylákalo do Zlatníckej doliny, kde nás čakal pán Flamík, člen Slovenského poľovníckeho zväzu, aby nám poukazoval poľovné trofeje, vystavené v Skalickej kolibe a porozprával nám o starostlivosti o zver a prírodu.

Zasypali sme ho množstvom otázok a veľa múdreho sme sa dozvedeli. Rozprávanie sme zakončili krátkou prechádzkou po okolí.

Po občerstvení a odpočinku v relaxačnom kútiku sme sa s pánom Flamíkom dohodli na ďalšej návšteve a spolupráci.

Medzinárodný deň detí

Na sviatok detí sme sa vybrali v našich nových štvorlístkových tričkách na Skalické rybníky. Celý týždeň vopred sme si zisťovali v encyklopédiách a knižkách zaujímavosti o zvieratách a rastlinách, ktoré žijú pri rybníkoch. "Vyzbrojení" informáciami i zvedavosťou sme ráno vyštartovali z triedy plní očakávania.

Na rybníkoch nás už čakal ujo, ktorý nás ochotne previezol na loďke okolo rybníka. Mali sme možnosť vidieť zblízka kačky, volavku, čajky. Ujo vedel i zaujímavo rozprávať a dozvedeli sme sa i to, ako sa rybník udržuje v čistote, odkiaľ sa napúšťa voda a kedy priliatajú labute.

Keď sme vystúpili na breh, išli sme sa posilniť do bufetu "U kapra".  Niektorí z nás však dali prednosť pozorovaniu rôznych druhov žiab pri okraji rybníka.

Do cieľa sme dorazili pred obedom. Po prekonaní cieľovej pásky (v triede) sme si pochutnali na sladkých kornútoch a po obede sme vyskúšali na školskom dvore hračky a športové potreby, ktoré sme k MDD dostali.

 

Rozprávkový pochod

Ideálne počasie pre turistiku vylákalo mnohých malých i veľkých nadšencov na XXII. ročník Rozprávkového pochodu, ktorý sa uskutočnil 2. júna 2007. Naša štvorlístková trieda si tiež chcela vyskúšať novú trasu i rozprávkové prekvapenia, ktoré na nej organizátori pripravili.

Trasa bola naozaj pekná. Perúnska lúka, Lipa i rameno Moravy ponúkli veľmi pekné prírodné zátišia, v ktorých sme videli drobné živočíchy i rastliny. Zaujímavé boli i náučné tabule, ktoré nás informovali o živočíchoch, ktoré sme nemohli priamo sledovať.

Aj keď nás ku koncu už trochu boleli bohy, nevynechali sme žiadnu súťaž ani hru. Odmenou pre nás boli nielen diplomy a medaily, ale i dobrý pocit, že sme spoločne strávili krásny deň v prírode. 

Veľkonočná šibačka

 

Veľkonočné sviatky sme si v predstihu vytvorili aj v našej tride. Maľovali sme vajíčka a pre mamičky sme vytvorili pekné veľkonočné zátišia s kuriatkami, zlatým dažďom, trávičkou, kvietkami.

 

Na angličtine sme si rozprávali, ako oslavujú Veľkú noc na západ od Slovenska. Vyrobili sme si veľkonočných zajačikov, ktorí hľadali čokoládové vajíčka ukryté v triede. Na záver dňa chlapci vyšibali dievčatá korbáčmi a aby to dievčatám nebolo ľúto, vymenili si korbáče a hneď im to vrátili. Takže dúfame, že v tomto roku už budeme všetci zdraví.


 

 

Po stopách Yettiho

 

 

Počas týždňa od 19. marca do 22. marca sme sa pripojili k deťom z MŠ Slniečko a vydali sme sa po stopách Yettiho do Martinských Hôľ (vtedy podľa nás Hamlejských hôr). 

Program pre nás pripravil Tokaito (mystické  meno lyžiarskeho inštruktora). Spolu s tetou Ľubkou a pánom učiteľom Máriom nás učili lyžovať. Aby sa nám lepšie darilo hľadať Yettiho, vymysleli sme s našou tetou Evičkou tento pokrik: 

"Ukáž sa nám Yetti,

hľadajú ťa deti.

Zo Slniečka, Štvorslístku,

vieme, že si nablízku."

Nevieme, či nám pomohol práve tento pokrik, alebo vynikajúce jedlo kuchára, v každom prípade naša výprava bola úspešná. Yettiho sme vypátrali a ním zanechaný poklad-nanuky namieste zjedli. Tešíme sa na ďalšiu výpravu! 

 

Karneval

Bolo by na škodu, keby vplyv západnej kultúry vytláčal tradičné slovenské zvyky z povedomia našich detí.

K obľúbeným tradíciam patria fašiangy, ktoré deti našej školy oslávili karnevalom v piatok 16. 2. 2007. Od rána sa už nedočkavo tešili na poobedie, kedy začali spoločne vyzdobovať triedu a prezliekať sa do kostýmov. Netrvalo dlho a trieda sa premenila na kráľovstvo rozprávkových bytostí a známych postáv z filmov. Karneval otvorila čarodejnou metlou čarodejnica (p. vychovávateľka Evička) a prehliadka masiek mohla začať. Rodičom i spolužiakom sa predstavili: Kocúr v čižmách, Indiánka, Španielka, Morská víla, Kvetinová víla, Zoro, Pirát, Kovboj zo Západu, Lev a iné pekné masky. Po predstavení masiek sa deti hrali obľúbené hry - metlový tanec, balónikový tanec, hru na Rómea a Júliu... V prestávkach si pochutnali na pripravených dobrotách, tancovali a tešili sa aj z darčekov, ktoré vyhrali v tombole. 

 

Spolupráca v triede

Jedným z cieľov našej školy je naučiť deti  žiť s ostatnými ľuďmi, vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, spolupracovať, diskutovať, zvládať kritiku, správať sa eticky. Naplnenie tohto cieľa nie je ľahkou ani krátkodobou záležitosťou. V programe školy majú preto svoje opodstatnené miesto aktivity, ktoré pomáhajú deťom vnímať a rešpektovať potreby ostatných členov skupiny, znižovať mieru egoizmu a agresivity. Vytvoriť dobre spolupracujúcu skupinu nám prišli pomôcť pani psychologičky z Okresnej pedagogicko-psychologickej poradne v Holíči. Spoločne sme pripravili pre deti herné aktivity, pri ktorých je potrebná kooperácia a menej súťaživosti. Zábavné a poučné doobedie nám rýchlo ubehlo a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 

Zápis do 1.ročníka

V piatok 9. 2. 2007 sa naša trieda naplnila nedočkavými predškolákmi a ich rodičmi, ktorí sa prišli zapísať do prvej triedy na školský rok 2007/2008. Deti sa najskôr zoznámili s prostredím triedy - pohrali sa so škrečkom "Sofinkou" a vyskúšali si svoje schopnosti v hrách na počítačoch. Keď sa troška osmelili, pani učiteľky ich pozvali na cestu rozprávkami "Tri prasiatka" a "O veľkej repe". V deji rozprávok boli zakomponované potrebné vedomosti, ktoré by mali budúci prváci ovládať (orientácia v priestore, matematické predstavy, fonematické rozlišovanie hlások, grafomotorický prejav ...). Deti hravo zvládali všetky úlohy, za čo boli odmenené drobnými darčekmi. Do budúcej triedy sme zapísali 22 prváčikov (2 deti budú mať pravdepodobne odklad školskej dochádzky).

 

Chceli by sme sa i touto cestou ospravedlniť všetkým deťom aj ich rodičom, ktorých sme pre nedostatok miesta nemohli zapísať.Deň otvorených dverí

V sobotu 13. januára pri príležitosti zápisu detí do prvého ročníka školského roku 2007/2008 sa konal deň otvorených dverí. Rodičia budúcich školákov si mohli prezrieť triedu súčasných prvákov a zoznámiť sa s metódami a formami akými sa v tejto škole vyučuje.

