Zoznam krúžkov šk. rok 2018/2019

 

DEŇ

NÁZOV KRÚŽKU

ROČNÍKY

ČAS

VYUČUJÚCI

utorok

Turisti s.r.o.

3. - 9.

14.00 – 17.00

Mgr. Černin

Šachový - Z

  1. – 2. 

14.00 – 16.00

Mgr. Haraštová

Tvorivé dielničky

  1. - 4.

14.00 – 15.30

Mgr. Hasáková

3 D tlačiareň

7. – 9.

14.00 – 15.30

Mgr. Dujsík

streda

Komunikačné zručnosti

6.- 9.

14.00 – 15.30

Ing. Antálková

Anglický jazyk

3.– 4.

14.00 - 15.00

Mgr. Jurkovičová

Testovanie 9 MAT

9.

14.00 – 15.30

Mgr. Horinková

Šachový P

3.– 4.

14.00 – 16.00

Mgr. Haraštová

 

Pohni kostrou

  1. – 9.

14.30 – 16.00

Mgr. Černin

štvrtok

Jolly Phonics

  1. – 2.

14.00 – 15.00

Mgr. Podolinská

Mozgovňa

6. a 9.

14.00 – 15.30

Mgr. Levočová

Testovanie 9 SJL

9.

14.00 – 15.30

Mgr. Vrbňáková

Šachový P

3.– 4.

15.30 – 17.30

Mgr. Haraštová

piatok

Hravé čítanie

5.-9.

14.00- 15.30

Mgr. Vrbňáková

Florbal

  1. – 9.

14.00 – 16.00

Mgr. Černin

Ing. Možnár

 

Strojopis

5. – 9.

14.00 – 15.30

Mgr. Královičová