• Aktivity školy v školskom roku 2020/2021

   •  

    Školský rok 2020/2021 bol už druhým rokom, ktorý poznamenala pandémia COVID - 19. Až 27 týždňov zo školského roku sa žiaci 2. stupňa učili dištančne. Rovnako triedy 1. stupňa boli počas školského roku niekoľko krát v karanténe. Ochorenie Covid - 19 neobišlo ani zamestnancov školy a ich rodinných príslušníkov. Aj napriek tomu sa učitelia so svojimi žiakmi zapájali do viacerých dobročinných aktivít, pripravovali pre nich súťaže, hry a tematické dni v online forme, aby im čo najviac uľahčili učenie sa z domu.

    Na konci školského roku sa uskutočnili za dodržania protiepidemiologických opatrení viaceré poznávacie exkurzie, ktoré žiakom pomohli v socializácii, stmeľovaní triedneho kolektívu a v neposlednom rade k zážitkovému učeniu.

     

    • 2.9.2020 Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

    • 3. 9. 2020 Prvé zasadnutie Žiackeho parlamentu v školskom roku

    • 7. 9. 2020 Valné zhromaždenie OZ Rada rodičov

    • 7. 9. 2020 pokračovanie projektu "Dobrá škola číta deťom"- ranné čítanie v triedach

    • 21. - 25. 9. 2020 Európsky týždeň mobility (Pešobus a iné aktivity na podporu zdravého životného štýlu a obmedzenie automobilovej dopravy cestou do školy)

    • DEŇ BEZ ÁUT- „koliesková doprava“ do školy podľa výziev mesta Skalica

    • 29.9.2020 Konferencia "Umelá inteligencia a strojové učenie"

    • 7.10.2020 výstavka jesenného ovocia a zeleniny, podpora regionálnych a tradičných plodín, zdravá výživa, výroba jablkových pochúťok

    • 16.10.2020 Záhorácky robot online

    • 20.10. 2020 Ekologický čin roka - vyhodnotenie v Trnave

    • 28.10. 2020 Strašidielka v škole - karneval

    • 22.11.2020 Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu online

    • 23.11.2020 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - zbierka trvanlivých potrieb pre seniorov

    • 26.11. 2020 Projekt "Šachová školička" + šachový turnaj

    • 4.12.2020 Mikuláš v škole

    • 20.12.2020 zbierka krmiva pre zvierací útulok v Skalici

    • 27.2.2021 Rodina bez cigariet - výtvarná súťaž

    • 31.3.2021 Čítanie pre pyžamkáčov, večerné čítanie rozprávok online

    • 2.4. 2021 Noc s Andersenom online

    • 7.4. 2021 Skalická pátračka - online tematický deň pri príležitosti Dňa učiteľov

    • 22. - 29.4. 2021 Deň Zeme - animované filmy, diskusia, súťaže

    • 1.6. 2021 Medzinárodný deň detí

    • 18.6. 2021 Cyklistická etapa: Skalica - golfové ihrisko - Vrádište - Skalické rybníky - Baťov kanál - Skalica

    • 21.6. 2021 Jerusalema challenge - tanečná výzva

    • 21. - 25.6. 2021 Active English week - týždeň s native speakrom pre 8. a 9. ročník

    • 22.6. 2021 Exkurzia - Beckov, Košariská pre 4. - 6. ročník

    • 23.6. 2021 Exkurzia - Komárno, Mlyn v Selciach pre 5. - 7. ročník

    • 24.6. 2021 Exkurzia - Hlohovec, Piešťany pre 2. a 3. ročník

    • 25.6. 2021 Exkurzia - Nitra pre 4. a 5. ročník

    • 25.6. 2021 Exkurzia Zlatnícka dolina pre 1. a 3. ročník

    • 28. - 29.6. 2021 Zber papiera

    • 28.6. 2021 Exkurzia - Bratislavský hrad, Sandberg pre 6., 8. a 9. ročník

    • 29.6. 2021 Exkurzia Bratislava, včelársky dom, Devín, Prírodovedné múzeum 5., 7. a 8. ročník

    • 31.6. 2021 Slávnostné ukončenie šk. roku 2020/2021

    • 16. - 23.8.2021 Denný tábor Camp4Lístok v škole