 

Deň otvorených dverí pripravili deti našej školy spolu s p. učiteľkami pre rodičov a budúcich prváčikov. Aj keď zvyčajne je dátum 13.  nepopulárnym, nenechali sme sa odradiť a ponúkli návštevníkom možnosť prezrieť si priestory a zariadenia triedy aj ukážky niektorých vyučovacích aktivít. Deti uvítali príležitosť pohrať sa na počítačoch, potešili sa i so živým škrečkom, o ktorého sa prváci v triede starajú a tie smelšie sa pridali k aktivitám - počúvanie rozprávky,  skladanie slov z písmien, slabikové domino, počítanie jednoduchých príkladov, vyfarbovanie obrázkov, i krátky "minivýzkum" o obľúbenosti zvieratiek.

 

Všetky aktivity boli tematicky prepojené námetmi zo zologickej záhrady. Za usilovnosť a aktivitu si v závere dňa  zaslúžili deti sladkú odmenu.

  

Vianočná besiedka

Čas radosti a veselosti zavítal v piatok 22. decembra aj do našej triedy. Deti sa na vianočnú besiedku svedomito pripravovali už v predstihu, aby mohli rodičom, súrodencom a babičkám predviesť pekné tance, básničky, vianočné piesne, vinše i rozprávku "O malom pastierikovi". Pozvanie na besiedku prijal i pán učiteľ náboženskej výchovy Mgr. Ján Pavlík, ktorý deti sprevádzal hrou na gitare. Vianočný program sa všetkým hosťom páčil a nejednej mamičke sa zaligotala slzička v oku od dojatia i radosti, ktorú šikovní prváci vďačne rozdávali.

Na záver besiedky sa deťom i rodičom prihovoril zriaďovateľ školy  RNDr.  František Štefanec. Deti pochválil za pekný program a všetkým zaželal pod vianočným stromčekom nielen veľa darčekov, ale i spokojnosť a radosť zo spoločne strávených chvíľ  v kruhu rodiny. 

Divadelné predstavenie

Adventné obdobie sme oslávili návštevou Divadla Jána Palárika v Trnave.
Pozreli sme si rozprávku Budkáčik a Dubkáčik, v ktorej deti sledovali úsmevné príhody dvoch prasiatok, ktoré sa vydali do sveta, aby nakoniec zistili, že je všade dobre, ale doma najlepšie.

 

Korčuľovanie

V decembri sme sa boli prvýkrát spoločne korčuľovať. Aj keď stáli niektoré deti na korčuliach prvý raz, išlo im to výborne.

 

Užili sme si i zábavu a dosýta sme sa vyšantili, lebo celý štadión bol len náš.Vianočné dielničky

V predvianočnom čase sa v Kultúrnom dome v Skalici konali "Vianočné dielničky pre šikovné detičky", ktoré pripravili študentky Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana.

Deti si vyskúšali zdobenie perníka, výrobu vianočných ozdôb, blahoželaní a kreslenie na počítači. Na záver získali "výučné listy" - maliarsky, cukrársky, rezbársky a iné.

 

 

Tohtoročná teplá jeseň nás vylákala do prírody. Gaštany, ktoré sme zbierali počas septembra a októbra nám poslúžili nielen na vytváranie gaštanových postavičiek, ale i na kŕmenie danielov.

Žijú v ohrade rodiny Kosovej v hospodárskom dvore za záhradníctvom smerom na Zlatnícku dolinu. Mohli sme ich tu pozorovať i kŕmiť - majú radi kukuricu, jabĺčka a chutili im aj naše gaštany.

