• Súťaže a olympiády

   •  

    Aj napriek zložitej situácii, ktorú spôsobila pandémia COVID-19 a skutočnosti, že v školskom roku 2020/2021 sa učili žiaci 2. stupňa školy až 27 týždňov dištančnou formou, pripravovali vyučujúci školy žiakov na viaceré vedomostné, umelecké a šachové súťaže, v ktorých dosiahli veľmi pekné umiestnenia. Úspechy žiakov dokumentuje nasledovná tabuľka:

     

    Názov súťaže

    Pôsobnosť

    Ročník

    Meno žiaka

    Umiestnenie

    Vedomostné

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Matematická olympiáda

    okresné kolo

    8. ročník

    Bábíčková M.

    1. miesto

     

     

    6. ročník

    Ondírková L.

    2. miesto

     

     

    9. ročník

    Kubová K.

    2. miesto

     

     

    9. ročník

    Kubová K.

    9. miesto

    Pytagoriáda

    (matematická súťaž)

    okresné kolo

    8. ročník

    Baraník M.

    2. miesto

    8. ročník

    Bábíčková M.

    3. miesto

     

    3. ročník

    Hornáček M.

    3. miesto

    Všetkovedko

    celoslovenské kolo

    2. ročník

    Ovečka S.

    9. miesto

     

     

    2. ročník

    Ye Z.

    41. miesto

     

     

    2. ročník

    Hanzalíková E.

    29. miesto

     

     

    3. ročník

    Sloboda S.

    56. miesto

     

     

    3. ročník

    Hornáček M.

    58. miesto

     

     

    3. ročník

    Zahradníková B.

    46. miesto

     

     

    4. ročník

    Opavská L.

    30. miesto

     

     

    4. ročník

    Hanzalík A.

    53. miesto

     

     

    4. ročník

    Horniak A.

    57. miesto

     

     

    4. ročník

    Fuchsová L.

    64. miesto

    Matematický klokanko a klokan 2021

    celoslovenské kolo

    (nad 85%)

    8. ročník

    Bábíčková M.

    100 %

     

    5. ročník

    Bábíček R.

    88,3 %

     

    5. ročník

    Macháčková E.

    86,7 %

     

    3. ročník

    Hornáček M.

    86,7 %

     

    3. ročník

    Sloboda S.

    90 %

     

    2. ročník

    Ovečka S.

    93,3 %

    MAKSÍK (matematický korešpondenčný seminár)

    celoslovenské kolo, miesto v kraji

    2. ročník

    (6 detí)

    Kadlecová L.

    Hanzalíková E.

    Štepanovská K.

    Ovečka S.

    Královič V.

    Zhenzhan Ye

     

     

     

    3. ročník

    (7 detí)

    Gogolová E.

    Hrušecká E.

    Macháčková L.

    Jurkvičová L.

    Hornáček M.

    Urík R.

    Sloboda S.

     

     

     

    4. ročník

    (4 deti)

    Fuchsová L.

    Opavská L.

    Hanzalík A.

    Kroupová V.

    1. - 173. miesto

    MAKS

    celoslovenské kolo

    9. ročník

    Ráčeková P.

    57. - 59. miesto

     

    (do umiestnenia 100)

    7. ročník

    Vrbňáková E.

    32. - 36. miesto

     

     

    5. ročník

    Hauková N.

    1. - 21. miesto

     

     

     

     

     

    Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

    okresné kolo

    9. ročník

    Ráčeková P.

    2. miesto

     

     

     

     

     

     

    krajské kolo

    9. ročník

    Ráčeková P.

    9. miesto

    Olympiáda z nemeckého jazyka

    okresné kolo

    9. ročník

    Ráčeková P.

    2. miesto

    Záhorácky robot 2020

    (súťaž v programovaní)

    regionálna súťaž

     

    Bábíčková M.,

    Vrbňáková E.

    3. miesto

    Umelecké

     

     

     

     

    Hurbanov pamätník

     

     

     

     

    (recitačná súťaž)

    okresné kolo

    9. ročník

    Levočová S.

    1. miesto

    Rodina bez cigariet

    výtvarná súťaž,

    celoslovenská pôsobnosť

    4. ročník

    Macháček D.,  Reháková A., Hasička F.

    ocenenie organizátora

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Športové

     

     

     

     

    Šachové súťaže

     

     

     

     

    Majstrovstvá SR žiačky ZŠ

    celoslovenské

    8. ročník

    8. ročník

    4. ročník

    Romanová E.,

    Dubanová K.,

    Kroupová V.

    14. miesto

    27. miesto

    29. miesto

    Majstrovstvá Slovenska družstiev ZŠ v online šachu

    celoslovenské

    8. ročník

    8. ročník

    4. ročník

    5. ročník

    5. ročník

    Romanová E.,

    Dubanová K.,

    Kroupová V.,

    Nikodem A.,

    Juríček M.

    23. miesto

    Školské online majstrovstvá v šachu

    školské

    8. ročník

    8. ročník

    4. ročník

    5. ročník

    5. ročník

    5. ročník

    6. ročník

    6. ročník

    6. ročník

    Romanová E.,

    Dubanová K.,

    Kroupová V.,

    Nikodem A.,

    Juríček M.,

    Janáč J.,

    Kuba M.,

    Učník M.,

    Valentová V.

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. miesto