Plán aktivít CVČ v školskom roku 2018/2019

Termín

Aktivita

September

Prihlasovanie detí na záujmovú činnosť

 

10.9.2018 začiatok záujmovej činnosti

 

Športová olympiáda žiakov školy na letnom štadióne

 

Vychádzka – zbieranie gaštanov

 

Európsky deň jazykov - aktivity

 

Projekt „Európsky týždeň mobility“ - aktivity

 

Aktivity v rámci projektu „Do školy na bicykli“

 

Rodina bez cigariet - projekt

 

Exkurzia

 

Cyklovýlet

 

Divadelné predstavenie

Október

Šarkaniáda

 

Teddy Bear Day - aktivity

 

Čitateľské aktivity

 

Úcta k starším – vystúpenie pre dôchodcov

 

Jabĺčkový beh – Liga proti rakovine

 

Svetový deň výživy - ochutnávka zeleninových a ovocných šalátov

 

Halloweenska paráda - aktivity

 

Šachový turnaj

 

Deň stromov – environmentálne aktivity

 

Florbalový turnaj

 

Exkurzia

 

Cyklovýlet

November

Týždeň vedy a techniky - aktivity

 

Filmové predstavenie

 

Medové raňajky

 

Exkurzia

 

Cyklovýlet

 

Divadelné predstavenie

 

Čitateľské aktivity

December

Predvianočná burza vianočných drobností

 

Vianočné besiedky

 

Mikuláš

 

Šachový turnaj

 

Exkurzia

 

Vychádzka do prírody

 

Olympiády, súťaže

 

Vianočný školský florbalový turnaj

Január

Vychádzka do prírody

 

Exkurzia

 

Karneval

 

Olympiády, súťaže

 

Zimná škola v prírode

Február

Valentínska Play back show

 

Olympiády, súťaže

 

Exkurzia

 

Vychádzka do prírody

 

Turnaj stolný tenis

 

Jarné prázdniny – denný tábor

Marec

Burza kníh

 

Čitateľské aktivity

 

Olympiády, súťaže

 

Deň vody - aktivity

 

Noc s Andersenom

 

Exkurzia

 

Cyklovýlet

Apríl

Deň Zeme - aktivity

 

Olympiády, súťaže

 

Deň narcisov

 

Veľká noc, aktivity

 

Šachový turnaj

 

Čitateľské aktivity

 

Exkurzia

 

Cyklovýlet

Máj

Deň mlieka aktivity

 

Cyklovýlet - aktivita

 

Deň otvárania studničiek - vychádzka

 

Deň matiek - besiedky

 

Šachový turnaj

 

Dobrovoľnícka činnosť

 

Exkurzia, výlet

Jún

MDD, výlet, exkurzia

 

Deň otcov - aktivity

 

Športové súťaže, olympiády

 

Zber papiera

 

Exkurzia, výlet

August

Denný  tábor