 

 

Tekvicová oslava

Počas slnečného októbrového poobedia sa prvácka trieda premenila na tvorivú dielňu, v ktorej rodičia so svojimi deťmi popustili uzdu fantázii a spoločne vyrábali nápadité tekvicové strašidielka a postavičky.  O necelú hodinku sa na svet veselo usmievala rodina Ježkovcov, Čarodejník, Pirát a iné rozprávkové bytosti. Deti rodičom usilovne pomáhali, za čo si vyslúžili malý darček, ale viac sa tešili na opekačku na školskom dvore.Kým si deti pochutnávali na chrumkavých špekáčikoch, rodičia využili príležitosť na neformálne stretnutie a posedenie pri ohni.

   

 

Otvorenie školy

V pondelok 4.9.2006 sa v poobedňajších hodinách uskutočnilo slávnostné otvorenie prvej Súkromnej základnej školy v Skalici i v Trnavskom kraji, Súkromnej základnej školy, Námestie slobody č. 3,  Skalica. Škola sídli v prenajatých priestoroch Gymnázia v Skalici a v tomto školskom roku ju bude navštevovať 15 prváčikov zo Skalice a blízkeho okolia.
     Pozvanie na slávnostné otvorenie školy prijali predstavitelia mesta Skalica, pedagógovia vzdelávacích inštitúcií zo Skalice, Slovenska i Českej republiky a ďalší hostia.
V krátkom kultúrnom programe prítomným zahrala cimbálová hudba Pláňava  zo Skalice, milú básničku a tanec predviedli prváčky Súkromnej základnej školy.     Ako prvý sa hosťom prihovoril primátor mesta Ing. Stanislav Chovanec. Vyjadril spokojnosť so zmenami, ktoré v oblasti školstva v Skalici prebehli v poslednom období a predstavil víziu možností rozvoja školských zariadení v budúcnosti. V tomto školskom roku začala v Skalici úspešne pôsobiť Stredoeurópska vysoká škola a Súkromná stredná škola Via Humana. Otvorenie Súkromnej základnej školy v Skalici umožňuje rodičom zvoliť si alternatívu vo vzdelávaní, čo prispieva k zdravej konkurencii škôl.
    S druhým príhovorom vystúpila PaedDr. Hana Krojzlová zo Zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v Hodoníne. V krátkosti predstavila zmeny v obsahovej reforme vzdelávania, ktorými sa v súčasnosti uberá základné školstvo v Českej republike. Zhodnotila skutočnosť, že výchovno – vzdelávací program Súkromnej základnej školy Štvorlístok v plnej miere zodpovedá kvalitám, ktoré sa očakávajú od základných škôl v celoeurópskom meradle. Podotkla, že deti, ktoré učíme, sú a vo svojom ďalšom živote budú zaplavované stále väčším prílivom informácií, ktoré sa na nás valia z počítačov, internetu, rozhlasu či televízie. Naše deti nutne potrebujú, aby škola prehodnotila svoj tradičný postoj k mechanickému získavaniu vedomostí a skôr ich vybavila schopnosťami triediť informácie, získavať z nich to, čo je pre ne potrebné, odlíšiť podstatné od nepodstatného a získané informácie vedieť i spracovať.
    Pozvanie na otvorenie školy prijal i vysokoškolský učiteľ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre PhDr. Ivan Mačura, ktorý ocenil skutočnosť, že primátor mesta Ing. Stanislav Chovanec ide v súlade s európskym trendom a podporuje pluralitné vzdelávanie.
Výchovno – vzdelávací program Súkromnej základnej školy Štvorlístok svojimi metódami a formami práce vedie deti k postupnému uvedomovaniu si zodpovednosti za vlastný život, pričom nejde o  o výchovu k individualizmu, ale o výchovu k demokracii a rešpektovaniu ľudských práv. Škola zohľadňuje potrebnú individualizáciu vzdelania – každý človek je na niečo geniálny, v niečom môže vyniknúť, úlohou školy je objaviť a rozvíjať tieto schopnosti.
    V ďalšom programe prezentoval zámery školy zriaďovateľ RNDr. František Štefanec, ktorý zároveň pozval hostí do zrekonštruovanej triedy na prízemí. Veríme, že tu deti nájdu podnetné prostredie na učenie i hru a do školy sa budú tešiť.