• Vaše 2% - naše využitie

    •  

     Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás oslovili aj v roku 2020 o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre naše občianske združenie Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica. Cieľom tohto občianskeho združenia je podporovať a skvalitňovať výchovno – vzdelávací proces v škole. V roku 2019 podporilo OZ najmä: plavecký výcvik, školu v prírode, exkurzie (Bratislava, Strážnice, Terchová, Vysoké Tatry) a triedne výlety v rámci projektu „Lístky Štvorlístka“, celkovo vo výške 4 000 €. Ďakujeme všetkým podporovateľom!

      

     Kliknite na priložené súbory:

     Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

     Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby