• Linky pomoci

    • Linka detskej dôvery
    • linkadeti.sk/domv
    • Linka dôvery Nezábudka
    • linkanezabudka.sk
    • Linka detskej istoty
    • ldi.sk
    • LiveChat pomoci obetiam trestných činov
    • prevenciakriminality.sk
    • Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýchodnením
    • https://dobralinka.sk/chatova-poradna/
    • Internetové linky dôvery
    • ipcko.sk
     stalosato.sk
     nenormalne.sk