Zloženie Žiackeho parlamentu v šk. roku 2018/19

 

Predseda:       Matej Kuba

Zapisovateľ:    určí predseda na každom zasadnutí (aby si prácu vyskúšali viacerí)

 

ČLENOVIA – zástupcovia ročníkov

9. roč.              rotujúca funkcia (aby si prácu vyskúšali viacerí)
8. roč.              Jakub, Sára
7. roč.              Adam, Adam
6. roč.              Juraj, Filip
5. roč.              Aneta, Ema
4. roč.              Matej, Mária 

 

Koordinátorka: Ing. Milica Antálková