• Súťaže a olympiády

   •  

    Aj napriek zložitej situácii, ktorú spôsobila pandémia COVID-19 a skutočnosti, že v školskom roku 2021/2022 sa učili žiaci školy striedavo prezenčne, dištančne i hybridne, pripravovali vyučujúci školy žiakov na viaceré vedomostné, umelecké, športové aj šachové súťaže, v ktorých dosiahli veľmi pekné umiestnenia. Úspechy žiakov dokumentuje nasledovná tabuľka:

     

    Názov súťaže

    Pôsobnosť

    Ročník

    Meno žiaka

    Umiestnenie

    Vedomostné

     

     

     

     

    Matematická olympiáda

    okresné kolo

    9. ročník

    Monika Bábíčková

    1.miesto

     

     

    8. ročník

    Dorota Fuchsová

    1.miesto

     

     

    6. ročník

    Michal Juríček

    1. a 2. miesto

     

     

     

    Zuzana Baraníková

    1. a 2. miesto

     

     

     

    Andrej Nikodem

    3. a 4. miesto

     

     

    5.ročník

    Veronika Kroupová

    6. a 7.miesto

    Pytagoriáda

    matematická súťaž

    okresné kolo

    3. ročník

    Samuel Ovečka

    2. miesto

     

    Ema Hanzalíková

    3. miesto

     

     

    8.ročník

    Dorota Fuchsová

    5. miesto

    Všetkovedko

    celoslovenské kolo

    2. ročník

    Kamila Prachárová

    5 J

     

     

    2. ročník

    Amália Kuklišová

    4 J

     

     

    3. ročník

    Karin Štepanovská

    4 J

     

     

    3. ročník

    Samuel Ovečka

    4 J

     

     

    3. ročník

    Ema Hanzalíková

    4 J

     

     

    4. ročník

    Matiáš Hornáček

    5 J

    Matematický klokanko a klokan 2022

    celoslovenské kolo

    (nad 85%)

    9. ročník

    Martin Baraník

    87,5% - 30. – 36. miesto

     

    Monika Bábíčková

    83,3% - 48. – 52. miesto

     

    6. ročník

    Ema Macháčková

    96,7% - 58. – 89. miesto

     

    Michal Juríček

    95% - 138. – 177. miesto

     

    Rastislav Bábíček

    86,7% - 408. – 459. miesto

     

    4. ročník

    Matiáš Hornáček

    86,7% - 780.-965. miesto

     

    Beata Záhradníková

    83,3% - 1088. . 1284. miesto

     

    3. ročník

    Zhen Zhen Ye

    100% - 1. -  394. miesto

     

    Samuel Ovečka

    96% - 402. – 606. miesto

     

    1. ročník

    Eduard Králik

    83% - 3424. – 4137. miesto

    MAKSÍK (matematický korešpondenčný seminár)

    celoslovenské kolo, miesto v kraji

    2. ročník

    Irena Fuchsová

    1. – 338. miesto

    Tommy Jurkovič

    372. – 843. miesto

    3. ročník

     

    Riešilo viacero detí, ale umiestnenie až po 1339. mieste

     

     

     

    4. ročník

    Matiáš Hornáček

    313. – 535. miesto

    MAKS

    celoslovenské kolo

    5. ročník

    Líza Fuchsová

    Maksi hviezda

     

    (do umiestnenia 100)

     

    Veronika Kroupová

    Maksi hviezda

    Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

    okresné kolo

    9. roč.

    Monika Bábíčková

    8. miesto, celoslovenské kolo

     

     

    Olympiáda ANJ

     

     

    krajské kolo

    8.+9. roč.
    kat. 1B

    Juraj Greguš

    1. miesto

    6.+7. roč.
    kat. 1A

     

    Lenka Ondírková

    4. miesto

    Kat C

    rodený hovorca

    Sophia Neszvadi

    6. miesto

    Expert Geniality Show

     

     

     

    Celoslovenská súťaž, celkové umiestnenia do 100 miesta (Zúčastnilo sa 21 žiakov)

    5. roč.

    Alex Horniak

    64. miesto

    7. roč.

    Mária Gregušová

    52. miesto

    8. roč.

    Laura Suďová

    1. miesto

    Ema Vrbňáková

    83. miesto

    9. roč.

    Juraj Greguš

    58. miesto

    Martin Baraník

    1. miesto

    Ela Romanová

    36. miesto

    Záhorácky robot

    súťaž v programovaní

    regionálna súťaž

    8. ročník

    9. ročník

    Ema Vrbňáková

    Monika Bábičková

    1. miesto

    IQ olympiáda

    Región západ BA, TT, NR kraj

    9. ročník

    Monika Bábíčková

    1. miesto

    i Bobor

     

    2. ročník

    Irenka Fuchsová

    1.-808. miesto

    Adam Hudeček

    1.-808. miesto

    5. ročník

    Líza Fuchsová

    1.-875. miesto

    Umelecké

     

     

     

     

    Hurbanov pamätník

    Krajské kolo

    6. roč.

    Nina Hauková

    3. miesto

    recitačná súťaž

    Obvodné kolo

    6. roč.

    Zuzana Baraníková

    2. miesto

     

     

     

     

     

     

    Okresné kolo

    3. roč.

    Sofia Ivičičová

    1. miesto

     

     

    6. roč.

    Nina Hauková

    1. miesto

     

     

     

     

     

    Športové

     

     

     

     

    Šachové súťaže

    Majstrovstvá Slovenska družstiev ZŠ v online šachu

    Celoslovenské kolo

     

    Ela Romanová

    Kristína Dubanová

    Adela Hránková

    Veronika Kroupová

    Andrej Nikodem

    Michal Juríček

    Jakub Janáč

    1. kolo – 7. miesto

    2. kolo – 7. miesto

    3. kolo – 1. miesto

    4. kolo – 3. miesto

    celkovo – 1. miesto

    Školské online majstrovstvá v šachu

    Krajské kolo

    9. roč

    Ela Romanová

    Kristína Dubanová

    2. miesto

    3. miesto

    MSR mládeže 2022 D16

    Celoslovenské

    9. ročník

    Ela Romanová

    4.miesto

    Ostatné športy

     

     

     

     

    Stolný tenis družstiev žiakov ZŠ

    Okresné kolo

    8. ročník

    9. ročník

    Rafael Bartošík

    Martin Baraník

    Filip Macháček

    James Jančík

    3.miesto

    Florbal žiakov ZŠ

    Okresné kolo

    7. ročník

    8. ročník

    9. ročník

    Martin Baraník

    Michael Max. Buraj

    Philipp Maxim. Burkert

    Samuel Kubanyi

    Július Macháček

    Benjamín Ezechiel. Buraj

    Filip Macháček

    3.miesto

    Bedminton družstiev žiakov ZŠ

    Okresné kolo

    7. ročník

    8. ročník

    Benjamín Adrián Burkert

    James Jančík

    4.miesto

    Minifutbal žiakov Mc Donalds cup

    Okresné kolo

    2. ročník

    3. ročník

    Adam Bubeník

    Ema Hanzalíková

    Jakub Havel

    Rastislav Štefančík

    Viktor Královič

    Martin Šimek

    Nina Blahová

    6.miesto

    Atletika 4-boj

    Okresné kolo

    5. ročník

    Lilian Jankovičová

    15.miesto